MIN (Hàm MIN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị.

Cú pháp

Hàm MIN (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 số mà bạn muốn tìm giá trị tối thiểu.

Ghi chú

  • Bạn có thể xác định các đối số là số, giá trị trống, lô-gic hoặc văn bản trình bày số dạng. Các đối số là văn bản không thể chuyển đổi thành số hay giá trị lỗi gây ra lỗi.

  • Nếu một đối số là một tham chiếu cột, chỉ số được sử dụng. Nếu giá trị lô-gic và văn bản sẽ không thể bỏ qua, hãy dùng MINA thay vào đó.

  • Nếu các đối số không chứa số, hàm MIN trả về 0.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

7

9

27

2

=Min([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

Nhỏ nhất của các số (2)

10

7

9

27

2

=Min([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],0)

Nhỏ nhất của các số và 0 (0)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×