Nét mực nhóm được chọn trong một bản vẽ trong OneNote cho Windows 10

Nét mực nhóm được chọn trong một bản vẽ trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong OneNote cho Windows 10, bạn có thể nhóm lại với nhau nhiều nét bút đã chọn vào một đối tượng. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn di chuyển nhiều nét bút xung quanh trên một trang, khi bạn muốn sao chép và dán một vùng chọn phức tạp, hoặc khi bạn muốn thay đổi kích cỡ một vài nét mực theo tỷ lệ.


Thực hiện các thao tác sau:

  1. Mở trang có chứa hình vẽ nét mực mà bạn muốn nhóm lại với nhau.

    Mẹo: Để tạo một bản vẽ mới, hãy xem viết ghi chú và vẽ trong OneNote.

  2. Trên tab vẽ , hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào công cụ Chọn bằng dây trên bên trái của ruy-băng.

  3. Kéo một vùng chọn xung quanh nét bút mực đầu tiên mà bạn muốn đưa vào.

  4. Khi nét bút mực đầu tiên được chọn, nhấn giữ phím Ctrl, sau đó kéo một vùng chọn bằng dây mới xung quanh các nét bút mực khác trên trang.

  5. Khi tất cả các nét mực mà bạn muốn đã được kết hợp thành một lựa chọn đơn, bấm chuột phải vào vùng chọn, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào nhóm trên menu xuất hiện.

Ghi chú: 

  • Để phân tách được nhóm vùng chọn của nét bút, bấm chuột phải vào nét mực được nhóm, và sau đó bấm hoặc gõ nhẹ rã nhóm trên menu xuất hiện.

  • Nhóm vùng chọn đã bao gồm nhóm khác của nét bút sẽ phối hai nhóm vào một.

  • Nếu bạn thích, bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím để nhóm hoặc rã nhóm vùng chọn. Nhấn Ctrl + W để nhóm đã chọn nét bút, hoặc nhấn Ctrl + H để rã nhóm chúng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chọn tất cả bên cạnh mà nét bút trong bản vẽ trong OneNote cho Windows 10

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×