Nâng cấp mẫu trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mẫu trang là một cách để đóng gói các tính năng và tùy chỉnh của trang mà bạn có thể thêm vào bộ sưu tập giải pháp để sử dụng riêng. Các mẫu trang thường được dùng để triển khai các giải pháp trong một trang tùy chỉnh hoặc để tạo tính nhất quán bên trong tổ chức của bạn. Ví dụ: bạn có thể có một chính sách chuẩn về quản lý dự án, vì vậy bạn yêu cầu dùng mẫu trang dự án tùy chỉnh cho tất cả các dự án mới.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng mẫu trang bạn đã tạo, thì bạn phải tái tạo các mẫu trang đó theo quy trình sau. Nếu không, tất cả các trang mới được tạo bằng các mẫu trang đó sẽ không hoạt động sau khi bạn nâng cấp.

Hãy làm theo các bước cơ bản này cho từng mẫu trang mà bạn vừa tạo trong bộ sưu tập giải pháp.

  1. Trước khi bạn nâng cấp và trong khi bạn đang ở chế độ 2010, tạo một trang web tạm thời bằng cách dùng mẫu trang 2010. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một trang web.

  2. Khi bạn sẵn sàng nâng cấp và đã hoàn thành tất cả việc chuẩn bị cần thiết khác, hãy nâng cấp tuyển tập trang của bạn lên chế độ 2013.

  3. Sau khi thuê bao Office 365 của bạn được nâng cấp, hãy xóa bỏ mẫu trang 2010 từ bộ sưu tập giải pháp.

  4. Lưu trang tạm thời được tạo trong bước một dưới dạng mẫu trang 2013 mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem lưu, tải xuống, và tải lên một site SharePoint 2013 dưới dạng mẫu.

  5. Nếu bạn muốn tiếp tục dùng cùng mẫu trang, hãy tải mẫu trang 2013 mới lên bộ sưu tập giải pháp của tuyển tập trang đích.

  6. Xóa trang web tạm thời. Để biết thêm thông tin, hãy xem xóa bỏ một trang web.

Bây giờ bạn có thể dùng mẫu trang 2013 này để tạo các trang mới.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×