Mẹo thiết kế Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau đây là một số mẹo làm việc trong Power View trong Excel và trong SharePoint, nhằm giúp bạn tạo các dạng xem tương tác của dữ liệu từ các mô hình dữ liệu trong sổ làm việc Excel hoặc mô hình dạng bảng được triển khai vào các phiên bản SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS).

Trong bài viết này

Tạo báo cáo Power View

Power View trong Excel

Power View trong SharePoint

Điều chỉnh báo cáo Power View cho vừa với cửa sổ

Tại sao các biểu tượng biểu đồ bị mờ đi?

Biểu tượng trong Danh sách Trường có nghĩa gì?

Trường trong phần trường

Tên bảng

Các trường nhãn hàng

Phần bố trí

Xem báo cáo Power View trong SharePoint ở chế độ chỉ đọc và toàn màn hình

Các mục ghép và chồng chéo xếp chồng lên nhau

Mở rộng trực quan hóa

Đổi kích cỡ trực quan hóa

Hoàn tác

“Xin lỗi, chúng tôi không thể hiển thị dữ liệu của bạn vì các trường có liên quan chặt chẽ nằm trên các trục khác nhau”

Giải pháp 1: Loại bỏ trường

Giải pháp 2: Tạo trường trùng lặp trong mô hình dữ liệu

Xem thêm

Tạo báo cáo Power View

Power View trong Excel

Khởi động Power View in Microsoft Excel 2013 thật dễ dàng.

Trong Excel trên tab Chèn > bấm Power View.

Đọc thêm về khởi động Power View trong Excel 2013.

Power View trong SharePoint

Khởi động Power View từ mô hình dữ liệu trong Excel (XLSX), nguồn dữ liệu được chia sẻ (RSDS) hoặc tệp kết nối BISM (BISM) trong SharePoint Server 2013.

Mô hình có thể trong một thư viện tài liệu chuẩn của SharePoint Server 2013 hoặc trong một Bộ sưu tập Power Pivot. Môi trường thiết kế Power View sẽ mở ra và bạn thấy dạng xem trên để đặt trực quan hóa của bạn.

Đọc thêm về Tạo, Lưu, Xuất và In Báo cáo Power View.

Đầu Trang

Điều chỉnh báo cáo Power View cho vừa với cửa sổ

Trang tính báo cáo Power View trong Microsoft Excel (hoặc dạng xem trong SharePoint) có kích cỡ cố định, tương tự như bản chiếu Microsoft Office PowerPoint, không giống như các trang tính Excel khác.

Đổi kích cỡ Power View

Theo mặc định, trang tính hiển thị vừa với cửa sổ và sẽ thay đổi kích cỡ khi bạn mở thêm các ngăn. Ví dụ, nếu bạn hiển thị Vùng Bộ lọc, trang tính sẽ thu nhỏ cho vừa với vùng cửa sổ còn lại. Bạn có thể tắt chức năng này.

Để ngăn trang tính thay đổi kích cỡ vừa với cửa sổ, hãy bỏ chọn nút Vừa với Cửa sổ.

Giờ đây, bạn có thể cuộn để xem các phần khác nhau của trang tính.

Đầu Trang

Tại sao các biểu tượng biểu đồ bị mờ đi?

Khi một mục trên ruy-băng bị vô hiệu hóa (bị mờ đi), điều đó có nghĩa là hành động đó không hoạt động cho bất kỳ những gì bạn đã chọn trong trang tính hoặc dạng xem. Ví dụ, nếu một bảng không có các số được tổng hợp như là tổng hoặc trung bình, bạn không thể chuyển đổi bảng đó thành biểu đồ, vì vậy tất cả các biểu tượng biểu đồ sẽ bị vô hiệu hóa trên tab Thiết kế.

Thêm trường tính vào bảng.

Đọc thêm về thay đổi một tổng thành trung bình hoặc các tổng hợp khác trong Power View.

Đầu Trang

Biểu tượng trong Danh sách Trường có nghĩa gì?

Ngăn bên phải của dạng xem là danh sách trường.

Phần các trường trong nửa trên hiển thị các bảng và các trường trong mô hình dữ liệu mà báo cáo Power View của bạn dựa trên đó. Đây là các trường bạn có thể đặt vào báo cáo của bạn.

Ở nửa dưới là phần bố trí. Phần này hiển thị các tùy chọn bố trí trường cho ảo hóa bạn đã chọn trong dạng xem.

Trường trong phần trường

Hãy bấm vào một trường và trường đó sẽ được thêm vào dạng xem. Nếu một ảo hóa được chọn trong dạng xem thì trường mới sẽ được thêm vào ảo hóa đó. Nếu không, trường mới sẽ khởi động một ảo hóa mới trong dạng xem.

Hoặc kéo một trường vào dạng xem. Bạn có thể khởi động một bảng mới hoặc thêm trường đó vào bảng hiện có.

Tên bảng

Mở rộng tên bảng trong phần trường để xem các trường trong bảng đó.

Bấm vào chính tên của bảng, Power View sẽ thêm các trường mặc định của bảng vào dạng xem. Các trường mặc định được định nghĩa trong mô hình dữ liệu mà báo cáo của bạn dựa vào.

Các trường nhãn hàng

Tổng hợp trong bảng là những trường được đánh dấu bằng một ký hiệu Sigma ∑. Một tổng hợp là một giá trị số cho biết kích cỡ, số lượng, cấp độ, tầm quan trọng hoặc quy mô của một điều gì đó. Tổng hợp được xác định trong mô hình mà báo cáo của bạn được dựa trên. Bạn cần ít nhất một tổng hợp để tạo trực quan hóa biểu đồ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cấu hình thuộc tính hành vi bảng cho báo cáo Power View.

Bạn cũng có thể dùng một trường không tổng hợp như một tổng hợp. Ví dụ, nếu bạn có một trường Tên Sản phẩm, bạn có thể thêm trường đó vào một bảng rồi đặt vào Đếm. Hãy xem Thay đổi một tổng thành trung bình hoặc tổng hợp khác trong Power View.

Biểu tượng Máy tính Power View Trường được tính toán trong một bảng được đánh dấu bằng một ký hiệu Biểu tượng Máy tính Power View máy tính. Đây đôi khi gọi là các số đo được tính toán. Mỗi trường được tính toán có công thức của chính nó được tạo bằng DAX. Bạn không thể thay đổi tập hợp, ví dụ, nếu nó là một tổng, nó có thể chỉ có tổng.

Đọc thêm về tạo công cụ ảo hóa trong Power View.

Đầu Trang

Phần bố trí

Các thành phần trong phần bố trí thay đổi tùy vào loại ảo hóa bạn đã chọn trong dạng xem. Ví dụ, nếu bạn đã chọn một biểu đồ, bạn sẽ thấy các trường trong các hộp Giá trị, Trục và Chuỗi. Đây là một số bước bạn có thể thực hiện trong phần bố trí:

Kéo các trường từ phần trường của danh sách trường vào các hộp trong phần bố trí. Việc này sẽ thêm các trường vào ảo hóa đã chọn trong dạng xem.

Xoá trường khỏi phần bố cục; tác vụ này không xoá trường đó khỏi mô hình.

Thay đổi một tổng hợp trong phần bố trí. Theo mặc định, hầu hết tổng hợp là tổng. Bạn có thể thay đổi tổng hợp mặc định bằng cách dùng Power Pivotvĩnh viễn. Hoặc, bạn có thể thay đổi tổng hợp theo mỗi lần sử dụng bằng cách bấm vào mũi tên bên cạnh tên trường trong hộp Giá trị, rồi chọn Trung bình, Nhỏ nhất, Lớn nhất hoặc Số đếm.

Đổi một trường không tổng hợp thành tổng hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi một tổng thành trung bình hoặc tổng hợp khác trong Power View.

Tạo một bộ chứa ô xếp. Ví dụ, nếu bạn đã chọn biểu đồ, bạn có thể tạo lát xếp bằng cách kéo một trường vào lát xếp bằng hộp. Để biết thêm thông tin, hãy xem các lát xếp trong Power View.

Tạo các bội số bằng cách kéo một trường vào các hộp bội số dọc hoặc ngang trong phần bố trí. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trực quan hóa Bội số Power View.

Đầu Trang

Xem báo cáo Power View trong SharePoint ở chế độ chỉ đọc và toàn màn hình

Trong chế độ chỉ đọc, báo cáo chiếm cả trình duyệt. Trong chế độ toàn màn hình, báo cáo chiếm cả màn hình, đúng như tên gọi của chế độ, tương tự như một bản chiếu PowerPoint. Đây là chế độ được dùng khi trình bày với Power View.

Trên tab Trang chủ > Chế độ Chỉ đọc hoặc Toàn Màn hình.

Trong cả hai chế độ, ruy-băng và danh sách trường đều ẩn, nhờ đó ảo hóa trong dạng xem có nhiều chỗ hơn. Vùng Bộ lọc lưu giữ trạng thái đã có trong chế độ thiết kế – nếu Vùng Bộ lọc hiển thị trong chế độ thiết kế thì cũng hiển thị trong chế độ chỉ đọc hoặc toàn màn hình.

Trong chế độ chỉ đọc và chế độ toàn màn hình, di chuyển giữa các dạng xem trong báo cáo của bạn bằng cách dùng các phím mũi tên hoặc bấm vào biểu tượng nhiều dạng xem ở góc dưới bên trái. Bạn có thể tương tác với ảo hóa báo cáo như bạn có thể làm trong chế độ thiết kế.

Tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa báo cáo trong các chế độ chỉ đọc và toàn màn hình – ví dụ: bạn không thể di chuyển, đổi kích thước, xoá ảo hóa hoặc sao chép, sắp xếp lại hoặc xoá dạng xem.

Nhấn ESC để thoát khỏi chế độ toàn màn hình và quay lại chế độ bạn sử dụng lần cuối, dù đó là chế độ thiết kế hay chế độ chỉ đọc.

Đầu Trang

Các mục ghép và chồng chéo xếp chồng lên nhau

Các mục trong dạng xem có thể xếp chồng hoặc che lấp hoàn toàn lẫn nhau. Ví dụ, bạn có thể chèn một biểu đồ nhỏ hơn vào một biểu đồ lớn hơn. Để nâng cao trải nghiệm thiết kế, bạn có thể đưa đối tượng ra trước hoặc lên trên cùng hoặc đưa ra sau hoặc ra sau cùng.

Sắp xếp thứ tự trực quan hóa trong Power View

Chọn một trực quan hóa trên bề mặt thiết kế.

Trên tab Thiết kế >

Đưa ra Trước

Đưa lên Trên cùng

Đưa ra Sau

Đưa ra Sau cùng

Mẹo:  Nếu một trực quan hóa ở phía trước góc trên bên phải của trực quan hóa khác, có thể sẽ khó chọn được bộ lọc hoặc biểu tượng bật ra cho trực quan hóa phía sau. Đưa trực quan hóa đó lên trước bộ lọc và sau đó đưa ra sau cùng trở lại.

Nếu bạn thêm trực quan hóa mới khi dạng xem đã đầy, Power View sẽ đặt trực quan hóa đó lên trên các mục hiện có trong dạng xem.

Đầu Trang

Mở rộng trực quan hóa

Tất cả các phần trực quan hóa có một nút 'bật lên' Biểu tượng Bật ra Power View ở góc trên bên phải. Khi bạn bấm vào nó, trực quan hóa sẽ xuất hiện để bung rộng để điền vào dạng xem Power View toàn bộ, hoặc nếu bạn đang đọc hoặc toàn màn hình chế độ, để điền vào chế độ toàn bộ. Điều này chỉ tạm thời. Phần còn lại của báo cáo là vẫn bên dưới, và khi bạn bấm vào biểu tượng bật lên một lần nữa, trực quan hóa trở lại vị trí trong báo cáo.

Lưu ý: Lát xếp không có nút bật lên.

Đổi kích cỡ trực quan hóa

Phần trực quan hóa thay đổi kích thước tự động khi bạn thêm các trường mới vào. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước trực quan hóa theo cách thủ công.

  1. Chọn ảo hóa.

  2. Di chuyển con trỏ chuột qua một trong những núm điều khiển chỉnh kích cỡ của trực quan hóa (một núm điều khiển chỉnh kích cỡ xuất hiện khi bạn di chuột qua giữa một trong những đường chấm chấm màu xám rải rác bao quanh trực quan hóa). Con trỏ chuột thay đổi thành mũi tên hai đầu Con trỏ mũi tên hai đầu chỉnh cỡ trong Power View .

  3. Kéo mũi tên hai đầu để đạt được kích thước bạn muốn cho trực quan hóa.

Lưu ý: Sau khi bạn thay đổi kích thước trực quan hóa theo cách thủ công, nó không còn tự động thay đổi kích thước để phù hợp với các trường mới nữa. Thay vào đó, các thanh cuộn sẽ xuất hiện để bạn có thể cuộn nội dung của trực quan hóa. Để trở về chế độ tự đổi cỡ, hãy bấm đúp vào các núm điều khiển chỉnh kích cỡ.

Hoàn tác

Một trong những điều tuyệt vời về thiết kế trong Power View là bạn có thể hoàn tác gần như bất kỳ thao tác nào. Điều này giúp bạn tự do thử nghiệm và học hỏi bởi vì bạn luôn có thể hoàn tác. Bạn có thể hoàn tác nhiều bước, theo thứ tự mà bạn đã làm.

Hoàn tác và Làm lại Power View

Lưu ý:  Trong Excel, trang tính Power View có riêng nút Hoàn tácLàm lại. Đây là các mũi tên tiến và lùi lớn nằm trên tab Power View.

“Xin lỗi, chúng tôi không thể hiển thị dữ liệu của bạn vì các trường có liên quan chặt chẽ nằm trên các trục khác nhau”

Bạn sẽ thấy thông báo này trong Power View nếu một trực quan hóa có cùng trường trong nhiều vùng—ví dụ, trong cả Trục và Vùng Chú giải.

Nếu bạn đang tạo báo cáo Power View trong SharePoint (tệp RDLX) bằng một mô hình đa chiều Dịch vụ Phân tích SQL Server, bạn có thể thấy thông báo này, ngay cả với các trường khác nếu các báo cáo này có "liên quan chặt chẽ" (trường hợp báo cáo chia sẻ một số trường chính). Hạn chế này là do việc bổ sung hỗ trợ cho các mô hình đa chiều.

Giải pháp 1: Loại bỏ trường

Loại bỏ trường khỏi tất cả ngoại trừ một trong những vùng. Ví dụ, nếu bạn có một biểu đồ cột với cùng một trường trên cả Trục và Chú giải, hãy loại bỏ trường đó khỏi Chú giải, chỉ để lại trường trên Trục.

Giải pháp 2: Tạo trường trùng lặp trong mô hình dữ liệu

Nếu bạn truy nhập vào mô hình dữ liệu cho báo cáo Power View, hãy tạo bản sao lưu của trường đó. Ví dụ, bạn có một biểu đồ cột với trường "Quốc gia" trên cả Trục và Chú giải. Trong mô hình dữ liệu, tạo cột được tính toán với công thức "=[Country]" và đặt tên cho cột "Country2". Sau đó, trong Power View, kéo Country đến Trục và Country2 đến Chú giải.

Xem Thêm

Video về Power View và Power Pivot

Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×