MEDIAN (Hàm MEDIAN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số trung vị của các số đã cho. Trung bình là số ở giữa một tập số; tức là một nửa các số có giá trị lớn hơn số trung vị, và một nửa có các giá trị nhỏ.

Cú pháp

Số trung vị (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 số mà bạn muốn trung bình.

Ghi chú

  • Các đối số phải là số hoặc tham chiếu cột chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản, giá trị lô-gic, hoặc để trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; Tuy nhiên, các đối số có giá trị 0 được bao gồm.

  • Nếu có một số chẵn của số trong thiết đặt, sau đó trung bình tính toán trung bình của hai số ở giữa. Hãy xem những điều sau đây thức thứ hai.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1

2

3

4

5

6

=MEDIAN([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

Số trung vị của các số 5 đầu tiên trong danh sách (3)

1

2

3

4

5

6

=MEDIAN([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6])

Trung bình của tất cả các số hoặc giá trị trung bình của 3 và 4 (3,5)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×