Mở hoặc thay đổi sổ làm việc nguồn của tham chiếu ngoài (liên kết)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một tham chiếu bên ngoài (còn được gọi là một nối kết) là một tham chiếu tới một ô hoặc phạm vi trên một trang tính trong sổ làm việc Excel khác, hoặc tham chiếu đến tên đã xác định trong sổ làm việc khác. Bạn tạo các tham chiếu ngoài giữa các sổ làm việc để đưa thông tin từ một sổ làm việc nguồn vào một sổ làm việc đích.

Từ một sổ làm việc đích, bạn có thể dễ dàng mở sổ làm việc nguồn của một tham chiếu bên ngoài. Ví dụ, bạn có thể xác nhận rằng đây là sổ làm việc mà bạn muốn tham chiếu bên ngoài để trỏ đến, hoặc thực hiện thay đổi vào sổ làm việc nguồn. Bạn có thể cũng dễ dàng thay đổi sổ làm việc nguồn trong một tham chiếu bên ngoài. Ví dụ, sổ làm việc nguồn có thể đã được di chuyển và bạn cần Cập Nhật tham chiếu bên ngoài để phản ánh thay đổi.

Bạn muốn làm gì?

Mở một sổ làm việc nguồn

Thay đổi sổ làm việc nguồn cho tất cả các tham chiếu bên ngoài sử dụng nó

Thay đổi sổ làm việc nguồn của một tham chiếu bên ngoài mà không ảnh hưởng đến các tham chiếu bên ngoài

Mở một sổ làm việc nguồn

 1. Mở sổ làm việc đích.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Sửa nối kết , hãy bấm vào sổ làm việc nguồn mà bạn muốn mở.

 4. Bấm mở nguồn.

Đầu trang

Thay đổi sổ làm việc nguồn cho tất cả các tham chiếu bên ngoài sử dụng nó

 1. Mở sổ làm việc đích.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

 3. Trong hộp thoại Sửa nối kết , hãy bấm vào sổ làm việc nguồn mà bạn muốn thay đổi.

 4. Bấm thay đổi nguồn.

 5. Trong hộp thoại Thay đổi nguồn , hãy bấm vào sổ làm việc nguồn mà bạn muốn tham chiếu đến. Bạn có thể cần duyệt để tìm sổ làm việc mà bạn muốn.

Đầu trang

Thay đổi sổ làm việc nguồn của một tham chiếu bên ngoài mà không ảnh hưởng đến các tham chiếu bên ngoài

 1. Tìm sổ làm việc mà bạn muốn dùng làm nguồn mới cho tham chiếu bên ngoài và ghi nhớ vị trí của nó.

 2. Trong sổ làm việc đích, hãy chọn ô có tham chiếu bên ngoài mà bạn muốn thay đổi.

 3. Trong thanh công thức Ảnh nút , tìm kiếm một tham chiếu đến sổ làm việc khác, chẳng hạn như C:\Reports\[Budget.xlsx], và thay thế các tham chiếu đó với vị trí của sổ làm việc nguồn mới.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×