Mở khóa phần bảo vệ bằng mật khẩu trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn cố truy nhập các ghi chú trong một phần trong OneNote Online đã được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi cho biết bạn phần không thể mở. Nó có nghĩa là có ai sở hữu sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn đang làm việc (hoặc tác giả khác) đã khóa phần.

Nếu bạn cần xem hoặc làm việc trong các ghi chú được bảo vệ, bạn có thể phải kiểm tra với người đó để lấy mật khẩu cho phần đó.

Để mở một phần được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy làm như sau:

  1. Trong OneNote Web App, bấm vào tên của phần được bảo vệ mà bạn đang tìm cách mở.

  2. Khi OneNote thông báo rằng phần được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn (hoặc bấm vào thư bằng chuột).

  3. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu để mở khóa các phần.

Mở khóa phần được bảo vệ sẽ duy trì không khóa trong khi bạn đang làm việc trong chúng. Tuy nhiên, nếu bạn bước đi cho một lúc, hoặc nếu bạn đóng OneNote Online, phần sẽ được tự động bị khóa một lần nữa, và bạn sẽ cần phải nhập lại mật khẩu lần sau khi bạn tìm cách truy nhập ghi chú bên trong nó.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu hiện tại cho phần được bảo vệ hoặc nếu bạn muốn bảo vệ một phần chưa bị khóa trước, bạn sẽ cần phải mở sổ ghi chép trong OneNote trên máy tính hoặc di động ứng dụng được liệt kê dưới đây:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×