Nối kết tài khoản khách hàng trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy nhập hoặc chọn một tên khách hàng   Nhập tên của khách hàng Small Business kế toán bạn muốn nối kết đến tài khoản này, hoặc bấm vào tên của một khách hàng trong danh sách.

Chi tiết khách hàng   Chọn một khách hàng trong danh sách, sau đó bấm Khách hàng chi tiết để xem thông tin về khách hàng này.

Thêm tài khoản như khách hàng   Bấm để thêm tài khoản đã chọn là một khách hàng kế toán doanh nghiệp nhỏ.

Ngắt nối kết   Bấm để loại bỏ nối kết giữa tài khoản đã chọn và Small Business Accounting khách hàng.

Ghi chú: Để truy nhập vào hộp thoại Nối kết tài khoản khách hàng    , trên menu Business Contact Manager , hãy bấm tài khoản. Bấm đúp vào bản ghi tài khoản mà bạn muốn mở. Trên ruy-băng, hãy bấm nối kết đến kế toán.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×