Nối kết nhiệm vụ từ Outlook vào bản ghi Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để giúp bạn theo dõi tương tác khách hàng của bạn, bạn có thể nối kết một tác vụ từ Outlook vào một bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook. Khi bạn nối kết nhiệm vụ đến một Hồ sơ tài khoản, Hồ sơ Liên hệ Công việchoặc Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội, nhiệm vụ sẽ xuất hiện trong phần Lịch sử liên lạc của bản ghi cũng như trong thư mục Lịch sử liên lạc .

 1. Trên menu đi , hãy bấm nhiệm vụ.

 2. Trong danh sách nhiệm vụ , hãy chọn nhiệm vụ mà bạn muốn nối kết đến bản ghi.

 3. Trên tab nhiệm vụ , trong nhóm Business Contact Manager , hãy bấm nối kết đến bản ghi.

 4. Trong hộp thoại nối kết đến bản ghi Business Contact Manager , hãy chọn loại bản ghi mà bạn muốn nối kết nhiệm vụ cho trong hộp thư mục .

 5. Nhập tên hoặc chọn một từ danh sách. Bạn có thể chọn nhiều tên bằng cách dùng phím SHIFT để chọn tên bên cạnh nhau hoặc phím CTRL để chọn tên riêng lẻ trong danh sách.

 6. Bấm Nối kết đến, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn xóa nhiệm vụ từ bên trong Outlook, bạn vẫn có thể xem thông tin về nhiệm vụ trong phần Lịch sử liên lạc của bản ghi hoặc trong thư mục Lịch sử liên lạc . Tuy nhiên, phần đính kèm từ một nhiệm vụ đã xóa không được lưu trữ trong Business Contact Manager cho Outlook.

  • Bạn không thể nối kết đến một nhiệm vụ trực tiếp từ thanh việc cần làm. Thay vào đó, chọn nhiệm vụ và mở và sau đó làm theo các hướng dẫn tại phiên bản cũ hơn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×