MINA (Hàm MINA)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số. Văn bản và giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE được so sánh cũng như số.

Cú pháp

MINA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     là giá trị 1 đến 30 mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất.

Ghi chú

  • Bạn có thể xác định các đối số là số, giá trị trống, lô-gic hoặc văn bản trình bày số dạng. Các đối số là giá trị lỗi gây ra lỗi. Nếu tính toán không chứa văn bản hoặc giá trị lô-gic, sử dụng hàm MIN.

  • Đối số chứa TRUE đánh giá là 1; đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero).

  • Nếu các đối số không chứa giá trị, hàm MINA trả về 0.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Công thức

Mô tả (Kết quả)

FALSE

0,2

0,5

0,4

0,8

=Mina([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

Nhỏ nhất của các số. FALSE đánh giá là 0 (0)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×