Mua hoặc chỉnh sửa phần bổ trợ cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Một vài trong số các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp có phần bổ trợ mà bạn có thể mua cho đăng ký của mình. Và phần bổ trợ cung cấp chức năng bổ sung cho đăng ký bạn mua.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

 4. Trên trang Đăng ký, chọn đăng ký mà bạn muốn mua phần bổ trợ cho đăng ký đó.

 5. Ở góc dưới cùng bên trái chi tiết đăng ký, chọn Phần bổ trợ > Mua phần bổ trợ.

  Liên kết mua phần bổ trợ trên trang Đăng ký của Trung tâm quản trị Office 365.
 6. Dưới Đăng ký Phần bổ trợ, di chuột qua hoặc nhấn vào đăng ký phần bổ trợ mà bạn muốn mua, rồi chọn Mua ngay.

 7. Nhập số giấy phép người dùng bạn cần, rồi chọn thanh toán hàng tháng hoặc cả năm. Chọn xem bạn muốn tự động gán giấy phép cho toàn bộ người dùng hiện không có giấy phép không. Nếu được hiển thị, hãy chọn đăng ký cơ sở.

 8. Chọn Xem ngay.

 9. Xem lại thông tin giá cả, rồi chọn Tiếp theo.

 10. Cung cấp thông tin thanh toán, rồi chọn Đặt hàng > Tiếp tục.

Các bước bạn cần sử dụng để cập nhật phần bổ trợ sẽ phụ thuộc vào việc bạn mua phần bổ trợ trước hay sau 01/12/2015. Phần bổ trợ được mua trước 01/12/2015 xuất hiện ở chi tiết của đăng ký mà bạn đã mua phần bổ trợ, hiển thị ở đây:

Phần bổ trợ được hiển thị dưới Các phần bổ trợ trên trang Đăng ký.

Phần bổ trợ đã mua vào hoặc sau 01/12/2015 hiện được gọi là đăng ký phần bổ trợ và xuất hiện dưới dạng đăng ký riêng trên trang Đăng ký.

Đăng ký phần bổ trợ được liệt kê cùng các đăng ký khác trên trang Đăng ký.

Cách cập nhật phần bổ trợ

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

 4. Trên trang Đăng ký, chọn đăng ký bạn mà muốn cập nhật phần bổ trợ.

 5. Chọn Phần bổ trợ.

  Phần bổ trợ bạn đã mua được hiển thị và mỗi phần bổ trợ sẽ có một liên kết Thay đổi số lượng ở bên dưới phần bổ trợ đó.

 6. Chọn liên kết Thay đổi số lượng cho phần bổ trợ bạn muốn cập nhật.

  Nối kết bổ trợ và nối kết số lượng thay đổi.
 7. Nhập số giấy phép người dùng bạn cần vào hộp, rồi chọn Gửi.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng mũi tên lên và mũi tên xuống để thay đổi số lượng giấy phép người dùng hoặc chỉ cần nhập số lượng bạn muốn có vào hộp.

  Hộp tổng giấy phép và nút gửi trong hộp thoại Thêm hoặc loại bỏ giấy phép.

Cách cập nhật đăng ký phần bổ trợ

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

 4. Trên trang Đăng ký, chọn đăng ký phần bổ trợ bạn muốn cập nhật, rồi chọn Thêm/Loại bỏ người dùng.

 5. Nhập số giấy phép người dùng bạn cần vào hộp, rồi chọn Gửi.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng mũi tên lên và mũi tên xuống để thay đổi số lượng giấy phép người dùng hoặc chỉ cần nhập số lượng bạn muốn có vào hộp.

  Hộp tổng giấy phép và nút gửi trong hộp thoại Thêm hoặc loại bỏ giấy phép.

Bạn không thể tự loại bỏ phần bổ trợ hoặc đăng ký phần bổ trợ sau khi mua phần bổ trợ đó. Nếu bạn cần loại bỏ phần bổ trợ hay đăng ký phần bổ trợ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp để được trợ giúp. Tuy nhiên, bạn có thể đặt tính năng tự động gia hạn thành tắt cho đăng ký phần bổ trợ.

Để biết thông tin về phần bổ trợ Skype for Business, hãy xem mục Cấp phép phần bổ trợ Skype for Business và Microsoft Teams.

Phần bổ trợ

Có sẵn trong những đăng ký sau

Customer Lockbox

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Exchange Online Archiving

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

Microsoft MyAnalytics

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Tuân thủ Nâng cao Office 365

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Office 365 Extra File Storage

 • Office 365 Business

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E2

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

 • Office 365 Enterprise E5

 • Office Online với SharePoint Plan 1

 • Office Online với SharePoint Plan 2

 • SharePoint Online Plan 1

 • SharePoint Online Plan 2

Hệ thống Điện thoại trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

 • Office 365 Enterprise E5

Hội thảo Âm thanh trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Credit Liên lạc trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E5

Gói Gọi Trong nước trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E5

Gói Gọi điện Quốc tế trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E5

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thay đổi dung lượng lưu trữ cho đăng ký của bạn

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp Người quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×