Miền là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Miền là tên duy nhất xuất hiện sau ký hiệu @ trong địa chỉ email đăng nhập và sau www. trong địa chỉ web. Miền thường có dạng tên của tổ chức và hậu tố Internet tiêu chuẩn, như yourbusiness.com hoặc stateuniversity.edu.

Sử dụng một miền riêng như "rob@contoso.com" với Office 365 có thể giúp xây dựng sự tín nhiệm và tính nhận dạng cho thương hiệu của bạn.

Chọn trải nghiệm tốt nhất cho bạn:

Một tên miền mới – miễn phí 1 năm:
sử dụng Office với tên miền mới như you@yourcompany.com - chúng tôi sẽ thiết lập thư, OneDrive và nhiều thứ khác cho bạn tự động. Bạn sẽ cần phải thanh toán hàng năm để giữ cho tên miền đó sau khi năm đầu tiên.

Dùng một tên miền mà bạn đã sở hữu:
nếu bạn đã sở hữu tên miền như you@yourcompany.com bạn có thể thêm nó và bắt đầu sử dụng ứng dụng OneDrive và Office ngay lập tức. Bạn sẽ cần phải mất vài phút để thiết lập Skype for Business và thư.

Mẹo: Bạn không chắc chắn về nơi đăng ký miền của mình? - Yêu cầu trợ giúp để tìm nhà đăng ký tên miền.

Dùng một tên miền mặc định cho bây giờ:
bạn có thể dùng tên miền mặc định như yourcompany.onmicrosoft.com để đăng nhập cho bây giờ và thêm tên miền tùy chỉnh sau này. Bạn không thể thay đổi hoặc đổi tên miền mặc định của bạn - vì vậy hãy bảo đảm thư là những gì bạn muốn trước khi chuyển. Tìm hiểu thêm về tên miền onmicrosoft.com của bạn.

Cảm giác khó khăn?

Gọi bộ phận hỗ trợ Office 365 - nhận trợ giúp thiết lập tên miền với Office 365

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×