Macro hoặc VBA Mã tìm thấy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra tài liệu tìm thấy một hoặc nhiều trong các mục sau đây có thể chứa các dữ liệu ẩn trong tài liệu Office (Word, Excel hoặc PowerPoint):

 • Macro (bao gồm bất kỳ WordBasic macro trong tài liệu Word hoặc trang tính Macro Excel 4.0 (XLM) trong sổ làm việc Excel)

 • Mô-đun VBA

 • Điều khiển COM hay ActiveX

 • Biểu mẫu người dùng (bao gồm bất kỳ biểu mẫu Excel 5.0 trong sổ làm việc Excel)

 • Người dùng xác định các hàm (UDF) trong sổ làm việc Excel

Sự cố

Giám định viên tài liệu không thể loại bỏ những mục này cho bạn, vì cách loại bỏ các mục có thể gây ra các tài liệu của bạn để ngừng hoạt động đúng cách.

Giải pháp được đề xuất

 1. Đóng Giám định viên Tài liệu.

 2. Theo cách thủ công, loại bỏ bất kỳ macro, VBA mô-đun, điều khiển COM hay ActiveX, biểu mẫu người dùng hoặc UDF có thể đã ẩn dữ liệu từ các tài liệu của bạn.

  Đây là cách bạn có thể tìm thấy macro và mô-đun VBA trong tài liệu của bạn:

  • Trong Word hoặc Excel, hãy bấm xem > Macro > Xem macro.

   Trong PowerPoint, hãy bấm xem > Macro.

   Trong hộp Macro , hãy chọn macro mà bạn muốn loại bỏ và bấm xóa.

  • Nhấn Alt + F11 để tìm macro trong trình soạn thảo VBA.

 3. Để xác nhận vấn đề này được giải quyết, hãy bấm tệp > thông tin > kiểm tra vấn đề, rồi bấm Kiểm tra tài liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×