Nối kết một mục lịch sử liên lạc hiện có để thêm bản ghi Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mục lịch sử liên lạc được nối kết với Tài khoản, Liên hệ Công việc, Cơ hộihoặc Dự án Kinh doanh bản ghi.

Nối kết một mục lịch sử liên lạc hiện có nhiều bản ghi từ thư mục Lịch sử liên lạc

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 2. Mở mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn nối kết đến một bản ghi khác.

 3. Dưới nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc báo cáo, hãy bấm nối kết đến.

 4. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách thư mục , hãy chọn loại bản ghi mà bạn muốn nối kết các mục lịch sử giao tiếp để.

 5. Chọn các bản ghi bạn muốn, và sau đó, trong phần Bản ghi được nối kết , bấm Nối kết đến, sau đó bấm OK.

  Ghi chú: Để tạo bản ghi mới, hãy bấm mới.

 6. Trên liên lạc lịch sử mục biểu mẫu, trên ruy-băng, trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

Nối kết một mục lịch sử liên lạc hiện có với nhiều hơn một hồ sơ từ trong bản ghi

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, hoặc cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Mở bản ghi có chứa mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn nối kết đến một bản ghi khác.

 3. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

 4. Mở mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn nối kết tới một bản ghi khác, và bên dưới nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc báo cáo, hãy bấm nối kết đến.

 5. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách thư mục , hãy chọn loại bản ghi mà bạn muốn nối kết các mục lịch sử giao tiếp để.

 6. Chọn bản ghi bạn muốn, rồi trong phần Bản ghi được nối kết , bấm Nối kết đến, sau đó bấm OK.

  Ghi chú: Để tạo bản ghi mới, hãy bấm mới.

 7. Trong liên lạc lịch sử mục biểu mẫu, trên ruy-băng, trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×