Mail trong Outlook trên web cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn mở Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, hộp thư đến của bạn là lần đầu tiên bạn thấy. Hộp thư đến của bạn là nơi thư được gửi đến bạn đến, và nơi bạn sẽ có thể chi tiêu nhiều thời gian đọc và trả lời các tin nhắn.

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng một thiết bị di động, để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Microsoft mới nhất cho thiết bị của mình: Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Trong bài viết này

Làm việc với thư

Những điều bạn sẽ thấy trong Thư

Thông báo

Thêm một tập tin đính kèm, hình ảnh, hoặc chữ ký vào thư

Mở thư trong một cửa sổ riêng

Thư đã xóa bỏ

Danh sách thư

Ngăn Đọc

Tìm kiếm và bộ lọc cài sẵn

Dùng Outlook Web App trên thiết bị di động

Danh sách thư mục

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Làm việc với thư

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web dành cho doanh nghiệp.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản light của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, xem tùy chọn > Phiên bản Outlook Web App. Phiên bản light của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp được thiết kế để sử dụng với trình duyệt web cũ hơn không được hỗ trợ bởi các phiên bản tiêu chuẩn của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, để sử dụng trên kết nối chậm, và để đáp ứng các khả năng tiếp cận cần bằng cách cung cấp một giao diện đơn giản là dễ dàng hơn để sử dụng với trình đọc màn hình.

 2. Trên đầu trang, chọn Outlook (hoặc Thư). Hoặc, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 > Thư.

  Tùy chọn điều hướng Office 365

Quên Mật khẩu? Nếu bạn có một tài khoản Office 365 , đi đến passwordreset.microsoftonline.com để đặt lại mật khẩu của bạn. Hoặc liên hệ với người quản trị của tổ chức của bạn để được giúp đỡ.

Những điều bạn sẽ thấy trong Thư

Khi bạn mở thư, bạn nhận được một cái nhìn nhanh chóng của tiêu chuẩn của bạn và bất kỳ thư mục tùy chỉnh, một danh sách các tin nhắn nhận được và ngăn đọc cho phép bạn ngay lập tức xem xét nội dung của bất kỳ thư nào bạn chọn.

Thư trong Outlook Online

Chặn

Mô tả

hành động

{1}

Thư

Tạo một thư mới bằng cách chọn Thư mới.

2

Danh sách thư mục

Danh sách bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Nó có thể bao gồm các thư mục, chẳng hạn như yêu thích và lưu trữ thư mục.

 • Chọn mở rộng Thu gọn để ẩn nó.

 • Trong danh sách thư mục, chọn Hiển thị Thu gọn sụp đổ một danh sách.

Xem làm việc với thư thư mục trong Outlook trên web trong kinh doanh để tìm hiểu thêm về tùy chọn có sẵn.

3

Hộp tìm kiếm

Trong hộp Tìm kiếm thư và những người , nhập những gì bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ, nhập tên của người bạn muốn tìm thư từ, hoặc nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm để tìm một thư cụ thể.

4

Danh sách thư

Các tin nhắn trong thư mục hiện tại được liệt kê.

5

Ngăn đọc

Cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn mà bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong ngăn đọc. Bạn có thể đáp ứng với bất kỳ thư nào trong cuộc đàm thoại bằng cách sử dụng chuyển tiếp về phía trước ở trên cùng của thư.

Để biết thêm chi tiết về:

Đầu Trang

Thông báo

Để tạo một thư mới:

 1. Chọn Thư mới phía trên danh sách thư mục. Một mẫu thư mới sẽ mở ra trong ngăn đọc.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau để thêm người nhận:

  • tên của bất cứ ai là trong thư mục danh bạ của bạn hoặc danh sách địa chỉ của tổ chức.

   hoặc

  • Nhập địa chỉ email trong hộp đến hoặc Cc .

  Ghi chú: Lần đầu tiên bạn nhập tên của một người, Outlook trên web dành cho doanh nghiệp tìm kiếm địa chỉ của người đó. Tên sau đó là cache để trong tương lai là tìm được giải quyết nhanh chóng.

 3. Nhập một chủ đề.

 4. Nhập thư bạn muốn gửi.

  Ghi chú: Để biết thông tin về định dạng tin nhắn của bạn, hãy xem định dạng thư trong Outlook Web App.

 5. Khi tin nhắn của bạn đã sẵn sàng để đi, chọn gửi gửi.

Khi bạn tạo thư email mới (hoặc trả lời có sẵn), Outlook trên web dành cho doanh nghiệp tự động sẽ lưu nó vào thư mục bản thảo của bạn. Hành động mặc định này là hữu ích, đặc biệt là nếu một tình huống phát sinh mà đòi hỏi bạn phải đình chỉ tạo ra các thư mới. Bạn có thể kết thúc soạn tin nhắn khi bạn chọn.

Để kết thúc một dự thảo thư

 1. Chọn bản thảo trong danh sách thư mục.

 2. Chọn thư bạn đang làm việc để xem nó trong ngăn đọc.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn tiếp tục chỉnh sửa sửa nếu bạn muốn thay đổi thư trước khi gửi nó.

   hoặc

  • Chọn loại bỏ xóa bỏ nếu bạn đã quyết định không gửi thư.

 4. Chọn gửi gửi.

Thêm một tập tin đính kèm, hình ảnh, hoặc chữ ký vào thư

Để thêm phần đính kèm thư

 • Chọn chèn chèn > tập tin đính kèm ở đầu biểu mẫu thư và duyệt đến tập tin bạn muốn đính kèm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem làm việc với phần đính kèm.

Để nhúng một hình ảnh trong một tin nhắn

Bạn có thể nhúng một hình ảnh trong một tin nhắn để nó xuất hiện mà không có người nhận phải mở nó.

 • Chọn chèn chèn > hình ảnh nội tuyến, và các trình duyệt để hình ảnh bạn muốn thêm vào thông điệp của bạn.

Để đính kèm một tin nhắn vào một thư mới

 1. Trong chế độ xem danh sách, chọn thư bạn muốn đính kèm và nhấn Ctrl + C để sao chép nó.

 2. Mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

 3. Với thư mới mở trong ngăn đọc, hãy nhấn Ctrl+V để đính kèm thư bạn đã sao chép.

Để thêm một chữ ký hiện có

Nếu bạn đã không tạo ra một chữ ký, xem tạo và thêm một chữ ký email trong Outlook Web App. Bạn có thể chọn để tự thêm chữ ký của bạn hoặc để tự động thêm nó với tất cả các thư hoặc thư riêng lẻ.

 • Chọn chèn chèn > chữ ký của bạn.

Đầu Trang

Mở thư trong một cửa sổ riêng

Theo mặc định, bạn sẽ đọc và tạo thư trong ngăn đọc, nhưng không phải lúc nào đó cũng là điều bạn cần. Đôi khi bạn cần xem thư trong một cửa sổ riêng.

Khi bạn đang soạn thư mới hoặc trả lời hoặc chuyển tiếp một tin nhắn bạn đã nhận được, bạn có thể chọn bật ra cửa sổ Mở trong cửa sổ mới ở góc trên bên phải của thư để mở một cửa sổ mới.

Để mở một tin nhắn trong một cửa sổ riêng biệt,

 1. Chọn thư bạn muốn xem trong một cửa sổ riêng biệt.

 2. Chọn Thêm menu mở rộng > mở trong cửa sổ riêng.

Đầu Trang

Thư đã xóa bỏ

Khi bạn xóa thư, nó sẽ được gửi vào thư mục Khoản mục đã xóa. Thư trong thư mục Khoản mục đã xóa có thể sẽ xóa vĩnh viễn theo chính sách tự động mà bộ phận trợ giúp đặt ra, bằng cách chọn chúng trong lúc ở trong thư mục đó rồi xóa, hoặc bằng cách làm trống thư mục Khoản mục đã xóa. Để biết thông tin về việc phục hồi các thư đã xóa, hãy xem Phục hồi các mục hay email đã xóa trong Outlook Web App.

Làm trống thư mục Các mục Đã xóa
 1. Nhấp chuột phải (hoặc chạm và giữ) thư mục Mục đã xoá .

 2. Chọn thư mục trống.

 3. Chọn OK để xác nhận rằng bạn muốn xoá vĩnh viễn các khoản mục.

Đầu Trang

Danh sách thư

Khi bạn mở thư, danh sách thư là trong Trung tâm ngăn, hai bên trái trong danh sách thư mục, và bên phải của ngăn đọc. Theo mặc định, danh sách thư cho thấy các tin nhắn trong hộp thư đến của bạn, thư mục hiện tại. Cài đặt mặc định này không giới hạn bạn mà thư được hiển thị. Bạn có thể quản lý tin nhắn được hiển thị bằng cách chọn một bộ lọc hoặc bằng cách sử dụng tìm kiếm. Có cũng được các công cụ khác có sẵn với danh sách thông báo để bạn chăm sóc của một số nhiệm vụ.

 • Chọn mở rộng Thu gọn để ẩn nó. Chọn bất kỳ thư mục trong danh sách để xem nội dung của nó.

 • Chọn biểu tượng ở phía bên phải của danh sách thư để xóa một tin nhắn hoặc cuộc hội thoại hoặc để thêm một lá cờ. Các biểu tượng khác cho bạn thư nào có file đính kèm, tầm quan trọng của (cao hay thấp), và bao nhiêu chưa đọc mục có đang ở trong một cuộc trò chuyện.

 • Nhấp chuột phải vào thư để xem danh sách các tùy chọn. Có những lựa chọn chẳng hạn như đánh dấu thư là chưa đọc, đọc hoặc di chuyển nó đến thư mục khác, hoặc tạo một quy tắc dựa trên thư đó. Trên một màn hình cảm ứng, sử dụng khai thác và giữ để xem tuỳ chọn thư.

 • Chọn Bung rộng để hiển thị tất cả thông báo hoặc hội thoại bên trái của một tin nhắn để mở rộng một cuộc trò chuyện để xem tất cả các thư trong cuộc hội thoại đó.

 • Hãy dùng nhãn ở phía trên cùng của danh sách thư để chuyển đổi giữa xem Hội thoại theo ngày và Mục theo ngày.

  danh sách thư outlook

Đầu Trang

Ngăn đọc

Ngăn đọc là nơi thư được hiển thị. Bạn có thể đọc và trả lời thư trong ngăn đọc. Hoặc, bạn có thể mở một tin nhắn trong cửa sổ riêng (mới).

 • Để đáp ứng với một tin nhắn, chọn chuyển tiếp về phía trước ở trên cùng của thư. Thư mới sẽ xuất hiện trong ngăn đọc ở trên cùng của thư.

 • Để thay đổi trạng thái đọc tin nhắn, hãy sử dụng đánh dấu là đã đọc hoặc đánh dấu là chưa đọc.

 • Để xem thêm tùy chọn, chọn Thêm menu mở rộng cho một trình đơn mở rộng.

Để thay đổi vị trí của ngăn đọc
 1. Trên thanh nav, chọn cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > thiết đặt hiển thị > ngăn đọc.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Hiển thị ô bên phải đọc, cài đặt mặc định.

  • Hiển thị ngăn đọc ở dưới

  • Ẩn ô đọc

 3. Chọn OK để lưu lựa chọn của bạn và để đóng cửa sổ cài đặt hiển thị.

Đầu Trang

Tìm kiếm và bộ lọc cài sẵn

Bạn sẽ tìm thấy một hộp tìm kiếm và các bộ lọc được xây dựng trong ở trên cùng của danh sách thư.

OWA_mailsearchandfilters

 • Để tìm kiếm, trong hộp Tìm kiếm bắt đầu nhập những gì bạn muốn tìm kiếm. Một danh sách các đề xuất xuất hiện bên dưới, và bạn có thể chọn một trong những gợi ý để tìm kiếm cho mục đó. Hoặc bạn có thể kết thúc nhập văn bản tìm kiếm của riêng của bạn và sau đó nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm của bạn. Để xoá tìm kiếm của bạn, chọn biểu tượng ở bên phải của hộp tìm kiếm.

 • Các bộ lọc được xây dựng trong-tất cả, chưa đọc, với tôi, và Flagged-là một cách để nhanh chóng chọn những gì để hiển thị trong danh sách thư. Tất cả cho thấy tất cả các thư chưa đọc Hiển thị tin nhắn đã không được đánh dấu là đã đọc, để tôi cho thấy tất cả các thư mà tên của bạn xuất hiện trong k/g hoặc Cc danh sách, và Flagged cho thấy tất cả các thư đã đánh dấu để thêm hành động.

Để biết thêm thông tin về tìm kiếm, hãy xem Tìm kiếm trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Sử dụng Outlook trên web dành cho doanh nghiệp trên điện thoại di động

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng một thiết bị di động, để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Microsoft mới nhất cho thiết bị của mình: Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Nếu bạn sử dụng Outlook Web App trên điện thoại di động chẳng hạn như một viên thuốc hoặc một điện thoại thông minh, bạn có thể thấy một cái gì đó khác nhau từ các hình ảnh ở trên.

Thư

Hầu hết các tính năng sẽ hoạt động giống như khi bạn sử dụng Outlook Web App trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, nhưng một số thứ sẽ khác.

Khai thác vào Dẫn hướng trong góc dưới bên để di chuyển thư, lịchngười.

Để tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng tìm Thêm tùy chọn cho thấy nhiều lựa chọn.

Thay vì sử dụng một nhấp chuột phải để xem một trên màn hình menu, hãy chạm và giữ. Để chọn nhiều khoản mục trong danh sách thư, hãy tr ượt mỗi mục bạn muốn thêm. Bỏ chọn một mục, hãy trượt nó một lần nữa.

Bấm vào Chữ v lập để mở rộng hoặc thu hẹp, tương ứng, một phần của màn hình mà họ xuất hiện.

Để có được để lựa chọn khi bạn đang sử dụng điện thoại di động, bấm vào Thêm Thêm tùy chọn, sau đó bấm vào tùy chọn. Để biết thêm chi tiết, xem các tùy chọn trên điện thoại di động.

Xem abnj OWA cho iPad và OWA cho iPhone để thông tin về OWA cho Thiết bị.

Đầu Trang

Danh sách thư mục

Danh sách thư mục Hiển thị các thư mục mặc định được tạo ra cho tất cả các hộp thư và bất kỳ thư mục nào bạn tạo ra. Tùy thuộc vào các thiết lập trong tổ chức của bạn, bạn cũng có thể thấy yêu thích và lưu trữ các thư mục.

OWA_mailfolderlist

Bạn có thể chọn mở rộng Thu gọn để ẩn nó. Chọn bất kỳ thư mục trong danh sách để xem nội dung của nó.

Bạn có thể nhấp chuột phải vào bất kỳ mục nào trong danh sách thư mục để xem danh sách những thứ bạn có thể làm, chẳng hạn như tạo một thư mục mới, xóa một thư mục hiện tại hoặc rỗng thư mục. Trên một màn hình cảm ứng, hãy chạm và giữ một mục trình đơn cho mục đó.

Tạo thư mục mới
 1. Nhấp chuột phải (hoặc tap và giữ) bất kỳ thư mục nào trong các thư mục danh sách và chọn tạo thư mục mới. Một thư mục mới, chưa được đặt tên, được thêm vào như là một thư mục con vào thư mục bạn đã chọn.

  Để tạo một thư mục đó không phải là một thư mục, nhấp chuột phải (hoặc chạm và giữ) tên của bạn trên thư mục hộp thư đến của bạn.

 2. tên cho thư mục mới, và sau đó nhấn Enter.

Thư mục Email Rác

Thư được nhận dạng có thể thư rác được tự động di chuyển đến thư mục Thư rác , và bất kỳ nội dung nguy hiểm tiềm tàng nào trong thư, ví dụ, liên kết hoặc mã thực thi, bị vô hiệu hóa.

Bạn có thể quản lý thư rác báo cáo và các cài đặt dưới trình đơn tùy chọn . Hãy xem các chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm về thư rác, và làm thế nào để quản lý các cài đặt.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm những gì?

 • Outlook Web App sẽ sử dụng bộ kiểm tra chính tả của trình duyệt. Điều này xảy ra tự động và có thể được cấu hình bằng cách dùng thiết đặt của trình duyệt web.

 • Bạn có thể tìm thấy các liên kết để cài đặt bằng cách chọn cài đặt Biểu tượng Thiết đặt ở trên cùng của cửa sổ Outlook Web App . Có những lựa chọn cho:

Và bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!