Mở sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Mở sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn khởi động lần đầu sử dụng OneNote cho Windows 10, nó sẽ mở sổ ghi chép mặc định cho tài khoản mà bạn đã đăng nhập. Bạn có thể bắt đầu sử dụng sổ ghi chép này, bạn có thể tạo sổ ghi chép mới, hoặc bạn có thể mở sổ ghi chép bổ sung từ bất kỳ tài khoản Microsoft của bạn (ví dụ như Hotmail, Live.com hoặc Outlook.com) — hoặc từ tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Để mở một sổ ghi chép hiện có, hãy làm như sau:

  1. Trên trang bất kỳ, bấm vào nút Hiển thị Sổ tay Nút Hiển thị Sổ tay .

  2. Trong danh sách sổ ghi chép, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào tên của bất kỳ sổ ghi chép mà bạn muốn chuyển sang đang mở. Nếu sổ ghi chép mà bạn muốn đã không được hiển thị trong danh sách này, hãy bấm hoặc gõ nhẹ Thêm sổ ghi chép.

  3. Trong cửa sổ Mở thêm sổ ghi chép , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để mở bất kỳ sổ tay bổ sung từ tài khoản mà bạn hiện đang đăng nhập, hãy chọn tên của nó trong danh sách, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào Mở sổ ghi chép.

    • Để mở sổ ghi chép từ một tài khoản khác, bấm hoặc gõ nhẹ vào Thêm tài khoản, hãy đăng nhập bằng tài khoản đó khi được nhắc, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào tên của sổ ghi chép bạn muốn mở.

Lưu ý: OneNote cho Windows 10 chỉ hỗ trợ sổ ghi chép trên nền tảng điện toán đám mây. Nếu bạn muốn lưu trữ các ghi chú của bạn trên ổ đĩa cứng của máy tính của bạn, bạn sẽ cần phải sử dụng OneNote 2016 cho Windows. Ứng dụng OneNote cho Windows 10 sẽ không thể đọc sổ ghi chép OneNote 2016 trên ổ đĩa, trừ khi bạn di chuyển các sổ ghi chép đến tài khoản OneDrive miễn phí của bạn sau đó mở từ vị trí đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×