Mở một tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn mở một tệp trong Microsoft Office, bạn có một vài tùy chọn cho cách mở tệp. Bạn có thể mở tệp gốc để chỉnh sửa, mở một bản sao, hoặc mở tệp dưới dạng chỉ đọc, ngăn không cho bạn lưu tệp, trừ khi bạn lưu nó bằng cách sử dụng tên khác.

Bạn muốn làm gì?

Mở một tệp

Mở tệp dưới dạng một bản sao

Mở một tệp dưới dạng chỉ đọc

Mở một tệp

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

  Quan trọng: Nếu bạn không thấy Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm mở trên menu tệp .

  Lối tắt bàn phím để hiển thị hộp thoại mở , hãy nhấn CTRL + O.

 2. Trong danh sách Tìm hoặc ngăn dẫn hướng, bấm vào thư mục, ổ đĩa, các phương tiện di động (chẳng hạn như ổ đĩa flash, CD hoặc DVD), hoặc Internet vị trí có chứa tệp mà bạn muốn mở.

  Lưu ý: Theo mặc định, các tệp mà bạn thấy trong hộp thoại mở sẽ chỉ những tệp được tạo bằng chương trình mà bạn đang dùng. Ví dụ, nếu bạn đang dùng Microsoft Office Excel, bạn không nhìn thấy các tệp được tạo ra bằng cách sử dụng Microsoft Office Word, trừ khi bạn bấm Tất cả các tệp trong hộp loại tệp .

 3. Bấm vào tệp rồi bấm Mở.

Đầu Trang

Mở tệp dưới dạng một bản sao

Khi bạn mở một tệp dưới dạng một bản sao, chương trình tạo bản sao của tệp, và bạn xem các bản trùng lặp. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện được lưu vào bản sao. Chương trình cho phép sao chép tên mới. Mặc định là thêm sao chép (1) của đến đầu của tên tệp.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

  Quan trọng: Nếu bạn không thấy Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm mở trên menu tệp .

  Lối tắt bàn phím để hiển thị hộp thoại mở , hãy nhấn CTRL + O.

 2. Trong danh sách Tìm hoặc ngăn dẫn hướng, bấm vào thư mục, ổ đĩa, các phương tiện di động (chẳng hạn như ổ đĩa flash, CD hoặc DVD), hoặc Internet vị trí có chứa tệp mà bạn muốn mở.

 3. Bấm vào tệp mà bạn muốn mở một bản sao của.

 4. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút mở , sau đó bấm mở dưới dạng bản sao.

  Lưu ý: Khi bạn mở một tệp dưới dạng một bản sao, một bản sao mới của tệp được tạo trong thư mục chứa tệp gốc.

Đầu Trang

Mở một tệp dưới dạng chỉ đọc

Khi bạn mở một tệp dưới dạng chỉ đọc, bạn đang xem tệp gốc, nhưng bạn không thể lưu các thay đổi vào đó.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

  Lối tắt bàn phím để hiển thị hộp thoại mở , hãy nhấn CTRL + O.

 2. Trong danh sách Tìm hoặc ngăn dẫn hướng, bấm vào thư mục, ổ đĩa, các phương tiện di động (chẳng hạn như ổ đĩa flash, CD hoặc DVD), hoặc Internet vị trí có chứa tệp mà bạn muốn mở.

 3. Bấm vào tệp mà bạn muốn mở dưới dạng chỉ đọc.

 4. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút mở , sau đó bấm mở chỉ đọc.

Lưu ý: 

 • Sử dụng Microsoft Windows XP, để tạo một lối tắt đến một thư mục trên một máy chủ tệp mạng, máy chủ Web, hoặc các phương tiện di động (chẳng hạn như ổ đĩa flash, CD hoặc DVD), sử dụng Vị trí mạng của tôi trên thanh Địa điểm của tôi trong hộp thoại mở .

 • Dùng Windows Vista, để tạo một lối tắt đến một thư mục trên một máy chủ tệp mạng, máy chủ Web, hoặc phương tiện di động phương tiện di động (chẳng hạn như ổ đĩa flash, CD hoặc DVD), hãy dùng ngăn dẫn hướng trong hộp thoại mở .

 • Danh sách gần đây sử dụng tệp trên menu tệp hoặc danh sách Tài liệu gần đây sẵn dùng khi bạn bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút Hiển thị danh sách các tệp vài cuối cùng mà bạn đã mở. Bấm vào tên tệp để mở tệp.

 • Thư mục Tài liệu gần đây của tôi trong hộp thoại mở danh sách các tệp và thư mục mà bạn đã mở.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×