Nối kết biểu mẫu với nhau

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có biểu mẫu dài gồm nhiều mục, thỉnh thoảng, bạn muốn nhanh chóng "truy sâu xuống" để xem thêm thông tin về một mục riêng lẻ. Bạn có thể làm việc này trong Access bằng cách nối kết biểu mẫu nhiều mục đến biểu mẫu một mục. Khi bạn bấm vào mục trong biểu mẫu nhiều mục, biểu mẫu một mục mở để hiện chi tiết.

Bấm ID trên biểu mẫu nhiều mục để mở biểu mẫu một mục.

Lưu ý: 

 • This article doesn't apply to Access web apps – the kind of database you design with Access and publish online.

 • If you meant something else by “linking”, see Other types of form linking at the end of this article.

Tạo biểu mẫu

Trong hầu hết các trường hợp, hai biểu mẫu trong cấu hình truy sâu xuống đều dựa trên cùng một bảng hoặc truy vấn. Nếu bạn đã có sẵn một cặp biểu mẫu bạn muốn dùng (một là biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu nhiều mục và một là biểu mẫu một mục hoặc "chi tiết"), bạn có thể bỏ qua phần này. Nếu không, hãy dùng những phương pháp sau để tạo:

Tạo biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu nhiều mục:

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu bạn muốn trong biểu mẫu biểu dữ liệu.

 2. Bấm Tạo > Thêm Biểu mẫu, sau đó bấm Nhiều Mục hoặc Biểu dữ liệu, tùy thuộc vào kiểu bạn muốn.

 3. Thay đổi thiết kế bạn muốn. Bạn nên cân nhắc xóa bỏ càng nhiều cột càng tốt, chỉ để lại đủ thông tin để định danh mỗi mục.

 4. Lưu và đóng biểu mẫu.

For more information about Multiple Item forms, see Create a form by using the Multiple Items tool.

Tạo một biểu mẫu một mục hoặc biểu mẫu "chi tiết":

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu bạn muốn trong biểu mẫu chi tiết. Nó sẽ giống với bảng hoặc truy vấn bạn từng dùng cho biểu mẫu đầu tiên.

 2. Bấm Tạo > Biểu mẫu.

 3. Thay đổi thiết kế bạn muốn rồi sau đó lưu và đóng biểu mẫu.

For more information, see Create a form by using the Form tool.

Thêm lô-gic mở biểu mẫu chi tiết

Bây giờ hãy thêm ít macro vào biểu mẫu nhiều mục hoặc biểu dữ liệu. Macro mở biểu mẫu chi tiết và đảm bảo hiển thị mục chính xác.

Đừng lo nếu bạn chưa từng làm nhiều với macro; bạn có thể chỉ cần sao chép và dán XML mà bạn sẽ tìm thấy trong quy trình này.

 1. Nếu bạn đang dùng biểu mẫu biểu dữ liệu, hãy bấm đúp vào Ngăn Dẫn hướng để mở nó. Đối với biểu mẫu nhiều mục, bạn bấm chuột phải vào nó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 2. Nhấn F4 để mở Trang Thuộc tính nếu nó chưa được mở.

 3. Bấm cột bạn muốn thêm macro vào. Đây sẽ là cột mà bạn bấm để mở biểu mẫu chi tiết khi macro được hoàn thành. Trong hình ảnh ở trên, macro được thêm vào cột ID của frmContactList.

Mẹo:  Bạn có thể thêm macro vào nhiều cột.

 1. On the Event tab of the Property Sheet, click in the On Click or On Dbl Click property box (depending on whether you want the form to open by single-clicking or double-clicking the field), and then click the Build button Hình ảnh nút .

 2. Nếu Access nhắc bạn chọn bộ dựng, hãy chọn Bộ dựng Macro rồi bấm OK.

 3. Select this block of XML, and then press Ctrl+C to copy it to the clipboard:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Bấm vùng trống của Bộ dựng Macro (ngay dưới danh sách thả xuống Thêm Hành động Mới), rồi nhấn Ctrl+V để dán trong hành động macro. Nếu toàn bộ quá trình thành công, bạn sẽ hoàn toàn không thấy XML trong Bộ dựng Macro—nó sẽ bung rộng ra vào khối macro có thể đọc được như minh họa trong bước tiếp sau.

 5. If necessary, replace the form name (frmContactDetails) and the linking column name (ID) with the name of your form and the column you’re using to link the two forms. The picture below shows where you might need to make edits to match your own identifier names:

  Những chỗ bạn có thể cần phải sửa macro mẫu để khớp với tên mã định danh của cơ sở dữ liệu của bạn.

 6. Trên tab Thiết kế, bạn bấm Lưu và sau đó Đóng.

 7. Nếu bạn muốn cột có thể bấm vào xuất hiện như siêu kết nối để mọi người biết họ có thể bấm nó, hãy bảo đảm vẫn chọn cột và trong Trang Thuộc tính, bấm tab Định dạng và đặt thuộc tính Hiển thị Như Siêu nối kết thành Luôn luôn.

 8. Lưu và đóng biểu mẫu, sau đó mở lại và kiểm tra macro bằng cách bấm hoặc bấm đúp vào cột bạn đã sửa đổi.

For more information about macros in desktop databases, see Add logic to a control in a desktop database.

Các kiểu nối kết biểu mẫu khác

To create a form/subform combination and link them together, see Create a form that contains a subform (a one-to-many form).

To create a form that is linked to a data source such as a table or query, see Create a form by using the Form tool.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×