Ngôn ngữ hiển thị không thay đổi trong ứng dụng thư và lịch cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong Windows 10, ứng dụng thư và lịch có thể vẫn sử dụng ngôn ngữ trước khi bạn mở chúng. Điều này xảy ra vì phiên bản mới của ứng dụng thư và lịch cho ngôn ngữ đó phải được tải xuống từ cửa hàng. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể đợi cho Cập nhật tự động hoặc bạn có thể cài đặt thủ công phiên bản cập nhật ứng dụng.

Chờ cho Cập nhật tự động

Máy tính của bạn kiểm tra các bản cập nhật một lần mỗi 24 giờ. Nếu bạn vừa mới chuyển ngôn ngữ hiển thị trong Windows 10, ứng dụng thư và lịch sẽ Cập Nhật ngôn ngữ mới trong vòng 24 giờ thay đổi.

Cài đặt thủ công Cập Nhật

Bạn có thể cũng kiểm tra Cập Nhật trong Store và cài đặt thủ công chúng.

  1. Mở cửa hàng.

    Bấm vào lát xếp Lưu trữ
  2. Chọn Bấm vào biểu tượng bên cạnh hộp tìm kiếm hoặc ảnh hồ sơ của bạn bên cạnh hộp tìm kiếm.

  3. Chọn tải xuống và Cập Nhật.

  4. Chọn kiểm tra Cập Nhật ở góc trên bên phải của trang.

  5. Cài đặt bản Cập Nhật cho thư và lịch.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×