Nét mực chọn bằng dây trong Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft OneNote giúp dễ dàng để chọn nét mực, không có vấn đề nếu nó là một đường kẻ đơn hoặc hình dạng hoặc một khu vực lớn các ghi chú viết tay hoặc vẽ.

iPad

  1. Mở một trang có chứa ghi chú viết tay hoặc một hình vẽ, hoặc gõ nhẹ vào tab vẽ , chọn bút và sau đó dùng stylus hoặc ngón tay của bạn để ghi hoặc vẽ trên trang.

  2. Trên tab vẽ , hãy gõ nhẹ vào Lựa chọn bằng dâyvà sau đó dùng stylus hoặc ngón tay của bạn để vẽ viền ngoài quanh các nét mực mà bạn muốn chọn. Đảm bảo kết nối điểm cuối của vùng chọn của bạn với nơi bạn đã bắt đầu.

  3. Khi chữ viết tay được chọn, 8 núm điều khiển chọn sẽ xuất hiện quanh vùng chọn. Để tiếp tục, thực hiện một trong các thao tác sau:

  4. Tùy thuộc vào hành động bạn thực hiện trên một lựa chọn của nét bút, bạn có thể cần thông báo cho OneNote để thoát khỏi chế độ Chọn bằng dây . Để thực hiện điều này, hãy làm như sau:

    • Để tiếp tục ở chế độ vẽ sau khi làm việc với các lựa chọn bằng dây, gõ nhẹ bút mà bạn muốn trên tab vẽ , và sau đó tiếp tục viết hoặc vẽ trên trang hiện tại.

    • Để tiếp tục ở chế độ văn bản sau khi làm việc với các lựa chọn bằng dây, gõ nhẹ vào nút Chế độ văn bản trên tab vẽ , và sau đó gõ nhẹ vào trang hiện tại để hiển thị các bàn phím trên màn hình.

iPhone

Tính năng này hiện không sẵn dùng khi sử dụng Microsoft OneNote trên iPhone.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×