NOT (Hàm NOT)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đảo nghịch giá trị của đối số của nó. Dùng hàm NOT khi bạn muốn bảo đảm một giá trị không bằng một giá trị cụ thể.

Cú pháp

Không (lô-gic)

Lô-gic    là một giá trị hoặc biểu thức có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Chú thích

Nếu lô-gic là FALSE, hàm NOT trả về Yes; Nếu lô-gic là TRUE, hàm NOT trả về không.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=NOT(FALSE)

Nghịch đảo của FALSE (có)

=NOT(1+1=2)

Nghịch đảo của phương trình đánh giá là TRUE (không)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×