Ngăn ngừa trả lời tất cả

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn gửi email trong Outlook, người nhận của bạn có thể trả lời, trả lời tất cả, chuyển tiếp, in hoặc đính kèm thông báo đó vào một thư khác. Người nhận cũng có thể tải xuống, sửa, và truyền bất kỳ tệp đính kèm theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp. Nếu bạn muốn để ngăn không cho một hoặc nhiều hành vi này, bạn có thể bảo mật tin nhắn của bạn bằng cách dùng quản lý quyền thông tin (IRM). IRM được đưa vào Outlook khi sử dụng với một kế hoạch tài khoản hoặc Office 365 Business Exchange.

Bạn có thể làm gì với IRM?

Exchange hoặc Office 365 người quản trị điều khiển của bạn quyền nào được sẵn dùng. Thông thường quyền bao gồm.

 • Tất cả các quyền

 • Tất cả các quyền ngoại trừ sao chép và in

 • Không chuyển tiếp

 • Không trả lời tất cả

 • Định dạng chỉ đọc

 • Đọc và in chỉ

IRM chỉ hoạt động vào thư bạn gửi cho người dùng khác trong tổ chức của bạn. Thư bạn gửi tới địa chỉ email bên ngoài sẽ không được bảo vệ bằng IRM.

Bảo vệ thư của bạn với IRM

 1. Trong cửa sổ thư mới, hãy chọn quyền trên tab tùy chọn .

  Sử dụng nút quyền để gán quyền cho thư của bạn

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy quyền, người quản trị của bạn chưa bật IRM cho tổ chức của bạn.

 2. Chọn kiểu quyền bạn muốn liên kết với thông điệp email của bạn và gửi thư như bình thường.

Lưu ý: 

 • Các quyền bạn áp dụng cho thông điệp email của bạn cũng áp dụng cho Microsoft Office tệp đính kèm vào email của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn chỉ đọc cho thư bao gồm tài liệu Word, người nhận sẽ không thể sửa tài liệu đó.

 • Bạn không thể dùng nút biểu quyết trên thư bảo mật với IRM. Outlook sẽ cho phép bạn thiết lập các nút bỏ phiếu, nhưng người nhận của bạn sẽ không nhìn thấy chúng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×