Nén ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy chọn nén trong trình quản lý ảnh Microsoft giảm cả hai tệp kích cỡ và ảnh kích thước dựa trên cách bạn có ý định sử dụng hình ảnh, chẳng hạn như trong trang Web hoặc thông điệp email.

  1. Chọn ảnh bạn muốn nén.

  2. Trên menu công cụ ảnh , bấm Nén ảnh.

  3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

    1. Để nén ảnh để chèn vào tài liệu, bên dưới nén cho, bấm tài liệu.

    2. Để nén ảnh cho Ấn phẩm trên một trang Web, dưới nén cho, bấm trang Web.

    3. Để nén ảnh của bạn để gửi trong email, dưới nén cho, bấm vào thông điệp email.

  4. Bấm vào OK.

Lưu ý: Bạn có thể hoàn tác nén bằng cách bấm Hoàn tác nén ảnh trên menu sửa . Thay đổi nén sẽ không được lưu cho đến khi bạn một cách rõ ràng lưu chúng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×