Mở một sổ ghi chép OneNote cho Windows 8 hiện có từ máy tính của bạn hoặc một mạng chia sẻ tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote cho Windows 8 được tối ưu hóa để làm việc lưu động. Đó là lý do tại sao các sổ ghi chép bạn tạo hoặc mở trong phiên bản này cần được lưu trữ trong đám mây. Không có tùy chọn để mở sổ ghi chép cục bộ từ máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản Windows 8 của OneNote để làm việc trong sổ ghi chép được lưu trên máy tính, trước tiên bạn có thể di chuyển sổ ghi chép đến OneDrive hoặc SharePoint. Sau khi sổ ghi chép nằm trên đám mây, hãy chuyển về OneNote cho Windows 8 và từ vị trí mới hãy mở sổ ghi chép vừa tải lên.

Ghi chú: Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập OneNote để lưu trữ sổ ghi chép của bạn trên OneDrive.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×