Nối kết biểu mẫu với nhau

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có biểu mẫu dài gồm nhiều mục, thỉnh thoảng, bạn muốn nhanh chóng "truy sâu xuống" để xem thêm thông tin về một mục riêng lẻ. Bạn có thể làm việc này trong Access bằng cách nối kết biểu mẫu nhiều mục đến biểu mẫu một mục. Khi bạn bấm vào mục trong biểu mẫu nhiều mục, biểu mẫu một mục mở để hiện chi tiết.

Bấm ID trên biểu mẫu nhiều mục để mở biểu mẫu một mục.

Ghi chú: 

 • Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế với quyền truy nhập và phát hành trực tuyến.

 • Nếu bạn có ý khác khi "nối kết", hãy xem các kiểu nối kết biểu mẫu ở cuối bài viết này.

Tạo biểu mẫu

Trong hầu hết các trường hợp, hai biểu mẫu trong cấu hình truy sâu xuống đều dựa trên cùng một bảng hoặc truy vấn. Nếu bạn đã có sẵn một cặp biểu mẫu bạn muốn dùng (một là biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu nhiều mục và một là biểu mẫu một mục hoặc "chi tiết"), bạn có thể bỏ qua phần này. Nếu không, hãy dùng những phương pháp sau để tạo:

Tạo biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu nhiều mục:

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu bạn muốn trong biểu mẫu biểu dữ liệu.

 2. Bấm Tạo > Thêm Biểu mẫu, sau đó bấm Nhiều Mục hoặc Biểu dữ liệu, tùy thuộc vào kiểu bạn muốn.

 3. Thay đổi thiết kế bạn muốn. Bạn nên cân nhắc xóa bỏ càng nhiều cột càng tốt, chỉ để lại đủ thông tin để định danh mỗi mục.

 4. Lưu và đóng biểu mẫu.

Để biết thêm thông tin về biểu mẫu nhiều mục, hãy xem tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ nhiều mục.

Tạo một biểu mẫu một mục hoặc biểu mẫu "chi tiết":

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu bạn muốn trong biểu mẫu chi tiết. Nó sẽ giống với bảng hoặc truy vấn bạn từng dùng cho biểu mẫu đầu tiên.

 2. Bấm Tạo > Biểu mẫu.

 3. Thay đổi thiết kế bạn muốn rồi sau đó lưu và đóng biểu mẫu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ biểu mẫu.

Thêm lô-gic mở biểu mẫu chi tiết

Bây giờ hãy thêm ít macro vào biểu mẫu nhiều mục hoặc biểu dữ liệu. Macro mở biểu mẫu chi tiết và đảm bảo hiển thị mục chính xác.

Đừng lo nếu bạn chưa từng làm nhiều với macro; bạn có thể chỉ cần sao chép và dán XML mà bạn sẽ tìm thấy trong quy trình này.

 1. Nếu bạn đang dùng biểu mẫu biểu dữ liệu, hãy bấm đúp vào Ngăn Dẫn hướng để mở nó. Đối với biểu mẫu nhiều mục, bạn bấm chuột phải vào nó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 2. Nhấn F4 để mở Trang Thuộc tính nếu nó chưa được mở.

 3. Bấm cột bạn muốn thêm macro vào. Đây sẽ là cột mà bạn bấm để mở biểu mẫu chi tiết khi macro được hoàn thành. Trong hình ảnh ở trên, macro được thêm vào cột ID của frmContactList.

Mẹo:  Bạn có thể thêm macro vào nhiều cột.

 1. Trên tab sự kiện của trang thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính Trên bấm hoặc Bấm đúp (tùy thuộc vào việc bạn muốn biểu mẫu để mở bằng cách bấm một lần hoặc bấm đúp vào trường), sau đó bấm xây dựng nút _z0z _.

 2. Nếu Access nhắc bạn chọn bộ dựng, hãy chọn Bộ dựng Macro rồi bấm OK.

 3. Chọn khối XML, sau đó nhấn Ctrl + C để sao chép nó vào bảng tạm:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Bấm vùng trống của Bộ dựng Macro (ngay dưới danh sách thả xuống Thêm Hành động Mới), rồi nhấn Ctrl+V để dán trong hành động macro. Nếu toàn bộ quá trình thành công, bạn sẽ hoàn toàn không thấy XML trong Bộ dựng Macro—nó sẽ bung rộng ra vào khối macro có thể đọc được như minh họa trong bước tiếp sau.

 5. Nếu cần thiết, thay thế tên biểu mẫu (frmContactDetails) và tên cột nối kết (ID) với tên của biểu mẫu của bạn và bạn đang sử dụng để nối kết biểu mẫu hai cột. Hình ảnh dưới đây cho biết nơi bạn có thể cần phải thực hiện các chỉnh sửa để khớp với tên mã định danh của riêng bạn:

  Những chỗ bạn có thể cần phải sửa macro mẫu để khớp với tên mã định danh của cơ sở dữ liệu của bạn.

 6. Trên tab Thiết kế, bạn bấm Lưu và sau đó Đóng.

 7. Nếu bạn muốn cột có thể bấm vào xuất hiện như siêu kết nối để mọi người biết họ có thể bấm nó, hãy bảo đảm vẫn chọn cột và trong Trang Thuộc tính, bấm tab Định dạng và đặt thuộc tính Hiển thị Như Siêu nối kết thành Luôn luôn.

 8. Lưu và đóng biểu mẫu, sau đó mở lại và kiểm tra macro bằng cách bấm hoặc bấm đúp vào cột bạn đã sửa đổi.

Để biết thêm thông tin về macro trong cơ sở dữ liệu, hãy xem thêm lô-gic vào điều khiển trong cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Các kiểu nối kết biểu mẫu khác

Để tạo một tổ hợp biểu mẫu/biểu mẫu con và nối kết chúng với nhau, hãy xem tạo biểu mẫu có chứa một biểu mẫu con (biểu mẫu một-nhiều).

Để tạo một biểu mẫu được nối kết với một nguồn dữ liệu chẳng hạn như một bảng hoặc truy vấn, hãy xem tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ biểu mẫu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×