Ngày trong Power Pivot

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hầu hết việc phân tích dữ liệu liên quan đến việc duyệt và so sánh theo ngày tháng và thời gian. Cho dù bạn đang tổng hợp số lượng doanh thu cho năm tài chính vừa qua hay đang sự tăng trưởng qua từng tháng, việc bao gồm ngày tháng trong các báo cáo của bạn là điều cần thiết. Một trong những điều thú vị nhất bạn có thể làm với Power Pivot là cung cấp cho mô hình dữ liệu của bạn sức mạnh thực sự để làm việc với ngày tháng và thời gian. Sử dụng tài nguyên sau đây để tìm hiểu cách bạn có thể bao gồm ngày tháng và thời gian trong các giải pháp Power Pivot.

Bảng Ngày tháng

Bảng ngày tháng rất cần thiết để làm việc hiệu quả với ngày tháng. Trong hầu hết các trường hợp, bao gồm một bảng ngày tháng cũng đơn giản như việc nhập một bảng ngày tháng từ nguồn dữ liệu cùng với dữ liệu của bạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải để tạo một bảng ngày tháng và tự mình thêm nó vào mô hình dữ liệu. Power Pivot cho phép thực hiện điều này dễ dàng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết sau:

Hiểu và tạo bảng ngày tháng trong Power Pivot trong Excel

Hiển thị thời gian thông minh

Power thực trong Power Pivot đi kèm với một cách hiệu quả tạo và sử dụng các số đo. Hàm DAX thời gian thông minh trong công thức số đo cho phép bạn sửa đổi dữ liệu bằng cách dùng giai đoạn ngày tháng; bao gồm ngày, tháng, quý, và năm, và sau đó xây dựng và so sánh phép tính qua các giai đoạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem:

Hiển thị Trí tuệ Thời gian trong Power Pivot trong Excel

Các nguồn tài nguyên Khác

Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn tìm hiểu cách làm việc với ngày tháng và thời gian trong Power Pivot. Dưới đây là một số mục yêu thích:

Các bài viết trên Office.com

Các kịch bản DAX trong Power Pivot

Sách trắng và các sổ làm việc mẫu

Phân tích với Microsoft PowerPivot trong Excel và lập mô hình dữ liệu lợi nhuận và tổn thất là whitepaper và mẫu sổ làm việc cung cấp một ví dụ về cách bao gồm bảng ngày tháng và tạo các số đo hiệu quả bằng cách dùng thời gian DAX Hàm thông minh.

Cộng đồng

Trung tâm tài nguyên DAX

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×