Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng cách dùng mật khẩu cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn giúp ngăn ngừa việc sử dụng trái phép một cơ sở dữ liệu Access, hãy cân nhắc việc mã hóa cơ sở dữ liệu bằng cách đặt mật khẩu. Nếu bạn biết mật khẩu của một cơ sở dữ liệu đã mã hóa, bạn cũng có thể giải mã cơ sở dữ liệu đó và loại bỏ mật khẩu của nó. Bài viết này giải thích về cách mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu cơ sở dữ liệu, cách giải mã cơ sở dữ liệu và loại bỏ mật khẩu của nó.

Quan trọng: Nếu bạn mã hóa một cơ sở dữ liệu web, Access sẽ giải mã cơ sở dữ liệu đó khi nó được phát hành. Vì vậy, tính năng mã hóa không giúp bạn bảo mật được cơ sở dữ liệu web.

Trong các phiên bản Access trước đây, bạn có thể tạo tài khoản người dùng và mật khẩu bằng một tính năng gọi là bảo mật cấp độ người dùng. Chủ đề này không thảo luận về bảo mật cấp độ người dùng, mà tính năng này không sẽ không sẵn dùng khi bạn dùng định dạng tệp .accdb. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem thêm.

Nếu bạn mã hóa một cơ sở dữ liệu rồi quên mật khẩu, bạn sẽ không dùng được cơ sở dữ liệu đó. Bạn không thể loại bỏ mật khẩu cơ sở dữ liệu nếu bạn không biết mật khẩu đó.

Trong bài viết này

Tổng quan

Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu

Mã hóa cơ sở dữ liệu tách

Mở và giải mã cơ sở dữ liệu

Loại bỏ mật khẩu khỏi cơ sở dữ liệu

Tổng quan

Công cụ mã hóa cơ sở dữ liệu làm cho các công cụ khác không đọc được dữ liệu của bạn và đặt ra một mật khẩu cần phải có để sử dụng cơ sở dữ liệu đó. Hãy nhớ những quy tắc sau khi bạn thực hiện:

 • Tính năng mã hóa mới chỉ áp dụng cho những cơ sở dữ liệu có định dạng .accdb.

 • Công cụ này sử dụng một thuật toán mã hóa mạnh hơn thuật toán dùng trong các phiên bản Access trước đây.

 • Nếu bạn muốn mã hóa hoặc áp dụng mật khẩu cho một cơ sở dữ liệu trong phiên bản Access trước đây (tệp .mdb), thì Access sẽ dùng các tính năng Mã hóa và Mật khẩu của Access 2003.

Đầu Trang

Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu

Các bước trong phần này giải thích cách tạo và áp dụng mật khẩu cho cơ sở dữ liệu Access 2010.

Mã hóa cơ sở dữ liệu

 1. Hãy mở cơ sở dữ liệu trong chế độ Dành riêng.

  Làm thế nào để tôi mở cơ sở dữ liệu trong chế độ Dành riêng?

  1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

  2. Trong hộp thoại Mở, hãy duyệt đến tệp mà bạn muốn mở rồi chọn tệp đó.

  3. Bấm vào mũi tên kế bên nút Mở, rồi bấm Mở Dành riêng. Hình dưới đây mô tả menu.

   Mở tệp trong chế độ Mở riêng

 2. Trên tab Tệp, bấm Thông tin, rồi bấm Mã hóa bằng Mật khẩu.

  Hộp thoại Đặt Mật khẩu Cơ sở dữ liệu xuất hiện.

 3. Hãy nhập mật khẩu của bạn vào hộp Mật khẩu, nhập lại vào hộp Xác nhận, rồi bấm OK.

  Ghi chú: 

  • Dùng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ cái, số, và ký hiệu. Yếu mật khẩu không nên trộn lẫn các thành phần. Mật khẩu mạnh: Y6dh! et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải 8 hoặc nhiều ký tự trong độ dài. Một cụm từ pass sử dụng 14 hoặc nhiều ký tự là tốt hơn.

  • Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

Đầu Trang

Mã hóa cơ sở dữ liệu tách

Để mã hóa cơ sở dữ liệu tách, bạn cần mã hóa cả cơ sở dữ liệu phía trước và cơ sở dữ liệu phía sau. Sau khi mã hóa cơ sở dữ liệu phía sau, bạn hãy nối kết lại với các bảng của nó.

 1. Hãy làm theo các bước trong phần Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu để mã hóa cơ sở dữ liệu phía sau.

 2. Trong cơ sở dữ liệu phía trước, hãy xóa các nối kết đến các bảng trong cơ sở dữ liệu phía sau, rồi nối kết chúng lại. Access sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu của cơ sở dữ liệu phía sau khi bạn nối kết lại.

 3. Sau khi đã nối kết lại các bảng, bạn hãy mã hóa cơ sở dữ liệu phía trước theo các bước trong phần Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu.

Mở và giải mã cơ sở dữ liệu

Xin nhắc bạn rằng hãy bảo đảm là bạn nhớ mật khẩu của mình — nếu bạn quên mật khẩu, sẽ không có cách nào để lấy lại nó.

Mở cơ sở dữ liệu đã mã hóa

 1. Bạn hãy mở cơ sở dữ liệu đã mã hóa giống như cách bạn mở bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác.

  Hộp thoại Yêu cầu Mật khẩu xuất hiện.

 2. Hãy nhập mật khẩu vào hộp Nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Loại bỏ mật khẩu khỏi cơ sở dữ liệu

Ghi chú: Khi bạn loại bỏ mật khẩu khỏi cơ sở dữ liệu, bạn có thể khôi phục nó bất kỳ lúc nào (hoặc thay thế bằng mật khẩu khác) bằng cách lặp lại các bước trong phần Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu ở phần trên bài viết này.

Loại bỏ mật khẩu

 1. Hãy mở cơ sở dữ liệu trong chế độ Dành riêng.

  Làm thế nào để tôi mở cơ sở dữ liệu trong chế độ Dành riêng?

  1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

  2. Trong hộp thoại Mở, hãy duyệt đến tệp mà bạn muốn mở rồi chọn tệp đó.

  3. Bấm vào mũi tên kế bên nút Mở, rồi bấm Mở Dành riêng. Hình dưới đây mô tả menu.

   Mở tệp trong chế độ Mở riêng

 2. Trên tab Tệp, hãy bấm Thông tin, rồi bấm Giải mã Cơ sở dữ liệu.

  Hộp thoại Bỏ thiết đặt Mật khẩu Cơ sở dữ liệu xuất hiện.

 3. Nhập mật khẩu của bạn vào hộp Mật khẩu, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×