Mở tệp OneDrive for Business trong Office Online ngay cả khi bạn đã đặt chúng để mở trong ứng dụng máy khách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

Trong OneDrive for Business trang sử dụng mới OneDrive cho doanh nghiệp dạng xem của bạn, bạn cấu hình một hoặc cả hai thiết đặt sau đây:

  • Trong thiết đặt thư viện, thiết đặt nâng cao, bạn đặt Mở tài liệu trong trình duyệt để mở trong ứng dụng máy khách.

  • Trong Thiết đặt trang, Tính năng tuyển tập trang, bạn bắt đầu Mở tài liệu trong ứng dụng khách củatính năngtheo mặc định .

Trong trường hợp này, khi bạn duyệt đến OneDrive for Business thư viện và sau đó, bạn bấm để mở tài liệu, tài liệu sẽ mở ra trong Office Online và không có trong ứng dụng máy khách.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, bấm vào dấu chấm lửng (…) cho tài liệu mà bạn muốn mở, sau đó bấm Tùy chọn để mở trong ứng dụng máy khách. Ví dụ, hãy bấm mở trong Word.

Xem thêm thông tin

Đây là các hành vi dự kiến cho OneDrive for Business trang. Theo mặc định, các tài liệu luôn mở trong Office Online ngay cả khi các thiết đặt được trình bày.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×