Màu pha không dùng đến

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ấn phẩm TE000128320 bao gồm mực màu vết không được sử dụng trong ấn phẩm. Khi bạn in ấn phẩm dưới dạng đứt, một tấm riêng biệt được in ra cho mỗi loại mực màu, xem nó được dùng hay không.

Tự động sửa

Xóa bỏ chưa sử dụng màu vết     Bấm vào đây để xóa bỏ mực màu vết chưa sử dụng. Khắc phục vấn đề này theo cách thủ công nếu bạn muốn chọn những yếu tố thiết kế được chuyển đổi thành màu vết cụ thể.

Sửa lỗi theo cách thủ công

Sử dụng một trong các giải pháp theo cách thủ công nếu bạn không muốn xóa bỏ tất cả hoặc bất kỳ mực in chưa sử dụng. Để khắc phục vấn đề này theo cách thủ công, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Xóa một mực màu vết

  1. Trên menu công cụ , trỏ tới Công cụ in thương mại, sau đó bấm Màu in.

  2. Bấm vào tab mực in .

  3. Trỏ tới mực màu vết mà bạn muốn xóa, bấm vào mũi tên, sau đó bấm xóa.

Bản in chỉ cho mực màu vết sử dụng

Sử dụng phương pháp này nếu bạn đang làm một số nhấn chạy và bạn muốn kiểm tra màu với một giới hạn nhấn chạy trước khi in tất cả các màu.

  1. Trên menu tệp , bấm in, sau đó bấm tab Chi tiết của máy in .

  2. Bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm vào tab đứt .

  3. Bên dưới đầu ra, trong danh sách in màu dưới dạng , chọn đứt.

  4. Trong danh sách các mảng , chọn sử dụng mực chỉ.

  5. Bấm OK, sau đó in các đứt.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×