Nâng cấp phiên bản 2010 site SharePoint Online để đặt cổ điển giao diện người dùng trải nghiệm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lên trên một số năm trước đây, chúng tôi có được khuyến khích khách hàng của chúng tôi để tự nâng cấp trang web SharePoint Online 2010 phiên bản của họ. Chúng tôi đang bắt đầu một quá trình nâng cấp tự động để tất cả người dùng của chúng tôi có thể tận dụng hiệu suất tốt nhất và các tính năng SharePoint cổ điển giao diện người dùng mới nhất. Nhưng bạn không cần phải đợi cho các bản nâng cấp tự động để bắt đầu sử dụng tất cả các tính năng mới. Nâng cấp site nhóm của bạn bây giờ. Vui lòng lưu ý rằng đây không phải là việc nâng cấp thành SharePoint trải nghiệm "Hiện đại" được thảo luận trong tùy chỉnh trải nghiệm "hiện đại" trong SharePoint Online.

Tổng quan về quy trình nâng cấp

Độ dài và mức độ phức tạp của quy trình nâng cấp phụ thuộc vào việc bạn có tùy chỉnh site nhóm của bạn hay chưa. Bạn sẽ muốn dành thời gian để đánh giá các site của mình, đặc biệt là các site đã được tùy chỉnh nhiều, và lập kế hoạch nâng cấp cẩn thận để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ. Các công cụ sẵn dùng giúp bạn xác định các sự cố nâng cấp tiềm tàng, khắc phục sự cố và kiểm tra sự cố trong môi trường xem trước. Sử dụng các công cụ này, quy trình nâng cấp của bạn sẽ bao gồm ba bước:

 1. Kiểm tra tình trạng site nhóm

 2. Tạo một site đánh giá nâng cấp (để xem trước sự khác biệt giữa các phiên bản)

 3. Bắt đầu nâng cấp

Kiểm tra tình trạng site nhóm

Kiểm tra tình trạng trước khi nâng cấp sẽ kiểm tra site nhóm của bạn và tạo một báo cáo liệt kê mọi vấn đề nâng cấp tiềm tàng và cách giải quyết chúng. Ví dụ, nếu một tệp mặc định trong SharePoint Online đã được tùy chỉnh, nó sẽ được gắn cờ để bạn có thể xác định tệp tùy chỉnh và nếu muốn, bạn có thể đặt lại tệp này về mẫu mặc định trong định nghĩa site.

Để kiểm tra tình trạng site của bạn

 1. Duyệt đến site nhóm mà bạn muốn kiểm tra và bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > thiết đặt Site > Quản trị tuyển tập trang > kiểm tra tình trạng tuyển tập Site.

 2. Trên trang Chạy kiểm tra tình trạng tuyển tập site, hãy bấm Bắt đầu kiểm tra. Sau khi kiểm tra chạy, bạn sẽ nhận được một báo cáo liệt kê các sự cố đã tìm thấy và các sự cố đã kiểm tra.

 3. Bấm nối kết Cho tôi biết thêm ở bên phải của mỗi sự cố và làm theo các bước được cung cấp. Sau đó bấm Thử lại lần nữa để xác nhận rằng từng sự cố đã được khắc phục. Sau khi tất cả mọi thứ đã vượt qua kiểm tra, bạn sẽ nhận được một xác nhận tình trạng tốt cho tuyển tập site và sẽ trông giống như thế này:

  Kết quả Kiểm tra Tình trạng Tuyển tập Site

Tạo site đánh giá cập nhật

Site đánh giá cho phép bạn xem trước nội dung site trong phiên bản mới nhất của SharePoint Online. Bản xem trước là một site riêng biệt, vì vậy không giống như những gì bạn đã trải nghiệm trong Nâng cấp Trực quan trong SharePoint 2010, bất kỳ hành động nào bạn thực hiện trên site đánh giá sẽ không có hiệu lực trên bản gốc.

Không cần tạo site đánh giá nâng cấp cho mọi site nhóm. Nhưng nếu bạn có bất kỳ site tùy chỉnh hoặc giải pháp hộp cát nào, bạn nên tạo site đánh giá nâng cấp và kiểm tra chúng để đảm bảo chúng tương thích trong phiên bản mới.

Để tạo một site đánh giá

 1. Đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > thiết đặt Site > Quản trị tuyển tập trang > nâng cấp tuyển tập trang.

 2. Trên trang Site nâng cấp , hãy bấm thử nâng cấp demo. Tùy chọn này sẽ bắt đầu quy trình tạo một site đánh giá (giới hạn kích cỡ là 20 GB.)

 3. Trong hộp Tạo Tuyển tập Site Đánh giá Nâng cấp, bấm Tạo Tuyển tập Site Đánh giá Nâng cấp. Một hộp mở ra và thông báo với bạn rằng đã nhận được yêu cầu về site demo.

 4. Bấm Đóng.

  Site đánh giá sẽ được tạo trong 24 đến 48 giờ. Bạn sẽ nhận được một email khi site đánh giá đã sẵn dùng, cùng với một nối kết đến site và ngày hết hạn. Vì site là tạm thời, bạn sẽ cần xem lại nó ngay để xác nhận rằng mọi thứ hiển thị và hành động như mong đợi. Site đánh giá thông thường hết hạn sau 30 ngày, mặc dù người quản trị toàn cục có thể cấu hình điều này, vì vậy mọi thay đổi sẽ bị mất sau khi hết hạn. Nếu site đánh giá hết hạn trước khi bạn kết thúc đánh giá thay đổi, bạn có thể yêu cầu một site đánh giá khác nhưng sẽ phải chờ cho đến khi hết hạn để thực hiện yêu cầu.

Bắt đầu nâng cấp

Sau khi thử nghiệm với site đánh giá, hãy thực hiện những thay đổi mong muốn đối với site gốc của bạn và sau đó tiếp tục nâng cấp. Người dùng sẽ không thể truy nhập site nhóm trong quá trình nâng cấp.

Để nâng cấp site nhóm của bạn

 1. Đi đến site nhóm mà bạn muốn nâng cấp và bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > thiết đặt Site > Quản trị tuyển tập trang > nâng cấp tuyển tập trang.

 2. Trên trang Site nâng cấp , bấm Nâng cấp ngay. Tùy chọn này sẽ bắt đầu quá trình nâng cấp trang web của bạn.

 3. Trong hộp Tạo Tuyển tập Site Đánh giá Nâng cấp, bấm Tạo Tuyển tập Site Đánh giá Nâng cấp nếu bạn chưa tạo site đánh giá và xem trước diện mạo site của bạn nếu bạn nâng cấp. Một hộp mở ra để xác nhận rằng bạn muốn bắt đầu quy trình này.

 4. Bấm Tôi sẵn sàng để bắt đầu nâng cấp thực sự.

  Việc nâng cấp bắt đầu và trang trạng thái nâng cấp cho site được hiển thị. Trang này sẽ tự động làm mới mỗi phút trong khi nâng cấp đang được thực hiện. Thông tin, chẳng hạn như các sự cố xảy ra khi nâng cấp bắt đầu và vị trí tìm tệp nhật ký nâng cấp, được hiển thị. Nên lưu tệp nhật ký này để tham khảo sau khi cần.

  Việc nâng cấp của bạn có thể không bắt đầu ngay lập tức, tùy thuộc vào số lượng nâng cấp đang chờ. Nếu bạn nhận được thông báo "đang chờ bắt đầu", thì việc nâng cấp site của bạn sẽ bắt đầu khi việc nâng cấp trước bạn hoàn thành.

  Sau khi việc nâng cấp hoàn tất, trang Trạng thái Nâng cấp được hiển thị trong giao diện người dùng mới và bạn sẽ thấy một thông báo Nâng cấp Hoàn tất Thành công.

  Lưu ý: Nếu bạn gặp phải sự cố trong khi nâng cấp, hãy xem Khắc phục sự cố nâng cấp tuyển tập site.

 5. Bấm Hãy cùng xem site mới.

Câu hỏi nâng cấp thường gặp

 • Làm thế nào để tôi thông báo cho người quản trị tuyển tập site của mình rằng họ cần nâng cấp?

  Gửi email hàng loạt từ Trung tâm quản trị SharePoint đến tất cả người quản trị có site nhóm SharePoint 2010. Email chứa hướng dẫn để thực hiện kiểm tra tình trạng, yêu cầu site đánh giá và bắt đầu nâng cấp.

  Để gửi một email hàng loạt

  1. Duyệt tới tab Tuyển tập site trong SharePoint.

  2. Chọn tất cả các site nhóm có chủ sở hữu mà bạn muốn thông báo. Bạn có thể biết site nhóm nào là SharePoint 2010 bằng cách kiểm tra cột Phiên bản ở bên phải màn hình.

  3. Bấm Nâng cấp > Thông báo nâng cấp.

   Nút Nâng cấp với tùy chọn Thông báo nâng cấp được tô sáng

 • Biểu ngữ màu hồng trên màn hình của tôi là gì?

  Biểu ngữ Màu hồng cho bạn biết site của bạn được đặt lịch để nâng cấp tự động

  Biểu ngữ màu hồng nghĩa là site nhóm SharePoint 2010 của bạn đã được lên lịch để tự động nâng cấp. Khi bạn bấm vào nối kết ở đây, bạn sẽ đi tới một trang cung cấp ngày nâng cấp của bạn cùng với nối kết tới các tài nguyên khác. Nếu bạn muốn nâng cấp ngay lập tức, hãy bấm Nâng cấp Tuyển tập Site này.

 • Chi phí nâng cấp hết bao nhiêu?

  Không có chi phí bổ sung cho việc nâng cấp. Tất cả mọi nâng cấp dịch vụ được bao gồm trong thuê bao của bạn để đảm bảo bạn luôn có các tính năng và cải tiến mới nhất sẵn có.

 • Tuyển tập site là gì?

  Tuyển tập site là nhóm các website chia sẻ một tập hợp các thiết đặt quản trị chung, chẳng hạn như quyền người dùng và dẫn hướng. Tuyển tập có cấu trúc phân cấp và bao gồm site ở cấp cao nhất với một hoặc nhiều site con bên dưới. Tuyển tập site SharePoint Online bao gồm site nhóm, site phát hành, site cá nhân, v.v. Hãy tìm hiểu thêm về tuyển tập site trong Quản lý tuyển tập site và thiết đặt toàn cục trong trung tâm quản trị SharePoint.

 • Tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nâng cấp nào. Tôi nên làm gì?

  Nếu bạn chưa nhận được bất kỳ thông báo nâng cấp nào và không thấy biểu ngữ màu hồng ở phía trên cùng của site nhóm của bạn, thì bạn không cần phải làm gì. Bạn sẽ được thông báo khi cần phải hành động.

Các tài nguyên khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×