Nâng cấp mạng của bạn lên Yammer Enterprise

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Yammer Basic là một doanh nghiệp dịch vụ mạng xã hội giúp công nhân kết nối, chia sẻ và cộng tác. Nó là một dịch vụ miễn phí cung cấp công ty và nhân viên của họ với một tư nhân mạng để gửi tin nhắn, tải lên tập tin, "thích" bài viết, "sau" đặc biệt cá nhân, gắn thẻ bài viết, tìm kiếm, và như vậy. Khi một công ty đăng ký dịch vụ Yammer cơ bản, bất kỳ nhân viên của công ty đó có một địa chỉ email hợp lệ công ty có thể tham gia vào mạng Yammer. Yammer Basic là bao gồm trong Office 365.

Vòng loại văn phòng 365 khách hàng đang tìm kiếm chi tiết hơn kiểm soát giao diện, nội dung và quản lý tư cách thành viên hoặc bảo mật của mạng Yammer của họ có thể nâng cấp các dịch vụ Yammer Enterprise. Yammer doanh nghiệp cung cấp tất cả các tính năng của Yammer cơ bản nhưng thêm xây dựng thương hiệu, an ninh, và hành chính các tính năng cho phép tuỳ biến và bảo vệ mạng riêng. Tính năng bao gồm:

 • Các tùy chọn để tạo ra một thiết kế tùy chỉnh để bạn có thể thương hiệu mạng với công ty giao diện

 • Cài đặt cấu hình nâng cao cung cấp tổng thể người dùng quản trị và quản lý nội dung

 • Điều khiển bảo mật mạnh mẽ giúp bạn quản lý truy cập mạng và bảo mật

 • Khả năng xuất khẩu mạng dữ liệu cho báo cáo, lưu giữ và phân tích

 • Tích hợp nâng cao bao gồm cả đồng bộ hóa thư mục và đăng nhập đơn

  Quan trọng: 

  • Yammer SSO và Yammer DSync được được bị phản đối và sẽ không còn được hỗ trợ sau khi 1 tháng 12 năm 2016. Bạn sẽ không thể thiết lập các cấu hình mới với Yammer SSO và DSync sau khi 1 tháng 4 năm 2016.

  • Để biết thêm thông tin về việc phản đối cũng như cách chuyển ra khỏi Yammer SSO và Yammer DSync, hãy xem Kế hoạch dành cho việc phản đối Yammer SSO và DSync.

Làm thế nào để nâng cấp

Bạn có thể kích hoạt Yammer doanh nghiệp thông qua cổng Office 365 admin bằng cách làm theo các bước sau.

 1. Dẫn hướng đến trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong bao gồm dịch vụ, hãy nhấp vào có, kích hoạt Yammer doanh nghiệp cho mạng của tôi.

 3. Hãy làm theo các bước trong trình hướng dẫn.

Sau khi kích hoạt, của bạn văn phòng 365 toàn cầu quản trị viên sẽ trở thành người quản trị trong mạng Yammer tương ứng và có thể tùy chỉnh và quản lý Yammer. Xin lưu ý rằng quản trị viên Yammer phải có một tên miền phù hợp với mạng Yammer. Ví dụ, trên mạng contoso.com, chỉ Office 365 quản trị toàn cầu với một địa chỉ email @contoso.com sẽ trở thành người quản trị Yammer. Ngoài ra, Yammer địa chỉ email tài khoản người quản trị không chứa "admin", "hỗ trợ" hoặc "người sử dụng."

Để biết thêm chi tiết về việc nâng cấp lên Yammer doanh nghiệp, hãy xem Yammer kế hoạch & giá. Để hướng dẫn chi tiết về quá trình kích hoạt, hãy xem Hướng dẫn kích hoạt Yammer.

Xác định chiến lược nâng cấp Yammer doanh nghiệp của bạn

Dịch vụ Yammer của bạn bao gồm một mạng riêng hoặc bộ sưu tập của các mạng riêng được tổ chức bởi tên miền thư điện tử. Yammer tạo ra một mạng lưới cho mỗi tên miền email duy nhất trong tổ chức của bạn như vậy tại thời điểm đăng nhập, người dùng sẽ được chuyển đến mạng Yammer phù hợp với địa chỉ email của họ. Ví dụ, john@contoso.com sẽ là trong mạng contoso.com .

Một số tổ chức có chỉ có một tên miền email của tất cả người dùng; tổ chức lớn thường có nhiều tên miền dựa trên đơn vị kinh doanh hoặc miền địa phương (ví dụ như, contosoeurope.com, contosoasia.com, và như vậy). Nếu bạn có nhiều tên miền, bạn sẽ phải xác định Yammer mạng nâng cấp chiến lược của bạn.

Khi xác định chiến lược nâng cấp của bạn, bạn sẽ xác định mạng mà Yammer sẵn có để nâng cấp, cho dù để tạo ra một hình mới, và trung học cách mạng sẽ được tích hợp vào tầm nhìn của bạn mạng xã hội. Cách thức mà bạn nâng cấp và kết hợp mạng sẽ xác định số tiền của sự hợp tác sẽ được có thể trong số người sử dụng, đặc biệt là nếu nhân viên được lan truyền ra trong số các đơn vị kinh doanh khác nhau, công ty con hoặc địa lý. Chìa khóa là để quyết định xem bạn muốn sản phẩm cuối cùng là một trung tâm Yammer mạng có thể truy cập bởi đa số người dùng trong tổ chức của bạn hoặc nhiều mạng được phân đoạn bằng email tên miền.

Nâng cấp một mạng lưới hiện có hoặc tạo ra một hình mới

Nâng cấp hoặc tạo ra một mạng lưới Yammer Trung tâm là phương pháp được đề nghị bởi vì nó tạo điều kiện hợp tác giữa tất cả nhân viên và cho phép người dùng từ các tên miền khác để được mời đến tên miền chính làm khách. Một mạng lưới duy nhất cũng cung cấp cho quản lý tập trung, đảm bảo tính nhất quán trong thực hiện chính sách và quản lý, buổi giới thiệu tính năng, bảo trì theo lịch trình, và như vậy. Một mạng lưới duy nhất làm cho cảm giác khi tất cả nhân viên ở một vị trí hoặc được phát tán nhưng chia sẻ một địa chỉ email phổ biến.

Khi bạn chọn để nâng cấp một mạng lưới duy nhất, bạn sẽ muốn chọn một trong hai email tên miền mà đa số người dùng có thể truy cập, mà thường là bí danh email chính tổ chức, hoặc mạng với nhiều dữ liệu để giữ lại nội dung có giá trị. Bạn sẽ giữ lại nội dung tương ứng và người dùng hoạt động khi bạn nâng cấp hiện có Yammer mạng.

Hầu hết các tổ chức có một miền chính cho các địa chỉ email nhân viên, do đó, nâng cấp hoặc tạo ra một mạng lưới duy nhất là phương pháp phổ biến nhất.

Nâng cấp nhiều mạng

Nếu bạn có nhiều Yammer mạng, chúng tôi đề nghị rằng bạn củng cố các mạng nhỏ hơn vào mạng chính của tổ chức của bạn bằng cách thực hiện một di chuyển mạng (xem mạng di chuyển: củng cố nhiều Yammer mạng). Củng cố mạng lưới cho phép bạn:

 • Giảm Yammer quản lý chi phí:    Sau khi củng cố, bạn có thể quản lý một dịch vụ Yammer duy nhất, chứ không phải quản lý mạng Yammer cá nhân.

 • Giảm bệ phóng thông tin tại tổ chức của bạn:    Có một dịch vụ Yammer hợp nhất được chia sẻ bởi tất cả các người dùng của bạn giup nâng cao chúng để kết nối và làm việc với tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

 • Cho phép Office 365 người dùng để đăng nhập để Yammer dễ dàng:    Người dùng có thể đăng nhập để Yammer với thông tin đăng nhập của Office 365, và dễ dàng truy cập Yammer từ thiết bị phóng ứng dụng Office 365. Xem Office 365 đăng-nhập cho Yammer.

 • Liên tục quản lý Dịch vụ Yammer từ Office 365:    Sau khi củng cố, quản lý Dịch vụ Yammer là đơn giản. Ví dụ, bạn có thể có giải pháp đăng nhập đơn khi bạn thi hành các danh tính office 365 Beta dành cho người dùng Yammer, và bạn có thể quản lý người dùng và quản trị viên trực thuộc Trung ương từ Office 365 khi bạn quản lý Yammer người dùng qua chu kỳ cuộc sống của họ từ Office 365.

Nâng cấp một mạng lưới và hợp nhất liên quan đến tên miền hoặc mạng lưới hiện có sẵn

Khi bạn tích hợp một miền thư điện tử có một mạng lưới Yammer hiện tại thành một mạng lưới lớn hơn của phụ huynh, nó gọi là một kết hợp mạng. Một kết hợp mạng là một lựa chọn hợp lệ khi một tổ chức có nhiều đơn vị kinh doanh hoặc các công ty con muốn tận dụng lợi thế của sự hợp tác và các tính năng quản trị doanh nghiệp Yammer nhưng không chia sẻ một miền thư điện tử phổ biến. Trong trường hợp này, tất cả người dùng có thể tham gia một mạng lưới duy nhất mà không cho phép rõ ràng của người quản trị mạng và bắt đầu cộng tác từ đăng nhập ban đầu.

Ví dụ, giả sử Contoso.com là một công ty quốc tế với các chi nhánh tại các thành phố lớn trên toàn thế giới. Mỗi người trong các đơn vị trực thuộc có dòng sản phẩm khác nhau để phục vụ nhu cầu duy nhất của các khách hàng trong khu vực. Địa chỉ email nhân viên phản ánh tên của công ty con (@contosoeurope, @contosoasia, vv). Trong một kết hợp mạng, tất cả các miền công ty con sẽ được sáp nhập vào phụ huynh Yammer mạng, chẳng hạn như @contoso.com, và người dùng có địa chỉ email công ty con sẽ được chuyển đến cha mẹ Yammer mạng khi họ đăng nhập.

Khi nâng cấp và sáp nhập tên miền, chúng tôi khuyên rằng bạn chọn mạng hiện tại có liên quan nhất, đó là, mạng với nhiều nội dung hoặc người dùng có mạng cha mẹ của bạn. Bạn sẽ muốn xem xét tùy chọn này một cách cẩn thận bởi vì tên miền thư điện tử qua việc sáp nhập sẽ gây ra người sử dụng để mất quyền truy cập cho bất kỳ nội dung nào được tạo ra trong mạng Yammer ban đầu của họ.

Liên hệ với Hỗ trợ doanh nghiệp Yammer để làm việc thông qua kế hoạch cho một hợp mạng.

Lưu ý: Lồng ghép một miền thư điện tử mà không phải là liên kết với một mạng lưới Yammer thành một mạng lưới lớn hơn của phụ huynh được gọi là một "miền thêm." Bởi vì không có không có mạng lưới Yammer tồn tại trước, không có nội dung sẽ bị mất trong vùng thêm quá trình.

Chuẩn cho người dùng của bạn cho mạng hợp

Bất cứ lúc nào bạn lăn ra công nghệ mới hoặc dịch vụ, nó là bắt buộc để thông báo và chuẩn bị người dùng của bạn, đặc biệt là nếu một kết hợp mạng là một phần của quá trình buổi giới thiệu của bạn. Điều này không chỉ cung cấp cho bạn cơ hội để xây dựng sự phấn khích trong cộng đồng người dùng của bạn, nhưng cung cấp cho các thành viên cộng đồng cơ hội để tìm hiểu và tiếng nói câu hỏi trước khi công nghệ mới đến. Thông tin liên lạc rõ ràng, hấp dẫn và well-timed rất quan trọng cho sự thành công của buổi giới thiệu của bạn. Dưới đây là một số gợi ý để đảm bảo một kết hợp thành công.

 1. Trước khi kết hợp, giao tiếp với người dùng mạng mà sẽ được sáp nhập với các mạng lưới phụ huynh ngày, giờ và ảnh hưởng của kết hợp. Trong giao tiếp này, chia sẻ những lý do cho kết hợp, làm nổi bật những lợi ích và cung cấp các hướng dẫn để lưu trữ tin nhắn dữ liệu, ghi chú, tập tin, và như vậy. Cho họ biết rằng dữ liệu này sẽ là không thể tiếp cận sau khi kết hợp. Xem thông tin liên lạc, kế hoạch cho một mẫu.

 2. Thông báo cho người dùng trong mạng lưới phụ huynh mới người dùng đang tham gia và khuyến khích người dùng hiện tại để chào đón những người mới.

 3. Xem xét một xuất khẩu dữ liệu trước khi kết hợp, đặc biệt là nếu tổ chức của bạn tuân thủ chính sách lưu giữ dữ liệu cụ thể. Xuất khẩu dữ liệu phải được xử lý bởi các quản trị viên xác minh.

Tài nguyên

Yammer cung cấp một số công cụ, các mẫu và tài nguyên hỗ trợ cho kế hoạch và triển khai thực hiện của bạn nâng cấp lên Yammer doanh nghiệp:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chọn mạng xã hội doanh nghiệp của bạn: Yammer hoặc Newsfeed?

Nói Xin chào với Yammer

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×