MOD (Hàm MOD)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số dư sau khi chia một số cho ước số. Kết quả có cùng dấu với ước số.

Cú pháp

Hàm MOD (số,số chia)

Số    là số mà bạn muốn tìm số dư.

Ước số    là số mà bạn muốn chia số.

Ghi chú

  • Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

    MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=MOD(3, 2)

Số dư của 3/2. (1)

=MOD(-3, 2)

Số dư của -3/2. Đăng là giống như số chia. (1)

=MOD(3, -2)

Số dư của 3 /-2. Đăng là giống như số chia. (-1)

=MOD(-3, -2)

Số dư của-3/2. Đăng là giống như số chia. (-1)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×