Mở một siêu kết nối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn thêm một siêu kết nối vào bản trình bày của bạn, và dường như siêu kết nối, nhưng khi bạn bấm vào đó, không có gì xảy ra. Khi bạn sửa một bản trình bày, bạn có thể mở hoặc kích hoạt một siêu kết nối bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm chuột phải vào siêu kết nối để mở menu chuột phải.

  2. Bấm Mở Siêu Kết nối.

    Trên menu chuột phải mở ra, hãy bấm mở siêu kết nối.

Mở một siêu kết nối trong khi trình chiếu

Bạn có thể mở siêu kết nối trong khi trình chiếu bằng cách bấm vào nối kết.

  1. Bấm trình chiếu > từ đầu. Điều này sẽ bắt đầu bản trình bày chiếu hình.

  2. Khi bạn thấy một siêu kết nối trong bản trình bày, bấm vào văn bản được gạch dưới để mở hoặc kích hoạt siêu kết nối.

    Bấm vào nối kết để mở nó.

    Lưu ý: Trình chiếu vẫn hoạt động khi nối kết mở ra. Bạn có thể cần phải đóng được nối kết trang web hoặc tệp để quay lại bản trình bày của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm siêu kết nối đến một trang chiếu

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×