Mở bản trình bày hay tệp được nối kết đã gửi cho tôi qua email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn làm gì?

Mở bản trình bày có phần mở rộng tên tệp .ppz

Mở bản trình bày có phần mở rộng tên tệp .pps

Phát tệp âm thanh

Phát tệp phim

Quan trọng: Bạn sẽ không thể mở phần đính kèm .pps trực tiếp từ trong ứng dụng thư trong một trong các trường hợp sau đây:

  • Bạn đang chạy Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ (SP) 2, dùng Outlook Express.

  • Bạn đang chạy Microsoft Windows Vista, dùng Windows Mail.

Mở bản trình bày có phần mở rộng tên tệp .ppz

Bạn nhận được tệp có đuôi mở rộng .ppz qua email, và bạn không thể mở nó bằng cách sử dụng PowerPoint.

Tệp .ppz thể tệp hoạt hình PowerPoint (một định dạng truyền nhằm để sử dụng web chứ không phải cho trao đổi bản trình bày với người khác), nhưng có thể sẽ "đóng gói" tệp PowerPoint được tạo bởi gói và hướng dẫn. Các gói và hướng dẫn là không sẵn dùng hoặc được hỗ trợ trong PowerPoint 2007 trở lên.

Trong PowerPoint 2002 trở về trước, Trình hướng dẫn Đóng gói để Sử dụng tiếp giúp có thể đóng gói một hay nhiều bản trình bày, bao gồm tệp đã được nối kết và phông chữ nhúng, vào trong một tệp .ppz. Ngoài ra, Trình hướng dẫn Đóng gói để Sử dụng tiếp tạo ra tệp gọi là pngsetup.exe cho phép người nhận mở gói tệp .ppz. Không có tệp pngsetup.exe thì sẽ cần có công cụ nén tệp Windows để mở tệp .ppz.

Để sao chép bản trình bày PowerPoint của bạn ra CD, hãy xem đóng gói bản trình bày cho CD.

Đầu Trang

Mở bản trình bày có phần mở rộng tên tệp .pps

Bạn nhận được tệp chiếu PowerPoint (.pps) qua email, và bạn không thể mở nó. Vì PowerPoint 2007 trở lên hỗ trợ các định dạng tệp .pps, bạn cần phải installPowerPoint trên máy tính của bạn, hoặc cài đặt trình xem PowerPoint miễn phí cho phép bạn xem bản trình bày đầy đủ tính năng.

Để biết thông tin về cách cài đặt trình xem PowerPoint, hãy xem xem bản trình bày mà không có PowerPoint.

Đầu Trang

Phát tệp âm thanh

Bạn nhận được một bản trình bày PowerPoint bằng email có chứa tệp âm thanh và mặc dù bạn có thể chạy bản trình bày, bạn không thể phát tệp âm thanh xuất hiện trên một trang chiếu vì tệp âm thanh được nối kết đến (thay vì được nhúng trong) bản trình bày.

Hãy yêu cầu người gửi bản trình bày cho bạn thực hiện như sau:

  1. Sao chép tệp âm thanh vào trong cùng một thư mục chứa bản trình bày.

  2. Dùng tính năng Đóng gói bản trình bày cho CD để cập nhật và đóng gói các tệp được nối kết.

  3. Gửi lại bản trình bày cho bạn bằng email.

Đầu Trang

Phát tệp phim

Bạn nhận được một bản trình bày PowerPoint qua email có chứa tệp phim, và mặc dù bạn có thể chạy bản trình bày, bạn không thể phát tệp phim xuất hiện trên một trang chiếu vì tệp phim được nối kết đến (thay vì được nhúng trong) bản trình bày. Bằng thiết kế, các tệp phim luôn được nối kết đến và không bao giờ là một phần của bản trình bày.

Hãy yêu cầu người gửi bản trình bày cho bạn thực hiện như sau:

  1. Sao chép tệp phim vào trong cùng một thư mục chứa bản trình bày.

  2. Dùng tính năng Đóng gói bản trình bày cho CD để cập nhật và đóng gói các tệp được nối kết.

  3. Gửi lại bản trình bày cho bạn bằng email.

Đầu Trang

Xem thêm

Mở bản trình bày PowerPoint trong PowerPoint 2003 hoặc phiên bản cũ hơn

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×