Mở một OneNote cho Android máy tính xách tay từ một trang web SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn gặp vấn đề khi mở sổ ghi chép từ một site Sharepoint Online trên điện thoại Android của bạn, có thể do URL ngắn của sổ ghi chép, vốn không hoạt động trên điện thoại Android. Bạn chỉ có thể mở sổ ghi chép Hiển thị URL SharePoint hoàn chỉnh. Một URL hoàn chỉnh sẽ trông giống như thế này: < onenote:http://adatum.contoso.com/notebook tên / >.

Nếu bạn không có URL hoàn chỉnh, hãy thử mở sổ ghi chép này trên một thiết bị không phải Android khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×