Microsoft SharePoint Foundation 2010 vấn đề đã biết/tệp ReadMe

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft SharePoint Foundation 2010

Câu hỏi/vấn đề

Trả lời/giải pháp thay thế

Quản trị:

Khi tìm cách chạy lệnh ghép ngắn powershell từ xa, họ không thành công vì một lý do không xác định.

Lệnh ghép ngắn SharePoint, khi chạy từ xa, có hai yêu cầu đặc biệt:

  • CredSSP được yêu cầu. Trên bất kỳ lệnh nào từ xa, bạn phải cung cấp thông tin xác thực (thông qua - thông tin đăng nhập tham số)

Bạn phải đặt - xác thực tham số giá trị là CredSSP.  Đây là sao cho lệnh ghép ngắn powershell có chứng danh đúng yêu cầu để liên lạc với SQLAdditional bộ nhớ vượt quá giới hạn mặc định cho powershell từ xa thường được yêu cầu cho các thao tác lớn. Mặc định có thể thay đổi bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Set-mục--dưới đây là lệnh để đặt giá trị giới hạn 1000MB: tập hợp mục WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1000

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×