Nối kết đến hoặc nhập từ cơ sở dữ liệu SQL Server

Nối kết đến hoặc nhập từ cơ sở dữ liệu SQL Server

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nối kết đến hoặc nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL, đó là một thực hiện cao được quản lý cơ sở dữ liệu được sử dụng cho các nhiệm vụ quan trọng ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server 2016.

 • Khi bạn liên kết tới dữ liệu, Access sẽ tạo ra một kết nối hai chiều giúp đồng bộ hóa các thay đổi cho dữ liệu trong Access và Cơ sở dữ liệu SQL.

 • Khi bạn nhập dữ liệu, Access sẽ tạo ra bản sao dữ liệu sử dụng một lần, do vậy, những thay đổi cho dữ liệu trong Access hoặc Cơ sở dữ liệu SQL sẽ không được đồng bộ hóa.

Tổng quan về việc kết nối Access với SQL Server

Trước khi bạn bắt đầu

Bạn muốn mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn? Vậy thì hãy thực hiện những chuẩn bị sau đây trước khi bạn liên kết hoặc nhập:

 • Định vị tên máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Server, xác định thông tin cần kết nối và chọn một phương pháp xác thực (Windows hoặc SQL Server). Để biết thêm thông tin về các phương pháp xác thực, hãy xem kết nối với máy chủ (cơ sở dữ liệu)bảo vệ cơ sở dữ liệu.

 • Xác định bảng hay dạng xem bạn muốn liên kết tới hoặc nhập, cùng những trường có giá trị duy nhất đối với bảng được liên kết. Bạn có thể liên kết hoặc nhập nhiều hơn một bảng hay dạng xem trong một thao tác duy nhất.

 • Cân nhắc số cột trong mỗi bảng hoặc dạng xem. Access không hỗ trợ quá 255 trường trong bảng, để truy nhập nối kết hoặc nhập chỉ các cột đầu tiên 255. Như một giải pháp thay thế, bạn có thể tạo dạng xem trong cơ sở dữ liệu máy chủ SQL để truy nhập vào các cột ngoài giới hạn.

 • Xác định tổng số tiền của dữ liệu được nhập. Kích cỡ tối đa của cơ sở dữ liệu Access là hai Gigabyte, trừ khoảng trắng cần thiết cho đối tượng Hệ thống. Nếu cơ sở dữ liệu SQL Server có chứa bảng lớn, bạn có thể không thể nhập chúng tất cả vào cơ sở dữ liệu Access đơn. Trong trường hợp này, hãy xem xét nối kết tới dữ liệu thay vì nhập.

 • Bảo mật cho cơ sở dữ liệu Access của bạn và thông tin kết nối mà cơ sở dữ liệu chứa bằng cách sử dụng một vị trí tin cậy, cùng một mật khẩu cơ sở dữ liệu Access. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn chọn lưu mật khẩu SQL Server trong Access.

 • Lên kế hoạch tạo thêm các mối quan hệ. Access không tự động tạo các mối quan hệ giữa những bảng liên quan ở cuối thao tác nhập. Bạn có thể tạo mối quan hệ giữa các bảng mới và bảng hiện có bằng cách thủ công sử dụng cửa sổ Mối quan hệ. Để biết thêm thông tin, xem mục Cửa sổ Mối quan hệ là gì? và mục Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Giai đoạn 1: Bắt đầu

 1. Chọn Dữ liệu Ngoài > Nguồn Dữ liệu Mới > Từ Cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server.

 2. Trong hộp thoại Lấy Dữ liệu Ngoài – Cơ sở dữ liệu ODBC, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhập dữ liệu, chọn Nhập dữ liệu nguồn vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

  • Để liên kết tới dữ liệu, chọn Liên kết nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng được liên kết.

 3. Chọn OK.

Giai đoạn 2: Tạo hoặc tái sử dụng tệp DSN

Bạn có thể tạo tệp DSN hoặc tái sử dụng tệp hiện có. Sử dụng tệp DSN khi bạn muốn dựa vào cùng một thông tin kết nối cho các hoạt động liên kết và nhập khác hoặc để chia sẻ với một ứng dụng khác cũng sử dụng các tệp DSN. Bạn có thể tạo tệp DSN trực tiếp bằng Trình quản lý Kết nối Dữ liệu. Để biết thêm thông tin, xem mục Quản trị nguồn dữ liệu ODBC.

Dù bạn vẫn có thể sử dụng các phiên bản trước của trình điều khiển ODBC SQL, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản 13.1, phiên bản chứa nhiều cải tiến và hỗ trợ các tính năng mới của SQL Server 2016. Để biết thêm thông tin, xem mục Microsoft ODBC Driver cho SQL Server trên Windows.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp DSN bạn muốn sử dụng đã tồn tại, hãy chọn tệp đó từ danh sách.

   Hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu

   Tùy theo phương thức xác thực bạn đã nhập trong thông tin kết nối, bạn có thể cần phải nhập lại mật khẩu.

  • Cách tạo tệp DSN mới:

   1. Chọn Mới.

    Tạo hộp thoại Nguồn Dữ liệu Mới
   2. Chọn trình điều khiển ODBC 13 cho SQL Server, sau đó chọn tiếp theo.

   3. Nhập tên cho tệp DSN hoặc bấm vào Duyệt để tạo tệp trong vị trí khác.

 2. Bấm vào Tiếp theo để xem lại thông tin tóm tắt, rồi bấm vào Kết thúc.

Giai đoạn 3: Sử dụng trình hướng dẫn Tạo Nguồn Dữ liệu Mới cho SQL Server

Trong trình hướng dẫn Tạo Nguồn Dữ liệu Mới cho SQL Server, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên trang một, nhập thông tin định danh:

  • Trong hộp Mô tả, tùy ý nhập thông tin tài liệu về tệp DSN.

  • Trong hộp máy chủ , hãy nhập tên máy chủ SQL. Không bấm vào mũi tên xuống.

 2. Ở trang hai, hãy chọn một trong các phương thức xác thực sau:

  • Với xác thực Windows Tích hợp    Kết nối thông qua tài khoản người dùng Windows. Nhập tùy ý một Tên Chính của Dịch vụ (SPN). Để biết thêm thông tin, xem mục Tên Chính của Dịch vụ (SPN) trong Kết nối Máy khách (ODBC).

  • Xác thực với SQL Server...    Kết nối với chứng danh đã được thiết lập trong cơ sở dữ liệu bằng cách nhập ID đăng nhậpmật khẩu.

 3. Ở trang ba và bốn, chọn các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh kết nối của bạn. Để biết thêm thông tin về những tùy chọn này, xem mục Microsoft ODBC Driver cho SQL Server.

 4. Một màn hình xuất hiện để xác nhận cài đặt của bạn. Chọn Kiểm tra Nguồn Dữ liệu để xác nhận kết nối của bạn.

 5. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào cơ sở dữ liệu. Trong hộp thoại Đăng nhập máy chủ SQL , hãy nhập ID đăng nhập và mật khẩu. Để thay đổi thiết đặt bổ sung, hãy chọn tùy chọn.

Giai đoạn 4: Chọn Bảng để liên kết tới hoặc nhập

 1. Trong hộp thoại Liên kết Bảng hoặc Nhập Đối tượng, bên dưới Bảng, chọn từng bảng hay dạng xem bạn muốn liên kết hoặc nhập, rồi bấm vào OK.

  Danh sách bảng để liên kết hoặc nhập
 2. Trong một hoạt động liên kết, quyết định xem có chọn Lưu Mật khẩu hay không.

  Bảo mật    Việc chọn tùy chọn này sẽ giúp bạn không cần phải nhập thông tin xác thực mỗi lần bạn mở Access và truy nhập dữ liệu. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ lưu trữ mật khẩu chưa mã hóa trong cơ sở dữ liệu Access, nghĩa là những người có thể truy nhập vào nội dung nguồn đều có thể xem tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn chọn tùy chọn này, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ cơ sở dữ liệu Access ở một vị trí đáng tin cậy và tạo mật khẩu cơ sở dữ liệu Access. Để biết thêm thông tin, xem mục Quyết định có tin cậy một cơ sở dữ liệu hay khôngMã hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mật khẩu cơ sở dữ liệu.

Giai đoạn 5: Tạo đặc tả và tác vụ (chỉ Nhập)

Kết quả

Khi hoạt động liên kết hoặc nhập hoàn tất, bảng sẽ xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng kèm theo tên tương tự như bảng hoặc dạng xem SQL Server kết hợp với tên chủ sở hữu. Ví dụ: nếu tên SQL là dbo.Product, tên Access sẽ là dbo_Product. Nếu tên đó đã được sử dụng, Access sẽ gắn thêm "1" vào tên bảng mới — ví dụ: dbo_Product1. Nếu dbo_Product1 cũng đã được sử dụng, Access sẽ tạo dbo_Product2, v.v.. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đổi tên cho bảng thành một cái tên có ý nghĩa hơn.

Trong một hoạt động nhập, Access sẽ không bao giờ ghi đè bảng trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù bạn không thể trực tiếp gắn thêm dữ liệu SQL Server cho bảng hiện có nhưng bạn vẫn có thể tạo truy vấn chắp thêm để gắn thêm dữ liệu sau khi đã nhập dữ liệu từ các bảng tương tự.

Trong một thao tác nối kết, nếu cột chỉ đọc trong một bảng SQL Server, họ là cũng dạng chỉ đọc trong Access.

Mẹo    Để xem chuỗi kết nối, di chuột qua bảng trong ngăn dẫn hướng của Access.

Cập nhật thiết kế bảng được liên kết

Bạn không thể thêm, xóa bỏ, hoặc sửa đổi cột hoặc thay đổi loại dữ liệu trong một bảng đã nối kết. Nếu bạn muốn thay đổi thiết kế, thực hiện trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Để xem các thay đổi thiết kế trong Access, Cập nhật các bảng được nối kết:

 1. Chọn Dữ liệu Ngoài > Trình quản lý Bảng được Liên kết.

 2. Tìm kiếm từng bảng được liên kết mà bạn muốn cập nhật, chọn OK, rồi chọn Đóng.

So sánh các kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu Access được đặt tên khác từ các kiểu dữ liệu SQL Server. Ví dụ, một cột SQL Server bit kiểu được nhập hoặc nối kết vào trong Access với kiểu dữ liệu Có/không . Bảng dưới đây so sánh các kiểu dữ liệu Access và SQL Server.

Kiểu dữ liệu SQL Server

Kiểu dữ liệu Access

Kích cỡ trường Access

bigint

Số Lớn

Xem mục Sử dụng kiểu dữ liệu Số Lớn.

nhị phân (kích cỡ trường)

Nhị phân

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

bit

Có/Không

char (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

char (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường lớn hơn hoặc bằng 255

Bản ghi nhớ

datetime

Ngày/Giờ

thập phân (độ chính xác, chia tỷ lệ)

Số

Thập phân (Thuộc tính Độ chính xác và Chia tỷ lệ của Access khớp với độ chính xác và chia tỷ lệ của SQL Server.)

float

Số

Kép

hình ảnh

Đối tượng OLE

int

Số

Số nguyên Dài

money

Tiền tệ

nchar (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

nchar (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường lớn hơn hoặc bằng 255

Bản ghi nhớ

ntext

Bản ghi nhớ

số (độ chính xác, chia tỷ lệ)

Số

Thập phân (Thuộc tính Độ chính xác và Chia tỷ lệ của Access khớp với độ chính xác và chia tỷ lệ của SQL Server.)

nvarchar (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

nvarchar (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường lớn hơn hoặc bằng 255

Bản ghi nhớ

nvarchar(TỐI ĐA)

Bản ghi nhớ

real

Số

Đơn

smalldatetime

Ngày/Giờ

smallint

Số

Số nguyên

smallmoney

Tiền tệ

sql_variant

Văn bản

255

text

Bản ghi nhớ

timestamp

Nhị phân

8

tinyint

Số

Byte

uniqueidentifier

Số

ID Lặp

varbinary

Nhị phân

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

varbinary (TỐI ĐA)

Đối tượng OLE

varchar (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

varchar (kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường lớn hơn hoặc bằng 255

Bản ghi nhớ

varchar(TỐI ĐA)

Bản ghi nhớ

xml

Bản ghi nhớ

Bạn có thể làm việc với dữ liệu lưu giữ trong SQL Server bằng cách nối kết với nó hoặc nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access. Nối kết là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn chia sẻ dữ liệu với người khác vì dữ liệu được lưu trữ trong một vị trí tập trung và bạn có thể xem dữ liệu mới nhất, thêm hoặc sửa dữ liệu và chạy truy vấn hoặc báo cáo trong Access.

Ghi chú: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng Access – loại mới của cơ sở dữ liệu bạn thiết kế với quyền truy nhập và phát hành trực tuyến. Hãy xem tạo ứng dụng Access để biết thêm thông tin.

Bước 1: Chuẩn bị nối kết

 1. Tìm cơ sở dữ liệu SQL Server bạn muốn nối kết đến. Nếu cần, hãy liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu để biết thông tin kết nối.

 2. Xác định các bảng và dạng xem mà bạn sẽ nối kết với chúng trong cơ sở dữ liệu SQL. Bạn có thể nối kết nhiều đối tượng cùng lúc.

Xem lại dữ liệu nguồn và cân nhắc những điều sau đây:

 • Access hỗ trợ tối đa 255 trường (cột) trong một bảng, do đó bảng nối kết sẽ chỉ chứa 255 trường đầu tiên của đối tượng bạn nối kết đến.

 • Các cột có dạng chỉ đọc trong bảng SQL Server cũng sẽ có dạng chỉ đọc trong Access.

 1. Để tạo bảng đã nối kết trong cơ sở dữ liệu mới: bấm tệp > mới >cơ sở dữ liệu trên máy tính trống. Để tạo các bảng được nối kết trong cơ sở dữ liệu Access hiện có, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

  Ghi chú:  Một bảng được nối kết đã tạo trong một cơ sở dữ liệu Access đã có sẵn sẽ có cùng tên như trong đối tượng nguồn. Do đó, nếu bạn đã có một bảng khác có cùng tên, thì tên bảng nối kết mới sẽ được thêm số "1"  — ví dụ như, Contacts1. (Nếu Contacts1 cũng đã được sử dụng, Access sẽ tạo Contacts2, v.v.)

Bước 2: Nối kết tới dữ liệu

Khi nối kết với một bảng hoặc dạng xem trong cơ sở dữ liệu SQL Server, Access tạo ra một bảng mới (được gọi là một bảng nối kết) phản ánh cấu trúc và nội dung của bảng nguồn. Bạn có thể thay đổi dữ liệu trong SQL Server, trong dạng xem Biểu dữ liệu hoặc dạng xem Biểu mẫu từ Access và những thay đổi đó được phản ánh ở cả SQL và Access. Mọi thay đổi cấu trúc đối với các bảng nối kết như xóa hoặc thay đổi các cột đều phải được thực hiện từ SQL Server chứ không phải từ Access.

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access đích.

 2. Trên tab Dữ liệu Ngoài, bấm Cơ sở dữ liệu ODBC.

 3. Bấm vào nối kết với nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng đã nối kết > OK và làm theo các bước trong trình hướng dẫn. Trong hộp Chọn nguồn dữ liệu , nếu tệp .dsn bạn muốn sử dụng đã tồn tại, bấm vào tệp trong danh sách.

  Để tạo một tệp .dsn mới:

  Trong hộp Chọn nguồn dữ liệu , hãy bấm mới> SQL Server > tiếp theo.

  1. Nhập tên cho tệp .dsn, hoặc bấm duyệt.

   Ghi chú: Để lưu tệp .dsn, bạn cần có quyền ghi vào thư mục.

  2. Bấm tiếp theo để xem lại thông tin tóm tắt và bấm kết thúc.

   Làm theo các bước trong trình hướng dẫn tạo nguồn dữ liệu mới với SQL Server .

 4. Bấm OK và dưới Bảng, bấm vào từng bảng hoặc dạng xem bạn muốn nối kết đến, rồi bấm OK.

Nếu bạn thấy Mã định danh Bản ghi Duy nhất, có nghĩa là Access không xác định được trường hoặc các trường nào định danh riêng từng hàng dữ liệu nguồn. Chỉ cần chọn trường hoặc tổ hợp trường duy nhất cho mỗi hàng và nếu bạn không chắc, hãy hỏi người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Khi thao tác nối kết hoàn tất, bạn có thể nhìn thấy bảng hoặc các bảng nối kết mới trong Ngăn Điều hướng.

Áp dụng cấu trúc đối tượng SQL Server mới nhất

Khi bạn mở một bảng nối kết hoặc đối tượng nguồn, bạn sẽ thấy dữ liệu mới nhất. Tuy nhiên, nếu đã có bất kỳ thay đổi cấu trúc nào đối với một đối tượng SQL Server, bạn sẽ phải cập nhật (các) bảng nối kết để xem những thay đổi đó.

 1. Bấm chuột phải vào bảng trong Ngăn Điều hướng rồi bấm Trình quản lý Bản được Nối kết trên menu lối tắt.

 2. Chọn hộp kiểm kế bên mỗi bảng nối kết mà bạn muốn cập nhật, hoặc bấm Chọn Tất cả để chọn tất cả các bảng nối kết.

 3. Bấm OK > Đóng.

Ghi chú: Vì kiểu dữ liệu Access khác với kiểu dữ liệu SQL Server nên Access sẽ nối kết tới kiểu dữ liệu thích hợp nhất đối với mỗi cột. Bạn chỉ có thể xem chứ không thay đổi được các kiểu dữ liệu đã gán trong Access.

Để biết thêm thông tin, hãy xem cách chia sẻ cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Đầu trang

Nếu bộ phận hay nhóm làm việc của bạn sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu, bạn có thể có để làm việc với một số dữ liệu SQL Server trong Access.

Bạn có thể chuyển dữ liệu từ đối tượng SQL Server (bảng hoặc dạng xem) sang Access theo một trong hai cách — bằng cách nhập hoặc nối kết. Sự khác biệt giữa các quy trình hai là như sau:

 • Khi bạn nhập dữ liệu, Access sẽ tạo ra một bản sao của dữ liệu SQL Server và bất kỳ thay đổi mới hơn nào được thực hiện đối với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access của bạn không được phản ánh trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Tương tự, bất kỳ thay đổi sau đó thực hiện trong bảng SQL Server hoặc dạng xem không được phản ánh trong Access.

 • Khi bạn nối kết với dữ liệu SQL Server, bạn đang kết nối trực tiếp với dữ liệu nguồn để lên bất kỳ thay đổi đã thực hiện dữ liệu trong Access được phản ánh trong SQL Server và ngược lại.

Bài viết này mô tả cách nhập hoặc nối kết đến dữ liệu SQL Server.

Quyết định để nhập hoặc nối kết

Tình huống khi nhập là phù hợp

Thông thường, bạn nhập dữ liệu SQL Server cho cơ sở dữ liệu Access vì những lý do:

 • Để vĩnh viễn di chuyển dữ liệu SQL Server đến cơ sở dữ liệu Access vì bạn không còn cần dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Sau khi bạn nhập dữ liệu vào trong Access, bạn có thể xóa bỏ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

 • Bộ phận hay nhóm làm việc của bạn sử dụng Access, nhưng đôi khi bạn được trỏ đến cơ sở dữ liệu SQL Server cho dữ liệu bổ sung phải được phối vào một cơ sở dữ liệu Access của bạn.

Bởi vì việc nhập dữ liệu SQL Server tạo ra một bản sao của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access của bạn, trong quá trình nhập, bạn chỉ định bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn sao chép.

Tình huống khi nối kết phù hợp

Thông thường, bạn nối kết đến dữ liệu SQL Server cho những lý do sau:

 • Để kết nối trực tiếp với các nguồn dữ liệu có thể xem và sửa thông tin mới nhất trong cơ sở dữ liệu SQL Server và trong cơ sở dữ liệu Access của bạn.

 • Cơ sở dữ liệu SQL Server có chứa nhiều bảng lớn, và bạn sẽ không thể nhập chúng tất cả vào một tệp .accdb duy nhất. Kích cỡ tối đa của cơ sở dữ liệu Access là 2 gigabytes, trừ khoảng trắng cần thiết cho đối tượng Hệ thống.

 • Bạn muốn chạy truy vấn và tạo báo cáo dựa trên dữ liệu từ SQL Server mà không cần sao chép dữ liệu, hãy xem xét nối kết với SQL Server.

 • Bộ phận hay nhóm làm việc của bạn dùng truy nhập cho báo cáo và truy vấn và sử dụng SQL Server cho lưu trữ dữ liệu. Nhóm cá nhân có thể tạo bảng SQL Server và các dạng xem để tập trung dung lượng lưu trữ, nhưng thường dữ liệu này phải được đưa vào các chương trình trên máy tính cho phép tính gộp và báo cáo. Nối kết là lựa chọn thích hợp, vì nó cho phép người dùng của cơ sở dữ liệu SQL Server và cơ sở dữ liệu Access để thêm và cập nhật dữ liệu, và luôn xem và làm việc với dữ liệu mới nhất.

 • Bạn là người dùng truy nhập người mới bắt đầu sử dụng SQL Server. Bạn di chuyển một số cơ sở dữ liệu của bạn đến máy chủ SQL và hầu hết các bảng trong các cơ sở dữ liệu là bảng được nối kết. Từ nay trở về, thay vì tạo bảng Access, bạn sẽ tạo bảng và dạng xem trong SQL Server và nối kết đó để chúng từ cơ sở dữ liệu Access của bạn.

 • Bạn muốn tiếp tục lưu trữ dữ liệu của bạn trong SQL Server, nhưng bạn cũng muốn làm việc với dữ liệu gần đây nhất bên trong Access để chạy truy vấn và in báo cáo mà bạn thiết kế trong Access.

Đầu trang

Nhập dữ liệu từ SQL Server

Chuẩn bị để nhập

Quá trình nhập, Access sẽ tạo ra một bảng và sau đó sao chép dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server vào bảng đó. Ở cuối của quá trình nhập, bạn có thể chọn để lưu các chi tiết của quá trình nhập làm đặc tính.

Ghi chú: Đặc tả nhập một giúp bạn lặp lại quá trình nhập trong tương lai mà không cần đến bước thông qua trình hướng dẫn nhập mỗi lần.

 1. Định vị cơ sở dữ liệu SQL Server có chứa dữ liệu mà bạn muốn nhập. Liên hệ với người quản trị của cơ sở dữ liệu cho thông tin kết nối.

 2. Xác định bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn nhập. Bạn có thể nhập nhiều đối tượng trong một thao tác nhập đơn.

 3. Xem lại dữ liệu nguồn và hãy ghi nhớ những điều cần cân nhắc sau đây:

  • Access không hỗ trợ quá 255 trường trong bảng, để truy nhập nhập chỉ các cột đầu tiên 255.

  • Kích cỡ tối đa của cơ sở dữ liệu Access là 2 gigabytes, trừ khoảng trắng cần thiết cho đối tượng Hệ thống. Nếu cơ sở dữ liệu SQL Server có chứa nhiều bảng lớn, bạn có thể không thể nhập chúng tất cả vào một tệp .accdb duy nhất. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn cân nhắc nối kết dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access thay vào đó.

  • Truy nhập không tự động tạo mối quan hệ giữa các bảng có liên quan ở cuối quy trình nhập. Theo cách thủ công, bạn phải tạo mối quan hệ giữa các bảng mới và hiện có khác nhau bằng cách dùng các tùy chọn trong cửa sổ mối quan hệ . Để hiển thị cửa sổ mối quan hệ :

   • Bấm tab tệp , sau đó trên tab thông tin , bấm mối quan hệ.

 4. Xác định cơ sở dữ liệu Access mà bạn muốn nhập dữ liệu SQL Server.

  Đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access. Nếu bạn không muốn lưu trữ dữ liệu trong bất kỳ cơ sở dữ liệu hiện có của bạn, tạo cơ sở dữ liệu trống bằng cách bấm vào tab tệp, sau đó trên tab mới , bấm Cơ sở dữ liệu trống.

 5. Xem lại các bảng, nếu bất kỳ tồn tại, trong cơ sở dữ liệu Access.

  Quá trình nhập tạo một bảng có cùng tên đối tượng SQL Server. Nếu tên đó đang được dùng, Access nối "1" tên mới của bảng — ví dụ, Contacts1. (Nếu Contacts1 đang cũng được dùng, Access sẽ tạo Contacts2, v.v.)

  Ghi chú: Truy nhập không bao giờ sẽ ghi đè bảng trong cơ sở dữ liệu như một phần của quy trình nhập, và bạn không thể chắp thêm dữ liệu SQL Server vào bảng hiện có.

Nhập dữ liệu

 1. Mở cơ sở dữ liệu đích.

  Trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập & nối kết , bấm Cơ sở dữ liệu ODBC.

 2. Bấm nhập nguồn dữ liệu vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại, sau đó bấm OK.

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , nếu tệp .dsn mà bạn muốn sử dụng đã tồn tại, bấm vào tệp trong danh sách.

  Tôi cần để tạo một tệp .dsn mới

  Ghi chú: Các bước trong quy trình này có thể khác nhau đôi chút cho bạn, tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn.

  1. Bấm mới để tạo tên nguồn dữ liệu mới (DSN).

   Trình tạo mới dữ liệu nguồn hướng dẫn bắt đầu.

  2. Trong trình hướng dẫn, chọn SQL Server trong danh sách các điều khiển, sau đó bấm tiếp theo.

  3. Nhập tên cho tệp .dsn, hoặc bấm duyệt để lưu tệp vào vị trí khác.

   Ghi chú: Bạn phải có quyền ghi vào thư mục để lưu tệp .dsn.

  4. Bấm tiếp theo, xem lại thông tin tóm tắt, sau đó bấm kết thúc để hoàn tất trình hướng dẫn.

   Hộp thoại tạo nguồn dữ liệu mới với SQL Server xuất hiện.

  5. Nhập mô tả của nguồn dữ liệu trong hộp mô tả . Bước này là tùy chọn.

  6. Dưới bạn muốn kết nối với máy chủ SQL nào, trong hộp máy chủ , nhập hoặc chọn tên của máy chủ SQL mà bạn muốn kết nối, sau đó bấm tiếp theo để tiếp tục.

  7. Bạn có thể yêu cầu thông tin từ người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, chẳng hạn như định nên dùng Microsoft Windows NT xác thực hoặc xác thực SQL Server. Bấm tiếp theo để tiếp tục.

  8. Nếu bạn muốn kết nối với cơ sở dữ liệu cụ thể, hãy đảm bảo rằng đã chọn hộp kiểm thay đổi cơ sở dữ liệu mặc định . Sau đó chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm tiếp theo.

  9. Bấm Kết thúc.

  10. Xem lại thông tin tóm tắt và bấm Kiểm tra dữ liệu nguồn.

  11. Xem lại kết quả thử nghiệm, sau đó bấm OK để đóng hộp thoại.

   Nếu việc kiểm tra đã thành công, hãy bấm OK một lần nữa, hoặc bấm hủy để thay đổi thiết đặt của bạn.

 4. Bấm OK để đóng hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu .

  Access Hiển thị hộp thoại Nhập đối tượng .

 5. Bên dưới bảng, bấm vào từng bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn nhập, sau đó bấm OK.

 6. Nếu hộp thoại Chọn duy nhất ghi mã định danh , Access đã không thể xác định trường hoặc các trường nhận dạng duy nhất mỗi hàng của một đối tượng cụ thể. Trong trường hợp này, chọn trường hoặc sự kết hợp các trường là duy nhất cho mỗi hàng, sau đó bấm OK. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

  Truy cập nhập dữ liệu. Nếu bạn dự định lặp lại quá trình nhập sau này, bạn có thể lưu bước nhập dưới dạng một đặc tả nhập và dễ dàng chạy lại các bước tương tự nhập sau này. Bạn yêu cầu Microsoft Office Outlook trên máy tính để tạo một nhiệm vụ.

 7. Bấm đóng bên dưới Lưu bước nhập trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài - cơ sở dữ liệu ODBC . Truy nhập hoàn tất việc quá trình nhập và hiển thị bảng mới hoặc các bảng trong ngăn dẫn hướng.

Nếu bạn muốn lưu nhập dưới dạng một nhiệm vụ để sử dụng lại, hãy tiếp tục phần kế tiếp.

Đầu trang

Lưu và sử dụng thiết đặt nhập

Ghi chú: Bạn phải có Microsoft Office Outlook được cài đặt để tạo một nhiệm vụ.

 1. Bên dưới hộp thoại Lưu bước nhập trong lấy dữ liệu ngoài - cơ sở dữ liệu ODBC, chọn hộp kiểm lưu bước nhập . Một tập hợp các điều khiển bổ sung sẽ xuất hiện.

 2. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy nhập tên cho đặc tả nhập.

 3. Nhập mô tả trong hộp Mô tả. Bước này là tùy chọn.

 4. Để thực hiện phép toán ở các khoảng thời gian cố định (chẳng hạn như hàng tuần hoặc hàng tháng), hãy chọn hộp kiểm Tạo nhiệm vụ Outlook . Thao tác này tạo một nhiệm vụ trong Microsoft Outlook 2010 cho phép bạn chạy đặc tả.

 5. Bấm Lưu Nhập.

Nếu Outlook không được cài đặt, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi khi bạn bấm Lưu nhập.

Ghi chú: Nếu Outlook 2010 được cấu hình không đúng cách, bắt đầu trình hướng dẫn khởi động Microsoft Outlook 2010. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn để cấu hình Outlook.

Hoặc bạn có thể, bạn có thể tạo một nhiệm vụ Outlook. Có thể hữu ích để tạo một nhiệm vụ trong Outlook, nếu bạn muốn thực hiện thao tác nhập tại khoảng thời gian thông thường hoặc lặp lại. Tuy nhiên, nếu bạn không tạo một nhiệm vụ, truy nhập vẫn sẽ lưu đặc tả.

Tạo một nhiệm vụ Outlook

Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Tạo nhiệm vụ Outlook , Access khởi động Office Outlook 2010 và hiển thị nhiệm vụ mới. Hãy làm theo các bước sau để cấu hình nhiệm vụ:

Ghi chú: Nếu Outlook không được cài đặt, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi. Nếu Outlook không được cấu hình đúng cách, trình hướng dẫn cấu hình Outlook khởi động. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn để cấu hình Outlook.

 1. Xem lại và sửa đổi các thiết đặt tác vụ, chẳng hạn như ngày bắt đầu,ngày đến hạnlời nhắc.

  Để thực hiện tác vụ nhập sự kiện định kỳ, bấm lặp lại và điền thông tin thích hợp.

 2. Bấm Lưu và Đóng.

Chạy tác vụ đã lưu

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng Outlook, hãy bấm vào Tác vụ rồi bấm đúp vào tác vụ bạn muốn chạy.

 2. Trên tab nhiệm vụ , trong nhóm Microsoft Access , hãy bấm Chạy nhập.

 3. Chuyển trở lại cửa sổ truy nhập, sau đó nhấn F5 để làm mới ngăn dẫn hướng.

 4. Bấm đúp vào bảng đã nhập để mở nó trong dạng xem biểu dữ liệu.

 5. Đảm bảo rằng tất cả các trường và bản ghi đã được nhập, và không có lỗi không.

 6. Bấm chuột phải vào bảng đã nhập trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt. Xem lại các kiểu dữ liệu trường và thuộc tính trường khác.

Đầu trang

Nối kết với dữ liệu SQL Server

Vì dữ liệu được lưu trữ trong bảng, khi bạn nối kết tới bảng hoặc dạng xem trong cơ sở dữ liệu SQL Server, Access sẽ tạo ra một bảng mới (thường được gọi là một bảng đã nối kết) mà phản ánh cấu trúc và nội dung của đối tượng nguồn. Bạn có thể thay đổi dữ liệu trong SQL Server, hoặc trong dạng xem biểu mẫu hoặc dạng xem biểu dữ liệu từ Access. Thay đổi mà bạn thực hiện với dữ liệu trong một vị trí được phản ánh trong khác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cấu trúc, chẳng hạn như cách loại bỏ hoặc thay đổi một cột, bạn phải làm cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc dự án Access mà được kết nối với cơ sở dữ liệu đó. Bạn không thể thêm, xóa hoặc thay đổi các trường trong một bảng đã nối kết trong khi bạn đang làm việc trong Access.

Chuẩn bị để nối kết

 1. Định vị cơ sở dữ liệu SQL Server có dữ liệu mà bạn muốn nối kết. Liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu cho thông tin kết nối.

 2. Xác định bảng và dạng xem mà bạn muốn nối kết. Bạn có thể nối kết với nhiều đối tượng trong một thao tác nối kết duy nhất.

 3. Xem lại dữ liệu nguồn và hãy ghi nhớ những điều cần cân nhắc sau đây:

  • Access không hỗ trợ quá 255 trường trong bảng, do đó bảng nối kết sẽ chứa chỉ các 255 trường đầu tiên của đối tượng bạn nối kết đến.

  • Các cột có dạng chỉ đọc trong một đối tượng SQL Server sẽ tiếp tục có dạng chỉ đọc trong Access.

  • Bạn sẽ không thể thêm, xóa bỏ hoặc sửa đổi cột trong bảng đã nối kết trong Access.

 4. Xác định cơ sở dữ liệu Access mà bạn muốn tạo các bảng được nối kết. Đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không muốn lưu trữ dữ liệu trong bất kỳ cơ sở dữ liệu hiện có của bạn, tạo một cơ sở dữ liệu trống mới bằng cách bấm vào tab tệp, sau đó trên tab mới , bấm vào Cơ sở dữ liệu trống.

 5. Xem lại các bảng trong cơ sở dữ liệu Access. Khi bạn nối kết với một bảng SQL Server hoặc dạng xem, Access sẽ tạo ra một bảng đã nối kết với cùng tên đối tượng nguồn. Nếu tên đó đang được dùng, Access sẽ chắp thêm "1" vào tên bảng đã nối kết mới — ví dụ, Contacts1. (Nếu Contacts1 đang cũng được dùng, Access sẽ tạo Contacts2, v.v.)

 6. Để nối kết đến dữ liệu, hãy mở cơ sở dữ liệu đích.

 7. Trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập & nối kết , bấm Cơ sở dữ liệu ODBC.

 8. Bấm nối kết đến nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng đã nối kết, sau đó bấm OK.

 9. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , bấm vào tệp .dsn mà bạn muốn dùng, hoặc bấm mới để tạo tên nguồn dữ liệu mới (DSN).

 10. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , nếu tệp .dsn bạn muốn sử dụng đã tồn tại, bấm vào tệp trong danh sách.

  Tôi cần để tạo một tệp .dsn mới

  Ghi chú: Các bước trong quy trình này có thể khác nhau đôi chút cho bạn, tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn.

  1. Bấm mới để tạo tên nguồn dữ liệu mới (DSN).

   Trình tạo mới dữ liệu nguồn hướng dẫn bắt đầu.

  2. Trong trình hướng dẫn, chọn SQL Server trong danh sách các điều khiển, sau đó bấm tiếp theo.

  3. Nhập tên cho tệp .dsn, hoặc bấm duyệt để lưu tệp vào vị trí khác.

   Ghi chú: Bạn phải có quyền ghi vào thư mục để lưu tệp .dsn.

  4. Bấm tiếp theo, xem lại thông tin tóm tắt, sau đó bấm kết thúc để hoàn tất trình tạo mới dữ liệu nguồn hướng dẫn.

   Tạo một nguồn dữ liệu mới đến SQL Server Hướng dẫn bắt đầu.

  5. Trong trình hướng dẫn, nhập mô tả của nguồn dữ liệu trong hộp mô tả . Bước này là tùy chọn.

  6. Dưới bạn muốn kết nối với máy chủ SQL nào, trong hộp máy chủ , nhập hoặc chọn tên của máy tính SQL Server mà bạn muốn kết nối, sau đó bấm tiếp theo để tiếp tục.

  7. Trên trang trình hướng dẫn này, bạn có thể cần để lấy thông tin từ người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, chẳng hạn như định nên dùng xác thực Windows NT hoặc xác thực SQL Server. Bấm tiếp theo để tiếp tục.

  8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bạn có thể cần biết thêm thông tin từ người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Nếu bạn muốn kết nối với cơ sở dữ liệu cụ thể, đảm bảo rằng đã chọn hộp kiểm thay đổi cơ sở dữ liệu mặc định để , chọn cơ sở dữ liệu SQL Server mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm tiếp theo.

  9. Bấm kết thúc. Xem lại thông tin tóm tắt, sau đó bấm Kiểm tra dữ liệu nguồn.

  10. Xem lại kết quả thử nghiệm, sau đó bấm OK để đóng hộp thoại SQL Server ODBC dữ liệu nguồn kiểm tra .

   Nếu việc kiểm tra đã thành công, hãy bấm OK một lần nữa để hoàn tất trình hướng dẫn, hoặc bấm hủy để quay lại trình hướng dẫn và thay đổi thiết đặt của bạn.

 11. Bấm vào OK.

  Access Hiển thị hộp thoại Nối kết bảng .

 12. Bên dưới bảng, bấm mỗi bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn nối kết đến, sau đó bấm OK.

  1. Nếu hộp thoại Chọn duy nhất ghi mã định danh , Access đã không thể xác định trường hoặc các trường nhận dạng duy nhất mỗi hàng dữ liệu nguồn. Trong trường hợp này, chọn trường hoặc sự kết hợp các trường là duy nhất cho mỗi hàng, sau đó bấm OK. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Truy nhập hoàn tất việc quá trình nối kết và hiển thị bảng đã nối kết mới hoặc các bảng trong ngăn dẫn hướng.

Quan trọng: Mỗi khi bạn mở một bảng được nối kết hoặc đối tượng nguồn, bạn thấy dữ liệu mới nhất được hiển thị trong đó. Tuy nhiên, cấu trúc thay đổi đối với một đối tượng SQL Server được không tự động phản ánh trong một bảng đã nối kết.

Cập Nhật một bảng đã nối kết bằng cách áp dụng cấu trúc đối tượng SQL Server mới nhất

 1. Bấm chuột phải vào bảng trong Ngăn Điều hướng rồi bấm Trình quản lý Bản được Nối kết trên menu lối tắt.

 2. Chọn hộp kiểm kế bên mỗi bảng nối kết mà bạn muốn cập nhật, hoặc bấm Chọn Tất cả để chọn tất cả các bảng nối kết.

 3. Bấm vào OK.

  Nếu bản Cập Nhật thành công, Access sẽ hiển thị kết quả thư. Nếu không, Access sẽ hiển thị thông báo.

 4. Bấm đóng để đóng trình quản lý bảng đã nối kết.

Đầu trang

Cách truy nhập nhận thấy kiểu dữ liệu SQL Server

Vì các kiểu truy nhập dữ liệu khác nhau từ kiểu dữ liệu SQL Server, truy nhập phải xác định loại dữ liệu Access phù hợp nhất để dùng cho mỗi cột của mỗi bảng SQL Server hoặc xem mà bạn nhập hoặc nối kết đến. Ví dụ, SQL Server cột kiểu dữ liệu bit đã nhập hoặc nối kết vào trong Access với kiểu dữ liệu Có/không. Ví dụ khác, SQL Server hoặc một cột của dữ liệu kiểu nvarchar(255) (nhỏ) được nhập hoặc nối kết với loại dữ liệu văn bản, nhưng một cột dữ liệu kiểu nvarchar(256) (trở lên) được nhập dưới dạng một trường truy nhập bản ghi nhớ . Sau khi hoàn thành một nhập hoặc nối kết thao tác, bạn có thể mở bảng trong dạng xem thiết kế và xác nhận dữ liệu nào loại truy nhập được gán cho các trường của nó. Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của trường trong bảng đã nhập. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi kiểu dữ liệu của trường trong bảng được nối kết, ngoại trừ bằng cách thay đổi chúng trong cơ sở dữ liệu SQL Server chính hoặc trong một dự án Access mà được kết nối với cơ sở dữ liệu đó.

Bảng sau đây liệt kê các kiểu dữ liệu SQL Server chính. Các cột thứ hai và thứ ba Hiển thị việc truy nhập diễn giải mỗi loại.

Kiểu dữ liệu SQL Server

Kiểu dữ liệu Access

Truy nhập kích cỡ trường

bigint

Văn bản

255

nhị phân ( kích cỡ trường )

Nhị phân

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

bit

Có/Không

char ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

char ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

datetime

Ngày/Giờ

thập phân ( độ chính xác , Thang )

Number

Thập phân (Access độ chính xácco giãn thuộc tính khớp chính xác SQL Server và co giãn.)

nổi

Number

Kép

hình ảnh

OLE đối tượng

số nguyên

Number

Số nguyên Dài

tiền

Tiền tệ

nchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

nchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

ntext

Bản ghi nhớ

số ( độ chính xác , Thang )

Number

Thập phân (Access độ chính xácco giãn thuộc tính khớp chính xác SQL Server và co giãn.)

nvarchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

nvarchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

nvarchar(Max)

Bản ghi nhớ

thực

Number

Đơn

smalldatetime

Ngày/Giờ

smallint

Number

Số nguyên

smallmoney

Tiền tệ

sql_variant

Văn bản

255

text

Bản ghi nhớ

dấu thời gian

Nhị phân

8

tinyint

Number

Byte

uniqueidentifier

Number

ID Lặp

varbinary

Nhị phân

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

varbinary(Max)

OLE đối tượng

varchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

varchar ( kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường là lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

varchar(Max)

Bản ghi nhớ

XML

Bản ghi nhớ

Đầu trang

Nếu bộ phận hay nhóm làm việc của bạn sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu, bạn có thể gặp phải tình huống mà bạn cần phải làm việc với một số dữ liệu SQL Server trong Microsoft Office Access 2007.

Nếu bạn không phải là quen thuộc với SQL Server và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang chủ Microsoft SQL Server. Theo nối kết trong phần Xem thêm của bài viết này.

Bạn có thể đưa dữ liệu từ đối tượng SQL Server (bảng hoặc dạng xem) vào Office Access 2007 trong hai cách — bằng cách nhập hoặc nối kết. Nếu bạn nhập dữ liệu, bạn sao chép dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access của bạn. Bất kỳ thay đổi tiếp theo bạn thực hiện với dữ liệu trong Access không được phản ánh trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Tương tự, bất kỳ thay đổi sau đó thực hiện trong bảng SQL Server hoặc dạng xem không được phản ánh trong bảng Access. Bằng độ tương phản, nếu bạn nối kết đến dữ liệu SQL Server, vẫn còn dữ liệu trên máy tính SQL Server, và truy nhập duy trì kết nối với dữ liệu đó. Bất kỳ thay đổi tiếp theo mà bạn thực hiện với dữ liệu trong Access được phản ánh trong dữ liệu SQL Server, và bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong cơ sở dữ liệu SQL Server được phản ánh trong bảng đã nối kết trong Access.

Bài viết này mô tả các bước để nhập và để nối kết dữ liệu SQL Server vào Access 2007.

Nhập dữ liệu SQL Server

Việc nhập dữ liệu SQL Server tạo ra một bản sao của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access. Quá trình nhập, bạn chỉ định bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn sao chép.

Quá trình nhập tạo bảng trong Access và sau đó sao chép dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server vào bảng Access. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về bảng và làm thế nào cơ sở dữ liệu được lập cấu trúc trong phần Xem thêm .

Ở cuối của quá trình nhập, bạn có thể chọn để lưu các chi tiết của quá trình nhập làm đặc tính. Đặc tả nhập một giúp bạn lặp lại quá trình nhập trong tương lai mà không cần đến bước thông qua trình hướng dẫn nhập mỗi lần.

Các tình huống thông thường nhập bảng SQL Server vào Access

Thông thường, bạn nhập dữ liệu SQL Server vào cơ sở dữ liệu Access vì những lý do:

 • Bạn muốn di chuyển vĩnh viễn dữ liệu SQL Server cho cơ sở dữ liệu Access vì bạn không còn cần dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Bạn có thể nhập dữ liệu vào trong Access và sau đó xóa bỏ nó khỏi cơ sở dữ liệu SQL Server.

 • Bộ phận hay nhóm làm việc của bạn sử dụng Access, nhưng đôi khi bạn được trỏ đến cơ sở dữ liệu SQL Server cho dữ liệu bổ sung phải được phối vào một cơ sở dữ liệu Access của bạn.

Các bước sau đây sẽ giải thích cách nhập dữ liệu SQL Server vào cơ sở dữ liệu Access.

Chuẩn bị cho thao tác nhập

 1. Định vị cơ sở dữ liệu SQL Server có chứa dữ liệu mà bạn muốn sao chép. Liên hệ với người quản trị của cơ sở dữ liệu cho thông tin kết nối.

 2. Xác định bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn sao chép sang cơ sở dữ liệu Access. Bạn có thể nhập nhiều đối tượng trong một thao tác nhập đơn.

 3. Xem lại dữ liệu nguồn và hãy ghi nhớ những điều cần cân nhắc sau đây:

  • Access không hỗ trợ quá 255 trường trong bảng, để truy nhập nhập chỉ các cột đầu tiên 255.

  • Kích cỡ tối đa của cơ sở dữ liệu Access là 2 gigabytes, trừ khoảng trắng cần thiết cho đối tượng Hệ thống. Nếu cơ sở dữ liệu SQL Server có chứa nhiều bảng lớn, bạn có thể không thể nhập chúng tất cả vào một tệp .accdb duy nhất. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn cân nhắc nối kết dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access thay vào đó.

  • Truy nhập không tự động tạo mối quan hệ giữa các bảng có liên quan ở cuối quy trình nhập. Theo cách thủ công, bạn phải tạo mối quan hệ giữa các bảng mới và hiện có khác nhau bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab mối quan hệ . Để hiển thị tab mối quan hệ :
   Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Hiện/ẩn , bấm mối quan hệ. Ảnh Nút

 4. Xác định cơ sở dữ liệu Access mà bạn muốn nhập dữ liệu SQL Server.

  Đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access. Nếu bạn không muốn lưu trữ dữ liệu trong bất kỳ cơ sở dữ liệu hiện có của bạn, hãy tạo một cơ sở dữ liệu trống bằng cách bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm mới.

 5. Xem lại các bảng, nếu bất kỳ tồn tại, trong cơ sở dữ liệu Access.

  Quá trình nhập tạo một bảng có cùng tên đối tượng SQL Server. Nếu tên đó đang được dùng, Access nối "1" tên mới của bảng — ví dụ, Contacts1. (Nếu Contacts1 đang cũng được dùng, Access sẽ tạo Contacts2, v.v.)

  Ghi chú: Truy nhập không bao giờ sẽ ghi đè bảng trong cơ sở dữ liệu như một phần của quy trình nhập, và bạn không thể chắp thêm dữ liệu SQL Server vào bảng hiện có.

Nhập dữ liệu

 1. Mở cơ sở dữ liệu đích.

  Trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập , hãy bấm Thêm.

 2. Bấm cơ sở dữ liệu ODBC Ảnh nút .

 3. Bấm nhập nguồn dữ liệu vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại, sau đó bấm OK.

 4. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , nếu tệp .dsn mà bạn muốn sử dụng đã tồn tại, bấm vào tệp trong danh sách.

  Tôi cần để tạo một tệp .dsn mới

  Ghi chú: Các bước trong quy trình này có thể khác nhau đôi chút cho bạn, tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn.

  1. Bấm mới để tạo tên nguồn dữ liệu mới (DSN).
   Trình tạo mới dữ liệu nguồn hướng dẫn bắt đầu.

  2. Trong trình hướng dẫn, chọn SQL Server trong danh sách các điều khiển, sau đó bấm tiếp theo.

  3. Nhập tên cho tệp .dsn, hoặc bấm duyệt để lưu tệp vào vị trí khác.

   Ghi chú: Bạn phải có quyền ghi vào thư mục để lưu tệp .dsn.

  4. Bấm tiếp theo, xem lại thông tin tóm tắt, sau đó bấm kết thúc để hoàn tất trình hướng dẫn.
   Tạo một nguồn dữ liệu mới đến SQL Server Hướng dẫn bắt đầu.

  5. Trong trình hướng dẫn, nhập mô tả của nguồn dữ liệu trong hộp mô tả . Bước này là tùy chọn.

  6. Dưới bạn muốn kết nối với máy chủ SQL nào, trong hộp máy chủ , nhập hoặc chọn tên của máy chủ SQL mà bạn muốn kết nối, sau đó bấm tiếp theo để tiếp tục.

  7. Trên trang trình hướng dẫn này, bạn có thể cần để lấy thông tin từ người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, chẳng hạn như xác định định nên dùng Microsoft Windows NT xác thực hoặc xác thực SQL Server. Bấm tiếp theo để tiếp tục.

  8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bạn có thể cần biết thêm thông tin từ người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server trước khi tiếp tục. Nếu bạn muốn kết nối với cơ sở dữ liệu cụ thể, hãy đảm bảo rằng đã chọn hộp kiểm thay đổi cơ sở dữ liệu mặc định . Sau đó chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm tiếp theo.

  9. Bấm kết thúc. Xem lại thông tin tóm tắt, sau đó bấm Kiểm tra dữ liệu nguồn.

  10. Xem lại kết quả thử nghiệm, sau đó bấm OK để đóng hộp thoại SQL Server ODBC dữ liệu nguồn kiểm tra .

   Nếu việc kiểm tra đã thành công, hãy bấm OK một lần nữa để hoàn tất trình hướng dẫn, hoặc bấm hủy để quay lại trình hướng dẫn và thực hiện thay đổi thiết đặt của bạn.

 5. Bấm OK để đóng hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu .

  Access Hiển thị hộp thoại Nhập đối tượng .

 6. Bên dưới bảng, bấm vào từng bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn nhập, sau đó bấm OK.

 7. Nếu hộp thoại Chọn duy nhất ghi mã định danh , Access đã không thể xác định trường hoặc các trường nhận dạng duy nhất mỗi hàng của một đối tượng cụ thể. Trong trường hợp này, chọn trường hoặc sự kết hợp các trường là duy nhất cho mỗi hàng, sau đó bấm OK. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Truy cập nhập dữ liệu. Nếu bạn dự định lặp lại quá trình nhập sau này, bạn có thể lưu bước nhập dưới dạng một đặc tả nhập và dễ dàng chạy lại các bước tương tự nhập sau này. Đi đến phần tiếp theo của bài viết này để hoàn thành nhiệm vụ đó. Nếu bạn không muốn lưu các chi tiết của đặc tả nhập, hãy bấm đóng bên dưới Lưu bước nhập trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài - cơ sở dữ liệu ODBC . Truy nhập hoàn thành quá trình nhập và hiển thị bảng mới hoặc các bảng trong ngăn dẫn hướng.

Lưu bước nhập làm đặc tính

 1. Dưới Lưu bước nhập trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài - cơ sở dữ liệu ODBC , chọn hộp kiểm lưu bước nhập .

  Một bộ các điều khiển bổ sung sẽ xuất hiện.

 2. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy nhập tên cho đặc tả nhập.

 3. Nhập mô tả trong hộp mô tả . Bước này là tùy chọn.

 4. Nếu bạn muốn thực hiện phép toán ở các khoảng thời gian cố định (chẳng hạn như hàng tuần hoặc hàng tháng), hãy chọn hộp kiểm Tạo nhiệm vụ Outlook . Thao tác này tạo một nhiệm vụ trong Microsoft Office Outlook 2007 cho phép bạn chạy đặc tả.

 5. Bấm Lưu Nhập.

Cấu hình tác vụ Outlook

Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Tạo nhiệm vụ Outlook trong quy trình trước, Access khởi động Office Outlook 2007 và hiển thị nhiệm vụ mới. Hãy làm theo các bước sau để cấu hình nhiệm vụ.

Ghi chú: Nếu Outlook không được cài đặt, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi. Nếu Outlook không được cấu hình đúng cách, trình hướng dẫn cấu hình Outlook khởi động. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn để cấu hình Outlook.

 1. Trong cửa sổ nhiệm vụ Outlook, hãy xem lại và sửa đổi các thiết đặt tác vụ, chẳng hạn như ngày đến hạnlời nhắc.

  Để thực hiện tác vụ lặp lại, bấm lặp lại và điền thông tin thích hợp.

  Hình này hiển thị bộ lập lịch nhiệm vụ với một số thiết đặt thông thường.

  Bộ lập lịch nhiệm vụ Outlook

  Để biết thông tin về lập lịch nhiệm vụ Outlook, hãy xem bài viết lên lịch một nhập hoặc xuất thao tác.

 2. Khi bạn hoàn thành thiết đặt tác vụ trong Outlook, trên tab nhiệm vụ , trong nhóm hành động , bấm lưu và đóng.

Chạy tác vụ đã lưu

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng Outlook, hãy bấm vào Tác vụ rồi bấm đúp vào tác vụ bạn muốn chạy.

 2. Trên tab nhiệm vụ , trong nhóm Microsoft Office Access , hãy bấm Chạy nhập Ảnh nút .

 3. Chuyển trở lại cửa sổ truy nhập, sau đó nhấn F5 để làm mới ngăn dẫn hướng.

 4. Bấm đúp vào bảng đã nhập để mở nó trong dạng xem biểu dữ liệu.

 5. Đảm bảo rằng tất cả các trường và bản ghi đã được nhập, và không có lỗi không.

 6. Bấm chuột phải vào bảng đã nhập trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt. Xem lại các kiểu dữ liệu trường và thuộc tính trường khác.

Đầu trang

Nối kết với dữ liệu SQL Server

Nối kết cho phép bạn kết nối với dữ liệu mà không cần nhập thông tin đó, do đó bạn có thể xem và sửa dữ liệu mới nhất trong cơ sở dữ liệu SQL Server và trong cơ sở dữ liệu Access của bạn mà không cần tạo và duy trì một bản sao của dữ liệu trong Access. Nếu bạn không muốn sao chép dữ liệu SQL Server vào cơ sở dữ liệu Access của bạn, nhưng thay vào đó bạn muốn chạy truy vấn và tạo báo cáo dựa trên dữ liệu đó, bạn nên nối kết thay vì nhập.

Khi bạn nối kết tới bảng hoặc dạng xem trong cơ sở dữ liệu SQL Server, Access sẽ tạo ra một bảng mới (thường được gọi là một bảng đã nối kết) mà phản ánh cấu trúc và nội dung của đối tượng nguồn. Bạn có thể thực hiện thay đổi dữ liệu trong SQL Server, hoặc trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc dạng xem biểu mẫu từ bên trong Access. Thay đổi mà bạn thực hiện với dữ liệu trong một vị trí được phản ánh trong khác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cấu trúc, chẳng hạn như cách loại bỏ hoặc thay đổi một cột, bạn phải thực hiện từ bên trong cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc từ bên trong một truy nhập dự án mà được kết nối với cơ sở dữ liệu đó. Bạn không thể thêm, xóa bỏ hoặc sửa đổi các trường trong một bảng đã nối kết trong khi làm việc trong Access.

Nếu cơ sở dữ liệu SQL Server có chứa số lượng lớn dữ liệu, bạn nên chọn nối kết qua nhập, vì kích cỡ tối đa của cơ sở dữ liệu Access 2 gigabytes (trừ khoảng trắng cần thiết cho hệ thống đối tượng). Nhập nhiều bảng lớn hoặc dạng xem có thể gây ra bạn vượt quá giới hạn đó, trong khi nối kết tới dữ liệu không thể thêm nhiều kích cỡ cơ sở dữ liệu Access của bạn.

Các tình huống thông thường để nối kết tới dữ liệu SQL Server

Thông thường, bạn nối kết đến bảng SQL Server hoặc xem từ cơ sở dữ liệu Access vì những lý do:

 • Bộ phận hay nhóm làm việc của bạn dùng truy nhập cho báo cáo và truy vấn và sử dụng SQL Server cho lưu trữ dữ liệu. Nhóm cá nhân có thể tạo bảng SQL Server và các dạng xem để tập trung dung lượng lưu trữ, nhưng thường dữ liệu này phải được đưa vào các chương trình trên máy tính cho phép tính gộp và báo cáo. Nối kết là lựa chọn thích hợp, vì nó cho phép người dùng của cơ sở dữ liệu SQL Server và cơ sở dữ liệu Access để thêm và cập nhật dữ liệu, và luôn xem và làm việc với dữ liệu mới nhất.

 • Bạn là người dùng truy nhập người mới bắt đầu sử dụng SQL Server. Bạn di chuyển một số cơ sở dữ liệu của bạn đến máy chủ SQL và hầu hết các bảng trong các cơ sở dữ liệu là bảng được nối kết. Từ nay trở về, thay vì tạo bảng Access, bạn sẽ tạo bảng và dạng xem trong SQL Server và nối kết đó để chúng từ cơ sở dữ liệu Access của bạn.

 • Bạn muốn tiếp tục lưu trữ dữ liệu của bạn trong SQL Server, nhưng bạn cũng muốn làm việc với dữ liệu gần đây nhất bên trong Access để chạy truy vấn và in báo cáo mà bạn thiết kế trong Access.

Chuẩn bị để nối kết đến bảng SQL Server

 1. Định vị cơ sở dữ liệu SQL Server có dữ liệu mà bạn muốn nối kết. Liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu cho thông tin kết nối.

 2. Xác định bảng và dạng xem mà bạn muốn nối kết. Bạn có thể nối kết với nhiều đối tượng trong một thao tác nối kết duy nhất.

 3. Xem lại dữ liệu nguồn và hãy ghi nhớ những điều cần cân nhắc sau đây:

  • Access không hỗ trợ quá 255 trường trong bảng, do đó bảng nối kết sẽ chứa chỉ các 255 trường đầu tiên của đối tượng bạn nối kết đến.

  • Các cột có dạng chỉ đọc trong một đối tượng SQL Server sẽ tiếp tục có dạng chỉ đọc trong Access.

  • Bạn sẽ không thể thêm, xóa bỏ hoặc sửa đổi cột trong bảng đã nối kết trong Access.

 4. Xác định cơ sở dữ liệu Access mà bạn muốn tạo các bảng được nối kết. Đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không muốn lưu trữ dữ liệu trong bất kỳ cơ sở dữ liệu hiện có của bạn, hãy tạo một cơ sở dữ liệu mới, trống bằng cách dùng lệnh sau đây:

  Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm mới.

 5. Xem lại các bảng trong cơ sở dữ liệu Access. Khi bạn nối kết với một bảng SQL Server hoặc dạng xem, Access sẽ tạo ra một bảng đã nối kết với cùng tên đối tượng nguồn. Nếu tên đó đang được dùng, Access sẽ chắp thêm "1" vào tên bảng đã nối kết mới — ví dụ, Contacts1. (Nếu Contacts1 đang cũng được dùng, Access sẽ tạo Contacts2, v.v.)

Nối kết với dữ liệu

 1. Mở cơ sở dữ liệu đích.

 2. Trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập , hãy bấm Thêm.

 3. Bấm cơ sở dữ liệu ODBC.

 4. Bấm nối kết đến nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng đã nối kết, sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , bấm vào tệp .dsn mà bạn muốn dùng, hoặc bấm mới để tạo tên nguồn dữ liệu mới (DSN).

 6. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , nếu tệp .dsn bạn muốn sử dụng đã tồn tại, bấm vào tệp trong danh sách.

  Tôi cần để tạo một tệp .dsn mới

  Ghi chú: Các bước trong quy trình này có thể khác nhau đôi chút cho bạn, tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn.

  1. Bấm mới để tạo tên nguồn dữ liệu mới (DSN).
   Trình tạo mới dữ liệu nguồn hướng dẫn bắt đầu.

  2. Trong trình hướng dẫn, chọn SQL Server trong danh sách các điều khiển, sau đó bấm tiếp theo.

  3. Nhập tên cho tệp .dsn, hoặc bấm duyệt để lưu tệp vào vị trí khác.

   Ghi chú: Bạn phải có quyền ghi vào thư mục để lưu tệp .dsn.

  4. Bấm tiếp theo, xem lại thông tin tóm tắt, sau đó bấm kết thúc để hoàn tất trình tạo mới dữ liệu nguồn hướng dẫn.
   Tạo một nguồn dữ liệu mới đến SQL Server Hướng dẫn bắt đầu.

  5. Trong trình hướng dẫn, nhập mô tả của nguồn dữ liệu trong hộp mô tả . Bước này là tùy chọn.

  6. Dưới bạn muốn kết nối với máy chủ SQL nào, trong hộp máy chủ , nhập hoặc chọn tên của máy tính SQL Server mà bạn muốn kết nối, sau đó bấm tiếp theo để tiếp tục.

  7. Trên trang trình hướng dẫn này, bạn có thể cần để lấy thông tin từ người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, chẳng hạn như định nên dùng xác thực Windows NT hoặc xác thực SQL Server. Bấm tiếp theo để tiếp tục.

  8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bạn có thể cần biết thêm thông tin từ người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Nếu bạn muốn kết nối với cơ sở dữ liệu cụ thể, đảm bảo rằng đã chọn hộp kiểm thay đổi cơ sở dữ liệu mặc định để , chọn cơ sở dữ liệu SQL Server mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm tiếp theo.

  9. Bấm kết thúc. Xem lại thông tin tóm tắt, sau đó bấm Kiểm tra dữ liệu nguồn.

  10. Xem lại kết quả thử nghiệm, sau đó bấm OK để đóng hộp thoại SQL Server ODBC dữ liệu nguồn kiểm tra .

   Nếu việc kiểm tra đã thành công, hãy bấm OK một lần nữa để hoàn tất trình hướng dẫn, hoặc bấm hủy để quay lại trình hướng dẫn và thực hiện thay đổi thiết đặt của bạn.

 7. Bấm OK.
  Access Hiển thị hộp thoại Nối kết bảng .

 8. Bên dưới bảng, bấm mỗi bảng hoặc dạng xem mà bạn muốn nối kết đến, sau đó bấm OK.

 9. Nếu hộp thoại Chọn duy nhất ghi mã định danh , Access đã không thể xác định trường hoặc các trường nhận dạng duy nhất mỗi hàng dữ liệu nguồn. Trong trường hợp này, chọn trường hoặc sự kết hợp các trường là duy nhất cho mỗi hàng, sau đó bấm OK. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Truy nhập hoàn thành quá trình nối kết và hiển thị bảng đã nối kết mới hoặc các bảng trong ngăn dẫn hướng.

Quan trọng: Mỗi khi bạn mở một bảng được nối kết hoặc đối tượng nguồn, bạn thấy dữ liệu mới nhất được hiển thị trong đó. Tuy nhiên, cấu trúc thay đổi đối với một đối tượng SQL Server được không tự động phản ánh trong một bảng đã nối kết.


Để cập nhật một bảng đã nối kết bằng cách áp dụng cấu trúc đối tượng SQL Server mới nhất:

 1. Bấm chuột phải vào bảng trong Ngăn Điều hướng rồi bấm Trình quản lý Bản được Nối kết trên menu lối tắt.

 2. Chọn hộp kiểm kế bên mỗi bảng nối kết mà bạn muốn cập nhật, hoặc bấm Chọn Tất cả để chọn tất cả các bảng nối kết.

 3. Bấm vào OK.

  Nếu bản Cập Nhật thành công, Access sẽ hiển thị kết quả thư. Nếu không, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi.

 4. Bấm đóng để đóng trình quản lý bảng đã nối kết.

Đầu trang

Tìm hiểu cách truy nhập diễn giải các kiểu dữ liệu SQL Server

Vì các kiểu truy nhập dữ liệu khác nhau từ kiểu dữ liệu SQL Server, truy nhập phải xác định loại dữ liệu Access phù hợp nhất để dùng cho mỗi cột của mỗi bảng SQL Server hoặc xem mà bạn nhập hoặc nối kết đến. Ví dụ, SQL Server cột kiểu dữ liệu bit đã nhập hoặc nối kết vào trong Access với kiểu dữ liệu Có/không. Là một ví dụ, một cột dữ liệu SQL Server nhập nvarchar(255) (hoặc nhỏ hơn) được nhập hoặc nối kết vào trong Access với kiểu dữ liệu văn bản, nhưng một cột dữ liệu kiểu nvarchar(256) (trở lên) được hiển thị dưới dạng một trường truy nhập bản ghi nhớ . Sau khi hoàn thành một nhập hoặc nối kết thao tác, bạn nên mở bảng trong dạng xem thiết kế và xác nhận dữ liệu nào loại truy nhập được gán cho các trường của nó. Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của trường trong bảng đã nhập; Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi kiểu dữ liệu của trường trong bảng được nối kết, ngoại trừ trong cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc trong một dự án Access mà được kết nối với cơ sở dữ liệu đó.

Bảng sau đây liệt kê các kiểu dữ liệu SQL Server chính. Các cột thứ hai và thứ ba Hiển thị việc truy nhập diễn giải mỗi loại.

Kiểu dữ liệu SQL Server

Kiểu dữ liệu Access

Truy nhập kích cỡ trường

bigint

Văn bản

255

nhị phân ( kích cỡ trường )

Nhị phân

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

bit

Có/Không

char ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

char ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

datetime

Ngày/Giờ

thập phân ( độ chính xác , Thang )

Number

Thập phân (Access độ chính xácco giãn thuộc tính khớp chính xác SQL Server và co giãn.)

nổi

Number

Kép

hình ảnh

OLE đối tượng

số nguyên

Number

Số nguyên Dài

tiền

Tiền tệ

NCHAR ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

NCHAR ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

ntext

Bản ghi nhớ

số ( độ chính xác , Thang )

Number

Thập phân (Access độ chính xácco giãn thuộc tính khớp chính xác SQL Server và co giãn.)

nvarchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

nvarchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

nvarchar (MAX)

Bản ghi nhớ

thực

Number

Đơn

smalldatetime

Ngày/Giờ

smallint

Number

Số nguyên

smallmoney

Tiền tệ

sql_variant

Văn bản

255

text

Bản ghi nhớ

dấu thời gian

Nhị phân

8

tinyint

Number

Byte

uniqueidentifier

Number

ID Lặp

varbinary

Nhị phân

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

varbinary (MAX)

OLE đối tượng

varchar ( kích cỡ trường ), kích cỡ trường ở đâu nhỏ hơn hoặc bằng 255

Văn bản

Tương tự như kích cỡ trường SQL Server

varchar ( kích cỡ trường), trong đó kích cỡ trường là lớn hơn 255

Bản ghi nhớ

varchar (MAX)

Bản ghi nhớ

XML

Bản ghi nhớ

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×