Nộp biểu mẫu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Tổng quan

Bước 1: Cho phép kết nối dữ liệu gửi

Bước 2: Cấu hình các tùy chọn gửi

Tổng quan

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath dựa trên Microsoft Office Access (.mdb) hoặc cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access 2007 (.accdb), trình hướng dẫn kết nối dữ liệu sẽ tạo ra một gửi dữ liệu kết nối với cơ sở dữ liệu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây.

 • Mẫu biểu mẫu được thiết kế sao cho người dùng phải điền nó bằng cách sử dụng InfoPath. Nếu biểu mẫu sẽ được điền bằng cách sử dụng một trình duyệt Web, biểu mẫu không thể gửi dữ liệu trực tiếp đến cơ sở dữ liệu. Để cấu hình một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt để gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, hãy dùng một kết nối dữ liệu gửi dữ liệu vào một dịch vụ Web phù hợp với cơ sở dữ liệu.

 • Bảng cơ sở dữ liệu chính được sử dụng trong kết nối dữ liệu chính chứa một khóa chính, ràng buộc duy nhất, hoặc chỉ mục duy nhất.

 • Bất kỳ cơ sở dữ liệu bảng khác được sử dụng với kết nối dữ liệu chính này có mối quan hệ phân cấp, đơn giản vào bảng cơ sở dữ liệu chính.

 • Cơ sở dữ liệu không chứa các trường có thể lưu trữ một kiểu dữ liệu nhị phân lớn, chẳng hạn như ảnh, hình ảnh, OLE đối tượng, phần đính kèm tệp, kiểu dữ liệu memo Office Access, hoặc kiểu dữ liệu SQL văn bản.

Nếu cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu này, InfoPath tạo kết nối dữ liệu gửi và thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp trong biểu mẫu.

Ghi chú: Kết nối dữ liệu thứ cấp không thể gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn sử dụng một kết nối dữ liệu gửi đến cơ sở dữ liệu dưới dạng một kết nối dữ liệu thứ cấp, xác định một dịch vụ Web phù hợp với cơ sở dữ liệu, và sau đó thêm một kết nối dữ liệu gửi vào dịch vụ Web đó.

Sau khi bạn bật kết nối dữ liệu gửi, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn gửi cho mẫu biểu mẫu của bạn theo những cách sau đây.

 • Thay đổi văn bản xuất hiện trên nút gửi trên thanh công cụ chuẩn , và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Thay đổi lối tắt bàn phím cho các nút gửi trên thanh công cụ chuẩn , và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Tạo thư tùy chỉnh để hiển thị cho người dùng của bạn khi họ gửi các biểu mẫu của họ.

 • Rõ bạn muốn rời khỏi biểu mẫu mở, đóng biểu mẫu, hoặc mở một biểu mẫu trống khác sau khi gửi đi biểu mẫu.

Đầu Trang

Bước 1: Cho phép kết nối dữ liệu gửi

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , hãy bấm kết nối dữ liệu chính, và sau đó bấm sửa đổi.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy chọn hộp kiểm bật gửi cho kết nối này , sau đó bấm kết thúc.

Đầu Trang

Bước 2: Cấu hình các tùy chọn gửi

Sau khi bạn bật kết nối dữ liệu gửi, InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp . InfoPath cũng cấu hình các biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này để hiển thị một thông báo cho người dùng sau khi họ gửi biểu mẫu đã hoàn thành của họ. Thông báo này cho biết liệu biểu mẫu đã được gửi thành công. Theo mặc định, InfoPath cũng giữ lại vào biểu mẫu mở sau khi một người dùng gửi nó. Để thay đổi văn bản xuất hiện trên nút gửi , cũng như hành vi xảy ra sau khi người dùng gửi biểu mẫu của họ, hãy làm như sau:

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

  1. Để thay đổi tên nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, hãy nhập tên mới trong hộp chú thích trong hộp thoại Tùy chọn gửi .

   Mẹo: Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 2. Nếu bạn không muốn mọi người sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   • Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Mẹo: Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   • Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và lỗi .

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×