Ngăn định dạng đối tượng hoặc định dạng văn bản hiệu ứng vầng sáng, cạnh mềm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: 

  • Khi bạn thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại này, các thay đổi ngay lập tức được áp dụng cho ảnh của bạn, hình dạng, văn bản hoặc khác đối tượng, giúp bạn dễ dàng để xem các hiệu ứng của các thay đổi ảnh của bạn mà không cần đóng hộp thoại. Tuy nhiên, vì các thay đổi được áp dụng ngay lập tức, là nó không thể bấm hủy trong hộp thoại này. Để loại bỏ thay đổi, bạn phải bấm hoàn tác Ảnh nút trên Thanh công cụ truy nhập nhanh cho mỗi thay đổi mà bạn muốn loại bỏ.

  • Bạn có thể hoàn tác đồng thời nhiều thay đổi bạn thực hiện đối với một hộp thoại tùy chọn, miễn là bạn đã làm không thực hiện thay đổi tùy chọn hộp thoại khác ở giữa.

  • Bạn có thể muốn di chuyển hộp thoại để bạn có thể thấy cả hình ảnh, hình dạng, văn bản, hoặc đối tượng khác và hộp thoại cùng lúc.

Vầng sáng

Thiết lập sẵn     Để áp dụng một trong các phổ biến nhất Các biến thể vầng sáng, bấm thiết lập sẵn, sau đó bấm biến thể mà bạn muốn.

Màu     Để tạo màu tùy chỉnh cho vầng sáng, bấm màu Bộ chọn Màu , sau đó bấm màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và màu trên tab chuẩn là không được Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

Kích cỡ     Để xác định kích cỡ của vầng sáng, di chuyển con trượt kích cỡ hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt. Số cao hơn, kích cỡ lớn hơn vầng sáng.

Độ trong suốt     Để xác định số lượng vầng sáng được hiển thị, hãy kéo con trượt độ trong suốt hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt. Bạn có thể thay đổi tỉ lệ phần trăm của độ trong suốt từ 0 (đầy đủ mờ, mặc định) thành 100% (đầy đủ trong suốt).

Cạnh mờ

Thiết lập sẵn     Để áp dụng một trong các phổ biến nhất Cạnh mềm, bấm thiết lập sẵn, sau đó bấm mà bạn muốn.

Kích cỡ     Để xác định kích thước cạnh mềm, di chuyển con trượt kích cỡ hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt. Số cao hơn, cạnh mềm mại các.

Mẹo: Để loại bỏ một vầng sáng hoặc hiệu ứng cạnh mềm, bấm thiết lập sẵn, sau đó bấm Không vầng sáng hoặc Không cạnh mềm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×