MUNIT (Hàm MUNIT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm MUNIT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về ma trận đơn vị cho chiều quy định.

Cú pháp

MUNIT(dimension)

Cú pháp hàm MUNIT có các đối số sau đây.

Dimension    Bắt buộc. Chiều là một số nguyên định rõ chiều của ma trận đơn vị mà bạn muốn trả về. Hàm trả về một mảng. Chiều phải lớn hơn 0.

MUNIT dùng phương trình sau đây:

Phương trình Munit

Chú thích

  • Nếu chiều là một giá trị bằng hoặc nhỏ hơn không (0), MUNIT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả là ma trận 3x3 bên dưới, trong các ô C2:E4.

'=MUNIT(3)

Trả về ma trận đơn vị 3 chiều.

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

'=MMULT({1,3;5,12}, MUNIT(2))={1,3;5,12}

Có thể dùng hàm MUNIT tương tự như các hàm ma trận khác, chẳng hạn như MMULT, như thể hiện ở đây.

=MMULT({1,3;5,12}, MUNIT(2))={1,3;5,12}

Ghi chú: Để trả về ma trận 3x3, công thức trong C2:E4 cần được nhập vào ở dạng một mảng bằng cách nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×