Nối kết với dữ liệu SQL Server

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể làm việc với dữ liệu đã lưu trong SQL Server hoặc bằng cách nối kết với nó hoặc nhập dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu Access. Nối kết là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn chia sẻ dữ liệu với người khác vì dữ liệu được lưu giữ ở một vị trí tập trung và bạn có thể xem dữ liệu mới nhất, thêm hoặc sửa dữ liệu và chạy các truy vấn hoặc báo cáo trong Access.

Ghi chú: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng Access – loại mới của cơ sở dữ liệu bạn thiết kế với quyền truy nhập và phát hành trực tuyến. Hãy xem tạo ứng dụng Access để biết thêm thông tin.

Bước 1: Chuẩn bị nối kết

 1. Tìm cơ sở dữ liệu SQL Server bạn muốn nối kết đến. Nếu cần, hãy liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu để biết thông tin kết nối.

 2. Xác định các bảng và dạng xem mà bạn sẽ nối kết với chúng trong cơ sở dữ liệu SQL. Bạn có thể nối kết nhiều đối tượng cùng lúc.

Xem lại dữ liệu nguồn và cân nhắc những điều sau đây:

 • Access hỗ trợ tối đa 255 trường (cột) trong một bảng, do đó bảng nối kết sẽ chỉ chứa 255 trường đầu tiên của đối tượng bạn nối kết đến.

 • Các cột có dạng chỉ đọc trong bảng SQL Server cũng sẽ có dạng chỉ đọc trong Access.

 1. Để tạo bảng đã nối kết trong cơ sở dữ liệu mới: bấm tệp > mới >cơ sở dữ liệu trên máy tính trống. Để tạo các bảng được nối kết trong cơ sở dữ liệu Access hiện có, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

  Ghi chú:  Một bảng được nối kết đã tạo trong một cơ sở dữ liệu Access đã có sẵn sẽ có cùng tên như trong đối tượng nguồn. Do đó, nếu bạn đã có một bảng khác có cùng tên, thì tên bảng nối kết mới sẽ được thêm số "1"  — ví dụ như, Contacts1. (Nếu Contacts1 cũng đã được sử dụng, Access sẽ tạo Contacts2, v.v.)

Bước 2: Nối kết tới dữ liệu

Khi nối kết với một bảng hoặc dạng xem trong cơ sở dữ liệu SQL Server, Access tạo ra một bảng mới (được gọi là một bảng nối kết) phản ánh cấu trúc và nội dung của bảng nguồn. Bạn có thể thay đổi dữ liệu trong SQL Server, trong dạng xem Biểu dữ liệu hoặc dạng xem Biểu mẫu từ Access và những thay đổi đó được phản ánh ở cả SQL và Access. Mọi thay đổi cấu trúc đối với các bảng nối kết như xóa hoặc thay đổi các cột đều phải được thực hiện từ SQL Server chứ không phải từ Access.

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access đích.

 2. Trên tab Dữ liệu Ngoài, bấm Cơ sở dữ liệu ODBC.

 3. Bấm vào nối kết với nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng đã nối kết > OK và làm theo các bước trong trình hướng dẫn. Trong hộp Chọn nguồn dữ liệu , nếu tệp .dsn bạn muốn sử dụng đã tồn tại, bấm vào tệp trong danh sách.

  Để tạo một tệp .dsn mới:

  Trong các hộp Chọn nguồn dữ liệu , bấm mới> SQL Server > tiếp theo.

  1. Nhập tên cho tệp .dsn, hoặc bấm duyệt.

   Ghi chú: Bạn cần có quyền ghi vào thư mục để lưu tệp .dsn.

  2. Bấm tiếp theo để xem lại thông tin tóm tắt và bấm kết thúc.

   Làm theo các bước trong các trình hướng dẫn tạo nguồn dữ liệu mới với SQL Server .

 4. Bấm OK và dưới Bảng, bấm vào từng bảng hoặc dạng xem bạn muốn nối kết đến, rồi bấm OK.

Nếu bạn thấy Mã định danh Bản ghi Duy nhất, có nghĩa là Access không xác định được trường hoặc các trường nào định danh riêng từng hàng dữ liệu nguồn. Chỉ cần chọn trường hoặc tổ hợp trường duy nhất cho mỗi hàng và nếu bạn không chắc, hãy hỏi người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Khi thao tác nối kết hoàn tất, bạn có thể nhìn thấy bảng hoặc các bảng nối kết mới trong Ngăn Điều hướng.

Áp dụng cấu trúc đối tượng SQL Server mới nhất

Khi bạn mở một bảng nối kết hoặc đối tượng nguồn, bạn sẽ thấy dữ liệu mới nhất. Tuy nhiên, nếu đã có bất kỳ thay đổi cấu trúc nào đối với một đối tượng SQL Server, bạn sẽ phải cập nhật (các) bảng nối kết để xem những thay đổi đó.

 1. Bấm chuột phải vào bảng trong Ngăn Điều hướng rồi bấm Trình quản lý Bản được Nối kết trên menu lối tắt.

 2. Chọn hộp kiểm kế bên mỗi bảng nối kết mà bạn muốn cập nhật, hoặc bấm Chọn Tất cả để chọn tất cả các bảng nối kết.

 3. Bấm OK > Đóng.

Ghi chú: Vì kiểu dữ liệu Access khác với kiểu dữ liệu SQL Server nên Access sẽ nối kết tới kiểu dữ liệu thích hợp nhất đối với mỗi cột. Bạn chỉ có thể xem chứ không thay đổi được các kiểu dữ liệu đã gán trong Access.

Để biết thêm thông tin, hãy xem cách chia sẻ một cơ sở dữ liệu bàn làm việc Access.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×