Mở tệp để đọc và sửa

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể mở một tệp được lưu trữ trong công cụ tệp nếu máy tính của bạn có ứng dụng được cài đặt hỗ trợ loại tệp đó.

Nếu bạn tìm cách mở tệp không được hỗ trợ, bạn thấy một Mở với hộp thoại yêu cầu bạn xác định chương trình sử dụng. Để biết thêm thông tin về hộp thoại Mở với , hãy xem tài liệu Windows của bạn.

  1. Để mở một tệp, bấm đúp vào nó.

  2. Nếu bạn muốn, hãy sửa và lưu tệp vào ứng dụng của nó.

    Lưu ý rằng các chỉnh sửa được lưu cục bộ trong ứng dụng, nhưng chưa được chia sẻ với người khác trong workspace.

  3. Để chia sẻ của bạn Cập Nhật với các thành viên workpace khác, hãy bấm cửa sổ SharePoint workspace trong thanh trạng thái của Windows.

  4. Khi được nhắc, hãy chọn các tùy chọn để lưu thay đổi của bạn trong SharePoint Workspace.

Nếu bạn muốn lưu tệp trong không gian làm việc SharePoint dưới dạng một phiên bản khác, hãy nhập tên mới trong hộp Lưu tệp dưới dạng . Tên tệp mặc định là tên tệp ban đầu.

Bấm để lưu các thay đổi trở lại trong không gian làm việc SharePoint. Nếu bạn nhập tên tệp mới, tệp mới Hiển thị trong danh sách. Tệp gốc (với nội dung tệp gốc của nó) cũng vẫn được liệt kê.

Bấm không để trì hoãn việc lưu các thay đổi trong SharePoint Workspace bây giờ. Bạn có thể làm điều này nếu bạn muốn thực hiện soạn thảo bổ sung trước khi gửi thay đổi của bạn cho tất cả thành viên của workspace. Lưu ý Tuy nhiên, nếu bạn bấm không sau khi đóng tệp, bạn sẽ mất tất cả chỉnh sửa kể từ lần cuối cùng tệp được lưu trong không gian làm việc SharePoint.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×