Nâng cấp thiết bị Windows để cập nhật người tạo Pro Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập Nhật người tạo Pro nâng cấp lên Windows 10

 1. Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Microsoft 365 nghiệp vụ và xác định vị trí thẻ Windows 10 nâng cấp .

  Windows 10 nâng cấp thẻ trong Trung tâm quản trị.
 2. Nâng cấp lên Windows 10 Pro người tạo Cập Nhật, bạn có một vài tùy chọn. Bạn có thể:

  1. Cài đặt nâng cấp từ trang tải xuống phần mềm Microsoft-chọn tùy chọn này nếu thiết bị mà bạn đã đăng nhập trên cùng một thiết bị dưới dạng bạn muốn Cập Nhật.

   1. Chọn cài đặt nâng cấp.

   2. Từ phần mềm tải xuống trang, hãy bấm Cập Nhật ngay để bắt đầu nâng cấp thiết bị Windows 10 Pro người tạo Cập Nhật.

  2. Chia sẻ nối kết tải xuống-chọn tùy chọn này nếu bạn muốn gửi email cho mọi người trong tổ chức của bạn để họ có thể nâng cấp lên Windows 10 Pro chính.

   • Chọn nối kết chia sẻ tải xuống để mở một email có chứa một nối kết đến trang tải xuống phần mềm Windows.

  3. Tạo một phương tiện cài đặt bằng cách dùng công cụ tạo đa phương tiện-chọn tùy chọn này để tạo một phương tiện cài đặt Cập Nhật người tạo Pro Windows 10 (ổ đĩa flash USB hoặc ISO tệp) để cài đặt Windows 10 trên một PC khác với những gì bạn đang dùng.

   1. Chọn tạo phương tiện cài đặt.

   2. Đọc hướng dẫn về cách sử dụng công cụ và tạo phương tiện cài đặt của bạn.

Hãy xem thiết lập thiết bị Windows cho người dùng Microsoft 365 doanh nghiệp để hoàn tất thiết lập thiết bị Windows 10.

Hãy xem thiết lập các thiết bị di động cho người dùng Microsoft 365 doanh nghiệp để hoàn tất thiết lập thiết bị iOS và Android.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×