Nối kết từ phần chiếu hình này sang phần chiếu hình khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nối kết giữa các bản trình bày cho phép bạn tận dụng các thông tin trong các bản trình bày khác đồng thời tiết kiệm thời gian cho bạn.

  1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu kết nối.

  2. Trên các tab chèn , bấm siêu kết nối.

  3. Bên dưới nối kết đến, bấm trang Web hoặc tệp hiện tại.

  4. Định vị và chọn tệp bản trình bày chứa trang chiếu bạn muốn nối kết đến đó.

  5. Bấm thẻ đánh dấu, sau đó bấm vào tiêu đề của bản chiếu mà bạn muốn nối kết đến.

Mẹo: Bạn sẽ muốn sao chép cả hai bản trình bày vào cùng thư mục tệp trên máy tính của bạn. Nếu bạn không sao chép bản trình bày thứ hai (được nối kết) cùng một vị trí — hoặc nếu bạn đổi tên, di chuyển hoặc xóa nó — bản trình bày thứ hai sẽ không sẵn dùng khi bạn bấm siêu kết nối trong bản trình bày chính.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×