Microsoft Office đã xác định mối quan hệ bảo mật tiềm tàng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office InfoPath sẽ hiển thị thông báo này khi biểu mẫu của bạn đã cố gắng kết nối đến một vị trí mạng hoặc URL khác từ vị trí nơi bạn đã mở biểu mẫu. Để gửi hoặc truy xuất dữ liệu, biểu mẫu của bạn phải kết nối đến vị trí mạng hoặc URL đã được định rõ trong thông báo này.

Nếu bạn biết vị trí mạng hoặc URL biểu mẫu cố kết nối đến là một vị trí an toàn và bạn mở biểu mẫu từ một vị trí an toàn, bấm . Ví dụ về một vị trí an toàn là vị trí mạng hoặc URL trên mạng nội bộ của công ty của bạn.

Nếu bạn không quen thuộc với vị trí mạng hoặc URL, yêu cầu người hoặc nhóm đã triển khai biểu mẫu nếu vị trí được xác định trong thông báo này là an toàn.

Nếu bạn không thể xác định xem vị trí mạng hoặc URL là an toàn, hãy bấm không. Nếu bạn bấm không, bạn sẽ không thể điền vào biểu mẫu này. Thông báo cho người hoặc nhóm người triển khai này biểu mẫu mà bạn đã làm không điền vào biểu mẫu vì bạn không thể xác nhận rằng vị trí mạng hoặc URL đã được định rõ trong thông báo này là an toàn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×