NPER (Hàm NPER)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số kỳ của một khoản đầu tư trên cơ sở các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Cú pháp

NPER (rate,pmt,pv,fv,kiểu)

Để biết mô tả đầy đủ về các đối số của hàm NPER và biết thêm thông tin về các hàm niên kim, hãy xem PV.

Lãi suất    là lãi suất trên mỗi kỳ hạn.

PMT    là thanh toán được thực hiện mỗi kỳ hạn này; nó không thể thay đổi theo vòng đời của niên kim vào. Thông thường, pmt chứa nợ gốc và lãi nhưng không có khác phí hoặc thuế.

PV    là giá trị hiện tại hoặc một lần tính tổng giá trị một chuỗi các khoản thanh toán trong tương lai là giá trị ngay bây giờ.

FV    là giá trị tương lai, hoặc một số dư tiền bạn muốn để đạt được sau khi số tiền thanh toán cuối cùng được thực hiện. Nếu fv được bỏ qua, nó được giả định là 0 (giá trị tương lai của khoản vay, ví dụ, là 0).

Kiểu    số 0 hoặc 1 và chỉ ra khi khoản thanh toán đến hạn.

Đặt kiểu để

Nếu thanh toán đến hạn

0 hoặc bỏ qua

Ở cuối chu kỳ

1

Ở cuối chu kỳ

Ví dụ

Lãi suất

Hàm PMT

PV

FV

Loại

Công thức

Mô tả (Kết quả)

12%

-100

-1000

10000

1

= NPER([Rate]/12, [Pmt], [PV], [FV], 1)

Số kỳ của khoản đầu tư với các đối số đã xác định (60)

12%

-100

-1000

10000

1

= NPER([Rate]/12, [Pmt], [PV], [FV])

Số kỳ của khoản đầu tư với các đối số đã xác định, ngoại trừ các khoản thanh toán được thực hiện lúc đầu kỳ (60)

12%

-100

-1000

10000

1

= NPER([Rate]/12, [Pmt], [PV])

Số kỳ của khoản đầu tư với các đối số đã xác định, ngoại trừ với một giá trị tương lai của 0 (-9.578)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×