NORMSDIST (Hàm NORMSDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về hàm phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung độ bằng 0 (không) và độ lệch chuẩn là một. Dùng hàm này thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa.

Cú pháp

NORMSDIST (z)

Z    là giá trị mà bạn muốn phân bố.

Ghi chú

  • Nếu z không có dạng số, thì hàm NORMSDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

    Phương trình

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=NORMSDIST(1.333333)

Hàm phân bố lũy tích chuẩn tại 1,333333 (0,908789)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×