Mark kế hoạch như yêu thích

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang làm việc trên rất nhiều kế hoạch khác nhau tại một thời gian, nó có thể hữu ích để đánh dấu một số người trong số họ là yêu thích, làm cho chúng dễ dàng hơn để truy cập và kiểm tra trong nháy mắt.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Để đánh dấu một kế hoạch như là một yêu thích, điểm để nó trong kế hoạch Trung tâm, nhấp vào ba dấu chấm, và sau đó nhấp vào Thêm vào mục yêu thích. Điều này di chuyển kế hoạch vào danh sách yêu thích kế hoạch .

Khi bạn thêm một kế hoạch như là một yêu thích, nó cho thấy ở đầu của kế hoạch Trung tâm với một số thông tin tiến bộ. Nó cũng được thêm vào danh sách các kế hoạch bên trái, làm cho nó dễ dàng hơn để chuyển sang từ một kế hoạch.

Để loại bỏ một kế hoạch như là một yêu thích, điểm để nó trong Trung tâm Planner, bấm vào ba dấu chấm, và sau đó nhấp xoá khỏi ưa thích. Điều này di chuyển kế hoạch trở lại vào danh sách tất cả các gói .

Bạn thấy kế hoạch đã không đánh dấu?

Danh sách yêu thích được chia sẻ trên tất cả các sản phẩm sử dụng Office 365 nhóm. Ví dụ, nếu bạn đánh dấu một nhóm là một yêu thích trong Outlook, kế hoạch cho nhóm đó cũng sẽ được liệt kê như là một yêu thích trong Microsoft Planner. Đó là đúng cho kế hoạch bạn đánh dấu là ưa thích trong Microsoft Planner— nhóm cho những kế hoạch sẽ hiển thị như là ưa thích trong Outlook, OneDrive, và bất cứ nơi nào khác mà bạn đang sử dụng Office 365 nhóm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×