Mở và dùng tất cả liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng nhiều sổ địa chỉ trong Outlook và Outlook trên web. Bạn có thể truy nhập liên hệ cá nhân của bạn bằng cách chọn những người từ công cụ khởi động ứng dụng trong Outlook trên web hoặc ngăn dẫn hướng trong Outlook.

Công ty của bạn có thể tạo nhiều danh sách địa chỉ cho mục đích khác nhau. Ví dụ, bạn có thể có một danh sách địa chỉ toàn cầu cho tất cả nhân viên trong Canada hoặc tất cả nhân viên trong phòng ban bán hàng. Bạn có thể truy nhập tất cả các danh sách địa chỉ khác nhau trong hai cách chính.

Sử dụng tất cả sổ địa chỉ

Bạn có thể xem liên hệ và gửi email cho mọi người trong tất cả các danh sách địa chỉ sẵn dùng của bạn.

Xem các liên hệ (người) trong Outlook
 1. Trong Outlook, hãy chọn mọi người ở dưới cùng của màn hình.

  Bấm Mọi người

 2. Theo mặc định, bạn hãy xem liên hệ cá nhân của bạn. Để xem sổ địa chỉ khác, trong nhóm Tìm của ruy-băng, hãy chọn Sổ địa chỉ.

 3. Sử dụng danh sách thả xuống dưới Sổ địa chỉ để xem tất cả các địa chỉ khác nhau sách và liên hệ của danh sách trong tổ chức của bạn.

Gửi thư cho một liên hệ trong Outlook
 1. Từ một thông điệp email mới, hãy chọn các nút đến, Cchoặc Bcc .

 2. Để xem một sổ địa chỉ khác nhau, hãy chọn menu thả xuống dưới Sổ địa chỉ.

 3. Chọn danh sách liên hệ hoặc phân phối và sau đó chọn các nút để ->, -> Cchoặc Bcc -> .

 4. Chọn OK để quay lại tin nhắn của bạn.

Xem các liên hệ (người) trong Outlook trên web
 1. Trong Outlook trên web, hãy chọn mọi người từ công cụ khởi động ứng dụng. Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365

 2. Trong ngăn dẫn hướng, hãy chọn thư mục để xem tất cả các danh sách liên hệ và sổ địa chỉ trong tổ chức của bạn.

Gửi thư cho một liên hệ trong Outlook trên web
 1. Trên thanh lệnh Outlook , chọn mới.

  Tạo thư mới

 2. Chọn đến hoặc Cc để truy nhập sổ địa chỉ của bạn. Liên hệ của bạn được hiển thị theo mặc định. Để xem sổ địa chỉ khác, hãy chọn >> ở bên trái của hộp Tìm kiếm người .

 3. Chọn thư mục để xem tất cả các sổ địa chỉ được tạo cho tổ chức của bạn.

 4. Chọn các liên hệ bạn muốn thêm vào thông điệp email của bạn và sau đó chọn lưu để trở lại thư của bạn...

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×