Microsoft MyAnalytics Mẹo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các mẹo có thể giúp bạn mất nhiều thời gian của bạn tốt hơn và tập trung vào là gì quan trọng trong công việc của bạn. Tất cả Mẹo không cho mọi người. Những gì bạn có thể và nên làm luôn luôn tùy thuộc vào vai trò của bạn và tổ chức bạn làm việc trong.

Sử dụng MyAnalytics trong Outlook

Bạn có muốn biết số lượng người đọc một dành riêng cho email bạn gửi không? Kiểm xuất Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics để xem số lượng người đã đọc, trả lời hoặc chuyển tiếp email của bạn.

Mẹo: Đi tới Outlook và mở một email bạn đã gửi hoặc nhận. Sau đó bấm MyAnalytics ở phía trên cùng của email, ngay bên dưới dòng người nhận, để xem thống kê.

Cuộc họp

Ít cuộc họp, ngắn hơn cuộc họp hoặc cuộc họp tập trung hơn. Đây là một số tùy chọn nếu bạn muốn lưu thời gian cuộc họp.

Gửi recaps thay vì thư mời

Email không phải luôn luôn thời gian waster. Nó có thể là một cách hữu ích để giảm lượng khán giả tại cuộc họp trong khi vẫn điều người Nhật. Nếu bạn có đồng nghiệp có nhập quyết định không cần ở một cuộc họp, bạn có thể gửi email chúng Cập Nhật sau khi cuộc họp để họ biết điều gì quyết định.

Rút ngắn cuộc họp của bạn

Khảo sát gần đây của nhân cho thấy 25 đến 50 phần trăm của thời gian cuộc họp đã được lãng phí. Một số công ty đã giới thiệu đứng cuộc họp. Trong khi không thích hợp cho các biểu mẫu tất cả các cuộc họp, cuộc họp đứng bằng cần thiết sẽ ngắn hơn và hiệu quả hơn một cuộc họp điển hình ngồi xuống. Ngoài ra, hãy cân nhắc rút ngắn hoặc hợp nhất cuộc họp định kỳ, đặc biệt là nếu có nhiều hơn 10 người dự.

Suy nghĩ lại cuộc họp định kỳ

Mẹo hiệu suất thông thường là "mùa xuân gọn gàng" lịch của bạn. Hãy thử hủy bỏ tất cả cuộc họp lặp lại cho một tuần và thêm lại chúng khi cần thiết cho những sự bị nhỡ. Điều này có được hiển thị để giảm 10-30% của số của cuộc họp khi thực hiện như một nhóm.

Suy nghĩ lại danh sách người dự

Cuộc họp lớn trạng thái và Cập Nhật cuộc họp cho những người dự "cần cho biết" có thể thoát sự chú ý khi tất cả người dự không tham gia đầy đủ. Đa nhiệm là một chỉ báo phổ biến mà người đó không hoàn toàn cần thiết trong cuộc họp. Bạn có thể gửi một thông tin giao dịch thay vào đó?

Ngăn tệp "business du lịch"

Thuật ngữ "business du lịch" đã được dùng cho mọi người trong một công ty "thực hiện một điểm của việc tham dự tất cả các cuộc họp mà họ có thể, chỉ cần để họ cảm thấy họ đang Nhật." Yêu cầu cuộc họp thành công động đầu vào và tiêu điểm từ tất cả người dự và động người dự có thể làm giảm đáng kể từ cuộc họp hiệu quả. Một người tổ chức, bạn nên thử để giới hạn cộng tác cho những người dự cuộc họp để giảm mất tập trung và đảm bảo đầy đủ đóng góp.

Email

Bắt đầu gọi điện, không "trả lời tất cả", hoặc bỏ đăng ký từ danh sách email mà không hữu ích, là một số lựa chọn thay thế để bạn có thể làm gì nếu bạn thấy rằng bạn mất nhiều thời gian quá nhiều trên email.

Loại bỏ các email người nhận

Trước khi bấm gửi, xem qua danh sách người nhận và đảm bảo mỗi người sẽ thêm giá trị vào hội thoại. Hãy nghĩ hai lần trước khi dùng Trả lời tất cả. Mặc định của bạn là để chỉ trả lời người gửi. Sử dụng Trả lời tất cả chỉ khi thư trả lời của bạn đã thực sự có liên quan để tất cả liên quan đến. Một số người nhận có thể cần phải chỉ biết kết quả các quyết định, chứ không phải là đang là CC sẽ trên hội thoại đầy đủ.

Gửi email ít - dùng Skype hoặc chọn lập điện thoại

Trước khi gửi email được, hãy cân nhắc những thông tin phân tích. Một tổ chức đơn giản bắt buộc nhiệm vụ tìm thấy rằng giảm nhà điều hành email đầu ra phần trăm 54 kết quả trong một phần trăm 7 hiệu suất tăng xuyên suốt toàn bộ công ty. Quản lý Mẹo cột được hỗ trợ phương pháp này Đôn đốc điều hành "chọn lập điện thoại." Mức độ thường xuyên, cuộc gọi điện thoại hiệu quả hơn lùi-và-ra email hội thoại, và cho phép cho các câu hỏi được trả lời trong thời gian thực. Skype là một lựa chọn tốt.

Bỏ đăng ký từ các nhóm mà bạn không đọc

Cân nhắc việc loại bỏ chính bạn từ bạn thực sự không phải là một phần của nhóm. Nếu bạn kết thúc lập chỉ xóa email hoặc di chuyển chúng vào thư mục "Đọc sau" của bạn và không bao giờ xem chúng lại, có thể thật tốt hơn không phải có những email ít quan trọng hộp thư đến của bạn.

Phụ tùng hộp thư đến của người khác

Có lẽ bạn có thể giới thiệu về môn công ty sau xung quanh CC'ed e-mail. Nó thực sự là đơn giản: khi trả lời email, di chuyển tất cả mọi người, bạn có thể gửi Bcc với ghi chú cho biết "Joe di chuyển, Sally & Eileen gửi Bcc để phụ tùng của hộp thư đến". Điều này cho phép các đồng nghiệp cơ hội vào đối tượng nếu họ muốn tiếp tục dùng chủ đề, nhưng cũng cung cấp cho họ một dễ từ email mà sẽ chỉ cần ít quan trọng hộp thư đến của họ và lãng phí thời gian của họ. Nhận dạng đơn giản này của giá trị thời gian của mọi người cũng giúp trải rộng hành vi tốt mỗi khi người khác nhìn thấy nó. Truyền.

Sau khi giờ

Có một đồng nghiệp chu đáo!

  • Thu hẹp email và trạng thái Cập Nhật với hàng ngày hoặc hàng tuần tiêu hóa cho "thông báo" kiểu email. Điều này làm giảm tổng thể tiếng ồn và ngẫu nhiên do như email quá tải.

  • Lưu bản nháp hoặc hoãn chuyển phát cho email cho đến khi người nhận giờ làm việc thông thường. Giới hạn chậm đêm/sớm sáng email để email khẩn cấp để cắt qua tiếng ồn.

  • Tắt thông báo trên điện thoại và máy tính của bạn khi bạn tìm cách tiêu điểm.

Dưới dạng một nhóm:

  • Ví dụ: không có thứ tư cuộc họp

  • Thỏa thuận "nhóm giờ"

  • Được tôn trọng thời gian của mọi người

  • Được cố ý của cuộc họp nghiêm và những người bạn mời

Thời gian tiêu điểm

Chúng tôi xác định thời gian tiêu điểm làm ít nhất hai lần liên tiếp giờ thời gian mà không cần cuộc họp. Tiêu điểm thời gian nhằm thể hiện đủ thời gian để bạn có thể tập trung vào kết quả chuyển giao hoặc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Khối thời gian tiêu điểm trên lịch của bạn

Ưu tiên thời gian và khối đối với hai đăng ký của riêng bạn qua đó. Giống nhau, được tôn trọng của đăng ký đúp lên nhóm của bạn của chặn thời gian.

Ít cuộc họp

Ít cuộc họp có thể có nghĩa là thêm thời gian để tập trung vào nhiệm vụ có ý nghĩa hoặc phần còn lại.

Thêm thời gian cho bồi dưỡng mối quan hệ có thể dịch sang các cấp độ cao hơn của hiệu suất

Cho phép thời gian cho các thư giãn một chút trong giờ làm việc có thể làm nhiều việc hơn cho thành công nghề nghiệp của bạn hơn cung cấp tinh thần khôi phục. Cống hiến thời gian để bồi dưỡng mối quan hệ và nở mạng có chứng minh có vô cùng hữu ích cho tiến chuyên nghiệp. Nghiên cứu một thực hiện một nhóm hợp tác chứng minh tương quan giữa nhân viên bán hàng thành công và lớn mạng. Họ đã phát hiện nhân viên bán hàng trên cùng tự hào mạng nội bộ mà đã là 33% lớn hơn so với những người thực hiện dưới mức trung bình. Trong trường hợp này, một khoản đầu tư trong mối quan hệ có nghĩa đồng nghiệp dịch sang hiệu năng cao hơn.

Thực hiện thời gian cho quan trọng là gì

Trước khi bỏ qua ăn trưa và thay vào đó có một thứ tư tách cà phê tại bàn làm việc của bạn, hãy tận hưởng bữa ăn với nhóm của bạn. Bạn sẽ cung cấp cho bạn não dấu ngắt, phát triển mạng của bạn và có thể thúc đẩy hiệu suất của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×