Ngăn chặn người dùng tải nội dung từ một site

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nội dung trên một trang web SharePoint Online là thường sẵn có để tải xuống với ứng dụng khách đồng sao cho người dùng có thể làm việc trên đó ngoại tuyến. Trong một số trường hợp, bạn có thể ngăn không cho người dùng tải xuống nội dung với ứng dụng khách đồng bộ. Giả sử bạn có thông tin tài liệu mật của khách hàng có chứa nội dung trên site của bạn, và bạn không muốn người dùng có thể syncitems và thực hiện các tệp ngoại tuyến trên máy tính xách tay của họ hoặc thiết bị khác. Là người sở hữu trang, bạn có thể giúp bảo mật dữ liệu bằng cách đặt thiết đặt Khả máy khách ngoại tuyến 'không '.

  1. Trên site, hãy bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

  2. Dưới Tìm kiếm, hãy bấm Tìm kiếm và khả dụng ngoại tuyến.

  3. Trong phần Khả máy khách ngoại tuyến , hãy chọn 'Không'.

Cho phép người dùng tải xuống nội dung với ứng dụng khách đồng bộ, đặt tùy chọn Khả máy khách ngoại tuyến '.

Lưu ý: Thiết đặt này ảnh hưởng đến khả năng tải xuống theo cách thủ công tài liệu từ thư mục.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×